Přicházíme, abychom probudili vaší Božskost. Milovaný Kuthumi, 8. května 2005

08.05.2005 18:44

JÁ JSEM Kuthumi, který opět přišel za vámi skrze tohoto posla.

JÁ JSEM přišel, abych vám odevzdal nějaká vysvětlení týkající se toho Učení, které jsem vám přinesl před nedávnem. Je to Učení o dvouplamenech.

Pro mnohé z vás bylo neočekávaným slyšet interpretaci tohoto Učení v té formě, v jaké jsem vám ji předložil.

Ale dříve či později by měly být vaše představy o vás a vaší duši rozšířeny.

Vy nejste úplně těmi, se kterými se asociujete ve svém vnějším vědomí.  A vy máte neomezenou moc.

Ve vás, v každém z vás je umístěn potenciál - býti Bohem.

Vy jste ve skutečnosti Bohové. A vaším úkolem je postupně zmocnit se vašeho Božství. Povolit Božství vejít do vašeho vnějšího vědomí.

Věřte, vy nejste lidé, kteří budou hrát roli Boha, vy jste Bohové, kteří dočasně přišli hrát roli lidí.

A vaše Božství je ukryté před vaším vnějším vědomím a vaše schopnosti spí uvnitř vás, dokud zcela nesplníte svoji roli v tomto světě.

Semena vašich duši byla před miliony lety vysázena na nově vznikající planety. Vaše nesmrtelná část, vaše monáda, prošla ve svém vývoji všemi stadii a všemi etapami formování hmotného Vesmíru.

Byli jste kamenem, byli jste rostlinou, byli jste hmyzem, byli jste zástupci nižšího zvířecího království a byli jste i vyššími zvířaty. Prošli jste veškerými stadii vývoje. Prošli jste těmito stadii nejen na této planetě, ale i na jiných planetách.

Toto vše si vyžadovalo miliardy pozemských let.

Částice Boha, které tvoří váš základ, byly postupně obaleny zážitky všech vašich existencí ve hmotném Vesmíru.

Je to podobné tomu, jako by jste přišli pracovat do továrny, do velké společnosti. Víte, že se musíte časem stát ředitelem této továrny. Ale abyste byli dobrou vůdčí osobností, rozhodli jste se projít všemi stupni, všemi kroky služebního žebříčku od jednoduchého dělníka, od nižšího vedoucího a středního manažera až po ředitele.

A ve všech fázích vašeho pobývání v továrně získáte kousek znalostí a zkušeností, které vám odevzdávají lidé, kteří mají zkušenosti a zvládli veškeré dovednosti ve své profesi.

Představte si, že jste přišli na konstrukční oddělení a vedoucí tohoto oddělení tráví hodiny s vámi, učí vás komplikovanosti konstrukční práce, dovednosti, které nabyl během let svého působení v této funkci.

Pokud připustíte analogii s vaším působením ve funkci lidí na Zemi, pak v určité fázi evolučního vývoje získáte vnitřního rádce ve formě vašeho JÁ Krista, který patří vyšším bytostem, které již před mnoha miliony let prošly lidskou fází vývoje. A tato vysoce rozvinutá bytost vám dává částečku sebe sama, což je váš rádce, váš nejbližší a nejlepší přítel.

A zároveň získáte rozum, ten rozum, který odlišuje člověka od zvířete a který je po právu vaším pokušitelem. Protože získáním rozumu a současně disponováním svobodné vůle může člověk využít svůj rozum jak pro službu svému fyzickému bytí, tak i pro posun na cestě evoluce a pro zdokonalování sebe v Bohu.

Váš rozum je to, co vás odlišuje od zvířat, a zároveň vám v souladu s vaší svobodnou vůli umožňuje používat vaši mysl právě proto, abyste získali čistě zvířecí potěšení ze života a obklopovali se na fyzické rovině všemi potěšeními, na které si jen vzpomenete.

Pokud se vrátíme k analogii vaší stáže v konstrukčním oddělení, pak začnete používat získané znalosti  z oblasti konstrukce proto, abyste navrhli něco, co by vám umožnilo vytvořit stroj, který by splnil všechny vaše touhy. Představte si, že jste se zaobírali konstruováním tohoto stroje a začali používat pro tento účel možnosti celého konstrukčního oddělení a pak i kapacitu celé továrny.

Dříve nebo později budou vaše činnosti zastaveny, protože vaše aktivita nebude odpovídat účelu, pro který byla tato továrna vytvořena.

A vy budete nuceni buď se podřídit tomuto cíli, pro který jste byli vyzváni pracovat, nebo opustit stěny firmy, ve které jste začali svou práci vykonávat.

Tak stejně i v současné fázi vašeho evolučního vývoje před vámi vyvstává úkol: buď odmítnete uspokojovat vaše nenapravitelné touhy ve fyzickém světě a soustředíte se na úkol, pro který vaše nesmrtelná částice přišla do tohoto světa, aby získala potřebnou stáž; nebo budete muset opustit brány tohoto světa. Protože vaše zájmy se dostaly do konfliktu se záměrem tohoto Vesmíru a vy musíte být zastaveni.

Rozdíl je v tom, že v tomto Vesmíru neexistuje žádná jiná továrna, pro kterou byste mohli pracovat.

Dostali jste rozum v určité fázi evolučního vývoje a váš úkol pro toto obrovské historické období lidského rozvoje byl ovládnout vaši mysl a podřídit jeji čistě tělesné, zvířecí sklony Božskému vedení.

Nastoupila etapa, kdy se musíte vzdát tělesné části své mysli a zcela se podřídit Božskému rozumu. Oba jsou přítomni ve vás. Zůstalo vám pouze oddělit jedno od druhého ve vašem vědomí a dobrovolně se vzdát toho, co vás bude zastavovat v další fázi vašeho evolučního vývoje, kdy byste měli přejít od člověka-zvířete k člověku-Bohu.

A v této fázi budete potřebovat svého přítele a rádce ve formě vašeho JÁ Krista, který trpělivě čeká, kdy už mu konečně budete věnovat pozornost a budete schopni pustit se do učení pod jeho přímým vedením.

Nadešel čas rozloučit se s dětskými hračkami, kterými je naplněn váš hmotný svět, a obrátit se ke skutečnému světu.

Toto je vaše JÁ Krista a je to ta část vás samých, s níž se musíte v blízké budoucnosti spojit ve svém vědomí. Toto je váš skutečný dvojitý plamen, ženich vaší duše.

Vidíte, jak je všechno jednoduché, milovaní.

Učení o Bohu je ve skutečnosti velmi jednoduchým učením.   A celá složitost vnímání tohoto Učení je v tom, že musíte vaším vnějším vědomím vnímat věci, které nepatří do vašeho světa. A můžete to udělat pouze tím, že využijete své Božské schopnosti, které jsou přítomné ve vás, a které jsou u většiny lidstva ve spícím stavu.

Přicházíme, abychom probudili vaše spící schopnosti. Přicházíme, abychom probudili vaší Božskost. A je na čase, abyste se dobrovolně podřídili Vyššímu rozumu, který ve vás je projevem Vyšší vůle.

 

JÁ JSEM Kuthumi
vždy s vámi na vaší cestě.