Vzestoupení Mistři o Božskosti
 

 

Cesta Zasvěcení je otevřena vždy pro ty duše, které jsou oddány Bohu a Mistrům

...Cesta Zasvěcení – je individuální cesta. 

Toto je cesta, která dává vaší duši šanci v jedné inkarnaci dosáhnout další úrovně evolučního vývoje. 

A nyní je tato Cesta otevřena, bez ohledu na to, co se děje. Dokonce i když celé lidstvo bude následovat jistou cestu do propasti, vaším úkolem je spoléhat se na Boha uvnitř vás a jednat podle svědomí v těch nejtěžších situacích. 

Volba je vždy stejná: vybíráte nesmrtelnost pro svou duši, nebo vybíráte uspokojivý a pohodlný život pro vaše tělo. 

Pokud věříte v Boha a Vzestoupené Mistry, dříve nebo později budete mezi Námi. Vaším úkolem v této fázi je návrat k Božským stavům vědomí. Cesta Zasvěcení je vždy otevřena pro ty duše, které jsou oddány Bohu a Mistrům. 

JÁ JSEM Maitreya

 

 

"Základem Učení je Nejvyšší Morální Zákon, neboli Božský Zákon. Božská podstata člověka se v něm odráží jako jeho Svědomí, jeho Nejvyšší humánní vlastnosti: milosrdenství a soucit, laskavost a čest, ochota pracovat pro Společné Blaho a schopnost sebeobětování..... 

Člověk je povolán rozvíjet svou božskou povahu." 

Taťána Nikolajevna Mikušina 

Z knihy "Pro Rusko s Láskou"

 

 

 

 

 

 
Budoucnost Ruska je spojená s obnovením tradice pravé víry

JÁ JSEM Šiva! JÁ JSEM přišel!

JÁ JSEM přišel za vámi skrze tohoto posla. JÁ JSEM přišel!

...Ale jsem krutý ke všem těm, kdo nectí Boha, kdo zapomněl na svou Božskou podstatu a neklaní se Bohu. Bohu mimo sebe a Bohu uvnitř sebe.

Vše je Bůh. Všechno, co vás obklopuje, vše, co vidíte svým zrakem, vše je Bůh. I vy jste Bůh. Ano, i vy jste Bohem ve vtělení, ale jenom tehdy, když dodržujete určité podmínky, které jsou nevyhnutelné pro to, aby se projevila vaše skutečná Božská podstata.

Naučím vás, co je nevyhnutelné udělat proto, abyste se stali Bohem.

Především musíte prokazovat lásku a uctívat Boha ve všem, co vás obklopuje. Není nic, co by rozdělovalo vás a nějakou částici života od nejmenšího mravence až po nejuznávanějšího Guru.

Vy jste všechno a současně jste individualizací Božství ve vaší omezené fyzické podobě. Právě vaše fyzická podoba je tím, co odděluje vás od plné Božskosti. Proto je vám dána tato podoba jenom dočasně, abyste si mohli sami vyzkoušet život na zemi po mnoho miliónů let procházejíc desítkami tisíc svých pozemských vtělení.

Využíváte tuto podobu pro ty účely, které si přeje Bůh, abyste použili tuto podobu. Bůh si přeje vyjádřit sebe skrze vaší fyzickou podobu. A vaším úkolem je dát příležitost Bohu projevit se skrze vás.

Musíte podřídit svůj život Bohu, kterým jste. A to je úkol každého z vás. Vy se musíte starat o svou podobu, zachovávat ji v pořádku, živit ji vším nezbytným.

Avšak nikdy nesmíte zapomínat, že jste Bohem, a proto nemůžete dělat to, co je nedůstojné Boha. 

...Nabízím vám nejlevnější způsob, jak se stát Bohem. Je nevyhnutelné se jenom odpoutat od nedokonalých vzorů a obklopit se dokonalými Božími vzory. A nezáleží na tom, k jakému náboženství nebo víře tyto vzory patří. 

Musí to být vzory, které povyšují vaše vědomí, dávají vám možnost zůstat co možno v dokonalejším stavu vědomí, co nejvíce, pokud je to možné, přiblíženým k Božím vibracím dokonalosti.

Pan Šiva, 2. dubna 2005 

 

 

Cesta na Nebesa leží uvnitř vás

Žil jsem v Indii. Ale měl jsem příležitost pozorovat lidi, kteří přijeli z Evropy a Ameriky.

Jejich vědomí i mentalita se hodně odlišují od vědomí lidí, žijících v Indii. A hlavní učení a znalosti, které jsem musel předávat těmto lidem, byl Božský pocit, Božské vnímání, které jsem jim posílal při svých daršanech.

Doslova jsem lil tuto Božskost a Blaženost ze svých čaker. A dal jsem příležitost všem přítomným zažít ten Blažený pocit.

Bylo obdivuhodné vidět, jak pyšní cizinci rozkvétali v mé přítomnosti, jak zapomínali na své civilní problémy a obraceli se k jednoduchému životu a ke spojení s Bohem.

Babádží, 8. dubna 2005 

 

 

 

Přicházíme, abychom probudili vaší Božskost

Ve vás, v každém z vás je umístěn potenciál - býti Bohem.

Vy jste ve skutečnosti Bohové. A vaším úkolem je postupně zmocnit se vašeho Božství. Povolit Božství vejít do vašeho vnějšího vědomí.

Věřte, vy nejste lidé, kteří budou hrát roli Boha, vy jste Bohové, kteří dočasně přišli hrát roli lidí.

A vaše Božství je ukryté před vaším vnějším vědomím a vaše schopnosti spí uvnitř vás, dokud zcela nesplníte svoji roli v tomto světě.

...Učení o Bohu je ve skutečnosti velmi jednoduchým učením. A celá složitost vnímání tohoto Učení je v tom, že musíte vaším vnějším vědomím vnímat věci, které nepatří do vašeho světa. A můžete to udělat pouze tím, že využijete své Božské schopnosti, které jsou ve vás přítomné, a které jsou u většiny lidstva ve spícím stavu.

Přicházíme, abychom probudili vaše spící schopnosti. Přicházíme, abychom probudili vaší Božskost. A je na čase, abyste se dobrovolně podřídili Vyššímu rozumu, který je projevem Vyšší vůle ve vás.

Milovaný Kuthumi, 8. května 2005

 

 

Zdroj - https://sirius-centers.net/theme/bozhestvennost.htm

 
 
 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net