KODEX ÚČASTNÍKA Společenského Hnutí "ZA MRAVNOST"

KODEX ÚČASTNÍKA Společenského Hnutí "ZA MRAVNOST"

 

1. Jednám s jinými tak, jak chci, aby jiní jednali se mnou.

 

2. Nezpůsobuji žádnou škodu ani člověku, ani zvířeti, ani Přírodě.

 

3. Chovám se s láskou a starostlivostí k bližním svým a ke svému rodnému domovu - planetě Zemi.

 

4. Pracuji na společném blahu.

 

5. Volím čestnost, pravdivost a upřímnost, morální čistotu, prostotu a skromnost ve veřejném i soukromém životě.

 

6. Snažím se zvýšit své vědomí a pozitivní myšlení.

 

7. Řídím se zásadami zdravého životního stylu.

 

8. Raduji se z úspěchů druhých lidí, jako ze svých vlastních.

 

9. Jsem pro bratrství všech národů.

 

10. Žiji podle Svědomí. 

 

✅Přijímám tyto zásady!
✅Zavazuji se, že budu tyto zásady znát ze srdce 
a snažím se je řídit mým životem!
 
 
 
* Jakýkoli kodex předpokládá, že osoba, která se pod ním podepíše, vydá čestné slovo, se zavazuje, že bude vždy jednat v souladu s převzatými závazky. Náš etický kodex není výjimkou. 
Chápeme však, že změna vědomí má pozvolný charakter: nejprve si uvědomujeme a přijímáme morální zásady, ve druhé fázi se snažíme jednat v souladu s nimi (v této fázi ověřujeme naše rozhodnutí, naše rozhodnutí a jednání s ustanoveními Kodexu, uznáváme naše chyby - to je důvod, proč potřebujete znát kód z paměti, jako multiplikační tabulka), a konečně, ve třetí fázi, morální principy klíčí v našich myslích natolik, že jednáme pouze morálně a žádným jiným způsobem. 
Kodex označuje ty vysoké morální principy, o které se budeme snažit, když se k nim připojíme.
 
 
 
 

 

 

Zdroj - https://z-n.center/kodex.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net