KODEX ÚČASTNÍKA společenského hnutí " ZA MRAVNOST"*

KODEX ÚČASTNÍKA    společenského hnutí  " ZA MRAVNOST"*

1. Jednám s jinými tak, jak chci, aby jiní jednali se mnou.

 

2. Nezpůsobuji žádnou škodu ani člověku, ani zvířeti, ani Přírodě.

 

3. Chovám se s láskou a starostlivostí k bližním svým a ke svému rodnému domovu - planetě Zemi.

 

4. Pracuji na společném blahu.

 

5. Volím čestnost, pravdivost a upřímnost, morální čistotu, prostotu a skromnost ve veřejném i soukromém životě.

 

6. Snažím se zvýšit své vědomí a pozitivní myšlení.

 

7. Řídím se zásadami zdravého životního stylu.

 

8. Raduji se z úspěchů druhých lidí, jako ze svých vlastních.

 

9. Jsem pro bratrství všech národů.

 

10. Žiji podle Svědomí.