Věnováno Archandělu Michaelovi

 
 

Meditace očištění srdce

Jak uvést Lásku do vašeho srdce? Je to vlastně velmi jednoduché. Jen třeba ze svého srdce uvolnit všechna břemena, kterými jsou úzkost, nenávist, zloba, závist... Zejména vám škodí nenávist. Nenávist je vlastní sestrou neznalosti. A nenávist nahrazuje ve vašem srdci Boží Lásku a nedovoluje jí projevit se. Takže pokud znáte nepřátele, kteří zaplnili vaše srdce, můžete se postupně takto krok za krokem zbavovat svých nepřátel.

Přináším vám univerzální metodu, která vám pomůže očistit vaše srdce od všeho co není od Boha, od jakékoliv vlastnosti, která vyvstala na vaší cestě a překáží vám.

Tehdy, když máte chvilku volného času, představujte si, že máte čistý kus látky a namáčíte jí do absolutně křišťálově čisté vody, která zurčí přímo u vašich nohou.  Nakloňte se a naberte tuto vodu vašimi rukami. Namočte do ní látku a představte si, že držíte vaše srdce ve vašich rukou. Vaše srdce je jako křišťálová nádoba. Ale tato nádoba se po dobu vašich vtělení na Zemi zakalila a přestala propouštět Boží Světlo. Vezměte vaši nádobu, vaše srdce a představujte si, jak z ní vrstvu po vrstvě smýváte všechny nahromaděné negativní vlastnosti a pocity.  Nenávist, zášť, strach, hněv, nevědomost, lenost, závist. Každý z vás bude mít několik vlastností, s kterými se bude muset rozloučit na prvním místě. Omyjte vaše srdce z nánosu těchto negativních vlastností a projevů.

Tento postup opakujte každý den. Nemyslete si, že zvládnete na jeden ráz vaší práci a dokážete očistit vaše srdce od mnohaletých nánosů negativní energie. 

Pokuste se neustále udržet si ve vašem vědomí obraz toho, jak se loučíte s vašimi negativními vlastnostmi.  Představujte si, jak je vaše srdce pokaždé schopné přijímat stále více a více Boží energie skrze sebe.

Bude trvat nějakou dobu a vaše srdce se zcela očistí od všech nahromadění v minulosti a vy budete mít možnost plně absorbovat vibrace Boží Lásky, kterými je protkaný celý svět, všechno Stvoření, ale vy prostě nedokáže vnímat tyto vibrace z důvodu své vlastní nedokonalosti a nechutí se od těchto nedokonalostí odpoutat.

Ale jsem přesvědčen, že každý z vás přemýšlí a rozhodne se změnit svůj přístup k životu a přestane se mračit, ukazujíce Novému Dni svou usmívající se tvář.

Představte si, že sedíte na břehu řeky nebo jezera nebo potoka a jasné slunce vám svítí přímo do tváře. Je vám příjemný dotek jemných paprsků slunce. Každý den slunce proniká hlouběji a hlouběji do vás, a vy se sami jednoho dne stanete sluncem a darujete své Světlo, svou Lásku každému, kdo potřebuje toto Světlo a Lásku.

Přijde den a slunce vašeho Božího vědomí může zazářit skrze vás a darovat své teplo mnoha lidem, kteří ještě nejsou schopni osvobodit se od toho, co jim brání proniknout k slunci Boží přítomnosti v nich.

Jste podobní slunci. Jenom musíte očistit mnohaletý nános špíny z vaší nádoby, aby opět získala svou čistotu a průzračnost. A naplníte nádobu Boží energie a darujete z ní každému žíznivému, kdo touží napít se z vaší nádoby.

Boží energie se nikdy nevyčerpá. Pouze lidské vědomí omezuje tok Boží energie ve vašem světě.

Nový Den přichází a pro tento Den je charakteristická neexistence jakýchkoliv  omezení, Božská Svoboda a Boží Láska.

Svatý Archanděl Michael, 5. ledna 2007

 

Vzývání Archanděla Mich aelovi o pomoc při vysvobození od nedostatků, aby věnovát život službě

Dostali jsme příležitost od Velkého Bílého Trůnu. A my jsme rádi za tuto novou příležitost.

Tato příležitost zajišťuje neproniknutelnou a neporazitelnou ochranu, doslova krunýř ze Světla každému Světlonoši, vtělenému na planetě Zemi a přijmuvšímu na sebe povinnost sloužit Velkému Bílému Bratrstvu, Legiím Světla.   

Velmi mnoho z vás, když bere na sebe povinnosti Sloužit, se podrobuje hrozným útokům a pokušením ze strany těch sil, které nechtějí žádné změny, nechtějí, aby se cokoliv měnilo a aby se jejich možnosti pro manipulování astrální rovinou zmenšily.

Nyní se jejich čas naplnil. Nyní máte možnost zavolat mou osobní ochranu, a každému z vás já přiděluji 12 andělů ochránců z mých Legií Modrého Plamene.

Představte si, že kdykoliv po celou dobu 24 hodin bude s vámi 12 andělů ochránců.  

A vy můžete přivolat své anděly a poprosit je, aby se postavili na vaši ochranu kdykoli v průběhu dne a noci!

Já předvídám, že velmi mnoho z vás se ptá, jestli jsou při vás a pro vaší osobní dispozici tito andělé ochránci.

Odpověď na tuto otázku je velmi jednoduchá a vy sami, každý z vás, zná na ní odpověď.

Potřebujete jen upřímně odpovědět "ano" na následující otázky:

Skutečně jste zasvětili celý váš život službě Velkému Bílému Bratrstvu?

Kladete zájmy Bratrstva na první místo ve vašem životě?

Jste připraveni obětovat vše, co vlastníte pro to, abyste mohli pokračovat ve vaší Službě bez ohledu na to, co bude?  

Nezůstali ve vašem světě nějaké škodlivé návyky a náklonnosti?

Pokud jste odpověděli "ano" na všechny tyto otázky, pak již máte k dispozici 12 andělů ochránců!

Pokud by jste nebyli schopni v sobě najít tyto znamenité vlastnosti, ale směřujete k tomu, abyste se zbavili vašich nedostatků a zasvětili svůj život Službě, pak bude nutné každý den mě osobně přivolávat a prosit, abych vám mohl pomoci co nejdříve.

Přivolejte mě: „Archanděli Michaeli, přijď mi na pomoc!“ - a po tomto vašem zvolání soustředím se a pošlu vám svůj modrý paprsek ochrany v jakékoli denní době!

Nikdo z vás nezůstane bez mé ochrany. Všichni jste pod spolehlivou péčí a ochranou!

Svatý Archanděl Michael, 3. ledna 2008

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net