O mravnosti

Jednota mravních zákonů v učeních a náboženstvích světa

  V různých historických obdobích, když bylo nutné pozvednout vědomí národa na novou úroveň, přicházeli velcí učitelé na Zemi jako zakladatelé různých učení, z nichž později vznikala náboženství. Právě oni zanechávali lidem Boží přikázání, základy spravedlivých duchovně-mravních...

Otevřený dopis ke všem myslícím a nelhostejným obyvatelům naší Planety

  Mravnost - ideologie Nové Epochy   Současné lidské společenství se nachází v hluboké systémové krizi. A vyvést společnost z této krize nedokáže žádná ekonomická, finanční nebo politická reforma. Jediná věc, která může pomoci lidstvu v současné fázi, je oživení Duchovnosti a Mravnosti....

DOKTRÍNA Vysoké Mravnosti

  Tato Doktrína prezentuje stanovisko k příčinám současného stavu společnosti, určuje základní hodnotovou orientaci, přináší definice základních pojmů, nabízí způsoby východu z ideologické krize. Doktrína zahrnuje koncepci ideologie a vysocemravní společnosti, která by mohla posloužit jako...

KODEX ÚČASTNÍKA Společenského Hnutí "ZA MRAVNOST"

  1. Jednám s jinými tak, jak chci, aby jiní jednali se mnou.   2. Nezpůsobuji žádnou škodu ani člověku, ani zvířeti, ani Přírodě.   3. Chovám se s láskou a starostlivostí k bližním svým a ke svému rodnému domovu - planetě Zemi.   4. Pracuji na společném...

Zdroj - https://z-n.center/index.htm

 
 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net