Cesta na Nebesa leží uvnitř vás

08.04.2005 16:10

Babádží
8. dubna 2005

 

JÁ JSEM Babádží. Přišel jsem prostřednictvím tohoto Posla.

Je možné, že mě neznáte. Přišel jsem do vtělení na konci minulého 20. století v Indii. A nenarodil jsem se tak, jak se běžně rodí děti. Byl jsem stvořen silou mysli.

Přišel jsem proto, abych obnovil tradice pravé víry v Indii. Byl jsem inkarnací Šivy.

O, asi je těžké pochopit, jak jeden a ten samý Mistr může přijít do vtělení přes různé lidi, různými cestami. Ale musím vám říct, že Mistři, Vysoké Bytosti, které přišly pomoci Zemi a jejímu lidstvu, hledají jakoukoliv možnost, aby byli přítomni ve fyzickém světě.

Dnes je váš svět příliš hutný a neumožňuje Vysokým Bytostem Světla mezi vámi pobývat delší dobu. Proto používáme částečná vtělení nebo dočasné pobývání v lidech, kteří se odpovídajícím způsobem postarali o své tělesné chrámy, aby nám umožnili v nich přebývat.

Když čekáte návštěvu, uděláte v domě pořádek. Uklízíte nepotřebné věci, vytíráte prach, umýváte podlahu.

Je s podivem sledovat, jak mnozí z vás očekáváte zázrak, očekáváte přítomnost Vysokých Mistrů v sobě nebo si přejete komunikovat s vyšší částí sebe sama, ale vůbec se nesnažíte uklidit alespoň prach svých tělesných myšlenek a nepotřebné věci lidských vášní.

Naše světy jsou k sobě mnohem blíž, než si myslíte. A náš svět je vždy otevřen komunikaci s vámi. Jen se musíte naladit na odpovídající frekvenci našich vibrací.

My jsme připraveni komunikovat s vtělenými lidmi. Otázkou je, zda jste připraveni vy?

Řeknu vám upřímně, že místa, kde žijete, se ne úplně hodí pro naši přítomnost. Během mého posledního vtělení, nehledě na to, že jsem téměř nenavštěvoval velká města, jsem potřeboval značné úsilí, abych obnovil energie, abych uklidnil svůj chrám poté, co jsem pobýval mezi lidmi a umožnil Vyšším bytostem spojení se mnou.

Žil jsem v Indii. Ale měl jsem příležitost pozorovat lidi, kteří přijeli z Evropy a Ameriky.

Jejich vědomí i mentalita se hodně odlišují od vědomí lidí, žijících v Indii. A hlavní učení a znalosti, které jsem musel předávat těmto lidem, byl Božský pocit, Božské vnímání, které jsem jim posílal při svých daršanech.

Doslova jsem lil tuto Božskost a Blaženost ze svých čaker. A dal jsem příležitost všem přítomným zažít ten Blažený pocit.

Bylo obdivuhodné vidět, jak pyšní cizinci rozkvétali v mé přítomnosti, jak zapomínali na své civilní problémy a obraceli se k jednoduchému životu a ke spojení s Bohem.

Pokud by se nám podařilo přebývat ve velkém počtu lidí, kteří připravili své chrámy pro naši přítomnost, dovedete si představit, jak by se změnila situace na planetě.

Mnozí chtějí získat toto Božské spojení jen kvůli upevnění svého ega. Je velmi zajímavé pozorovat, jak se člověk snaží udržet dva velké melouny v jedné ruce.

Chce získat spojení s Bohem a zároveň si chce upevnit své ego.

Co myslíte, může takový člověk získat spojení s Bohem?

Člověk vždy dostává to, na co se zaměřuje. A pokud si člověk velmi přeje získat spojení s Bohem, ale neudělal si pořádek ve svém chrámě, který je nezbytný pro příchod Vysokých Bytostí, potom tento člověk získá spojení s bytostmi, ale jen s těmi, které odpovídají jeho úrovni vědomí.

Je hodně bytostí, které jen čekají, aby dostaly takovéhoto člověka do svých rukou, ovládaly ho a mluvily přes něj. Vy přece víte, že podobné přitahuje podobné.

Proto je potřeba, abyste se ve svém vědomí úplně vzdali jakýchkoliv lidských přání, jakýchkoliv myšlenek, souvisejících se získáním osobních výhod.

Prostě odevzdáte všechny své nedostatky, všechny své nedokonalosti Bohu a řeknete: „Bože, ano, jsem nedokonalý, ale miluji tě, Bože. Pomoz mi. Pomoz mi, Bože. Stýská se mi po Tobě, stýská se mi po Tvé Blaženosti a Tvé Lásce. Není v tomto světě nic, co by mě přitahovalo, Bože. Chci být Jedním s Tebou. Chci splnit jakékoliv Tvé přání. Budu Ti sloužit. Budu sloužit všem živým bytostem, ve kterých Ty přebýváš. Pomoz mi Bože. Jsem Tvůj“.

Po tomto prohlášení, pokud jste ho učinili upřímně, ze srdce, dostanete naši pomoc.

Ale omyl lidí spočívá v tom, že si myslí, že hned získají pocit Blaženosti a najednou budou dokonalost sama. Bohužel, tímto prohlášením cesta k Bohu teprve začíná.

Řeknu vám, co bude následovat po tomto vašem prohlášení. Dostanete zrychlený návrat vaší karmy. Budete se setkávat se situacemi ve vnějším, okolním světě i se situacemi uvnitř vás, ve formě psychologických problémů, které budou před vámi vyvstávat každý den bez ustání.

Dostanete možnost dokázat Bohu, že jste skutečně připraveni splnit to, co jste slíbili.

A vaše upření se k Bohu vám musí pomoci překonat všechny zkoušky a těžkosti, jakkoliv by byly těžké.

Je to etapa učednictví. A tato etapa může probíhat bez přítomnosti vtěleného Učitele vedle vás. Vaše energie, které jsou ve vaší auře, budou vaším nejlepším učitelem. Tyto energie vás zavedou do situací, kterými musíte nutně projít, abyste dokázali, že jste skutečně připraveni zbavit se všeho, co vás poutá k tomuto světu.

Nemusíte přijít o všechno: rodinu, práci, dům, bohatství. Ale musíte se zbavit připoutanosti k jakékoliv věci v tomto světě. A nejen k hmotné věci, kterou můžete osahat, ale i k těm vnitřním problémům, které jsou vám vlastní a které vás doprovází ze života do života. Pro někoho je to závist, pro někoho kritika, odsuzování, pro někoho sebelítost. Je velmi mnoho vlastností, kterých se musíte zbavit. A toto je velmi bolestivý proces. Protože za dobu vašeho pobývání na Zemi jste s těmito vlastnostmi doslova srostli. A musíte je ze sebe odtrhávat. A dá se to srovnat s tím, jako byste ze sebe museli odřezávat kousky kůže. Jenom je to jiná bolest, bolest duševní, která je ale někdy zcela nesnesitelná.

A pokud potkáte učitele, který vám řekne, že vás zbaví vaší karmy, vašich problémů, vezme to všechno na sebe, nikdy nevěřte takovému učiteli. A nezáleží na tom, bere-li od vás peníze nebo ne.

Vašich problémů a vaší karmické zátěže se můžete zbavit pouze vy sami.

Vnější učitel vám může s vašimi problémy jenom poradit, ale nevyřeší je za vás.

Proto přicházím, abych vás upozornil na obtíže vaší cesty a abych vám svými radami dal přiměřenou pomoc.

Chápu složitost situace, ve které se nacházíte, když nemáte možnost obdržet radu pravého vtěleného Guru. A vaše duše tu pomoc a radu potřebují. A my, ze své strany, se snažíme vám tu pomoc a radu poskytnout.

Proto se s vámi dříve či později setkáme.

Nebesa a Země se setkají. A stane se to uvnitř vašeho chrámu. Protože Cesta na Nebesa leží uvnitř vás. Při hledání pravého Guru můžete obejít celou Zeměkouli, můžete při tom utratit všechny svoje peníze, ale stejně nic nenajdete.

Dveře na Nebesa jsou ve skutečnosti uvnitř vás. A teď dokonce máte všechny potřebné klíče od těchto dveří. Ale poslední úsilí k otevření těchto dveří musíte vyvinout vy sami.

Jsem moc rád, že jsme se dnes setkali, a myslím, že to pro vás bylo užitečné.

JÁ JSEM Babádží,
a posílám vám svou Lásku.

* * *