Očišťování 4 nižších těl

O výživě, čistotě těla, myšlenek a pocitů

Mistři Moudrosti o očistě fyzického těla

 

 
Pán Šiva, 2. dubna 2005:
 

Musíte podřídit svůj život Bohu, kterým jste. A to je úkol každého z vás. Musíte se starat o svou podobu, zachovávat ji v pořádku, živit ji vším potřebným.

Avšak nikdy nesmíte zapomínat, že jste Bohem, a proto nemůžete dělat to, co je nedůstojné Boha.

Ohlédněte se za vaším životem, na okolnosti vašeho života. Odpovídá všechno ve vašem životě Božským zákonitostem?

Musíte zaměřit svou pozornost na všechny stránky vašeho života. Co jíte? Do čeho se oblékáte? S kým se setkáváte? Jak se chováte ke svým příbuzným a známým?

 

 
JÁ JSEM TO CO JÁ JSEM, 28. prosince 2006:
 

Musíte se vážně zaobírat očištěním vašich čtyř jemněhmotných těl. Víte, že máte fyzické tělo. A slyšeli jste o tom, že máte i jiná, neviditelná fyzickým zrakem energetická těla, která tvoří vaši auru. Je to vaše astrální tělo, nebo tělo přání, mentální tělo, nebo tělo myšlení, a éterické tělo nebo tělo paměti. Nyní jsou tyto vaše těla ve velmi ubohém, žalostném stavu. V době vašeho putování ve fyzickém světě jste znečistili svá těla. A teď nadešel čas vážně se zaobírat jejich očištěním.

Začněte u svého fyzického těla. Přemýšlejte o tom co jíte, co pijete. Jaká je struktura vašeho jídla i vaší vody, takoví jste i vy sami. Ani vám na um nepřišlo porovnat ty produkty, které jíte a tu vodu, kterou vy pijete, s těmi vzory, které jsou nezbytné pro vaši racionální Boží stravu? 

 

Myslíte si, že ta monstra potravinářského průmyslu, která existují ve vašem světě, jsou vážně znepokojena tím, aby vaše fyzické tělo bylo zdravé? Nikdo kromě vás není schopen začít očišťovat vaše fyzické tělo. 

 

Princip očištění je velmi jednoduchý - odvedení z organismu všech zbytečností, co v něm je, nasycení organismu skutečně prospěšnými látkami, které jsou obsažené v přirozené potravě pěstované bez chemických látek a bez účasti nových genových technologií. Přemýšlejte o systému a struktuře vašeho stravování. 

 

A jakmile se ve vás zrodí myšlenka, zda se správně stravujete, dostaví se i literatura, která je pro vás nezbytná. Nyní, protože je cykly mění, fyzické tělo není schopné dovolit na sobě experimentovat. Fyzické tělo nemůže již existovat v nových energetických podmínkách, pokud se nebudete starat o něj.
 

 

Milovaný Zarathuštra, 6. ledna 2008
 

Jakmile Země zvýší svou vibrační úroveň o něco více, mezi těmi, kdo nyní čtou mé poselství, se najde sotva několik stovek lidí, kteří mohou odolat těmto novým vibracím planety.

 

Proto k vám přicházím a předávám vám toto Učení o tom, jak si můžete zachovat své vodiče při změně vibrací planety Země.

Především byste se měli starat o své fyzické tělo. Toto tělo bude trpět nejvíce, protože jeho vibrační frekvence je nejnižší. Proto nyní potřebujete odlehčenou výživu.

 

Je třeba vyloučit jakoukoli konzumaci masných výrobků a dokonce i drůbeže a ryb. 

Nemluvím o vzdání se alkoholu, nikotinu, drog a mnoha dalších škodlivých látek, které s záviděníhodnou vytrvalostí nadále konzumujete, navzdory všem našim nabádáním a varováním. 

Měli byste věnovat pozornost kvalitě všeho, co vás obklopuje: vzduchu, vody, jídla.

Jídlo, které většina z vás konzumuje, není vhodné jako jídlo budoucnosti. Vaše jídlo by se mělo skládat hlavně z obilovin rostlinného původu, džusů, minerální vody a některých přírodních produktů, například medu, ovoce, zeleniny. Dávejte pozor na jakékoliv chemické zpracování potravin, včetně konzervování.

 

Nejezte potraviny, které byly zpracovány v tovární výrobě. Kromě obohacení o škodlivé a karcinogenní látky byly tyto výrobky obohaceny o množství negativní energie, když byly ve skladech, dílnách a zejména na pultech obchodů.

 

Pokud budete postupovat podle našich rad, pak velmi brzy bude množství jídla, které konzumujete, minimalizováno a vy sami budete moci pěstovat potřebné jídlo pro sebe a svou rodinu na svých pozemcích daleko od velkých měst.

 

Přebytek jídla, které konzumujete, je způsoben skutečností, že vaše energetická centra, vaše čakry jsou znečištěny. Proto nejste schopni přijímat plnou energetickou výživu prostřednictvím svých čaker.

Ve skutečnosti by hlavní energetická složka vaší potravy měla přicházet k vám z Božského světa prostřednictvím systému čaker.

 

K udržení vašeho fyzického těla potřebujete jen určitou sadu minerálů, bílkovin, vitamínů, tuků, sacharidů, které jsou obsaženy v dostatečném množství v rostlinných potravinách pěstovaných v ekologicky čistých oblastech bez použití pesticidů.

 

Nemusíte jíst tolik jídla, na kolik jste zvyklí. Vaše těla potřebují být co nejvíce odlehčena, aby vibrovala na vyšších frekvencích.

Jinak onemocníte a budete se cítit špatně a nakonec se budete muset řídit mou radou, ale uplyne spousta času, navrhuji se připravit už teď.

 

Učení o očišťování vašich jemnohmotných těl vám bylo v hojnosti předáno v našich Poselstvích již dříve a já nechci ztrácet čas opakováním toho, co bylo předáno.

 

Gautama Buddha, 4. června 2005:
 

Záleží na všem. Dokonce i na vibraci jídla, které jíte. Přemýšleli jste někdy, že člověk, když vaří jídlo, tak jej nasycuje svou energií? A pokud se osoba, která jídlo připravuje, nevyznačuje čistotou mysli, pak budete s každým jídlem, které ona připraví, živit své tělo nekvalitními energiemi obsaženými v tomto jídle. V první fázi můžete žehnat svůj pokrm před zahájením každého jídla, abyste ho vyčistili od negativních energií.

 

V pozdějších fázích vašeho vývoje se budete muset zcela vzdát jídla připraveného cizími lidmi a dokonce možná přejít na vaření vlastními rukama. Když dosáhnete určitého stupně čistoty, který umožňuje komunikovat se Vzestoupenými Mistry, pak se budete schopni otrávit jídlem obsahujícím nekvalitní vibrace, i když toto jídlo je čerstvě připraveno a podle všech čistě fyzických parametrů vám nemůže ublížit.
 

 

Milovaný Kuthumi, 26. června 2007:
 

Doporučil bych vám věnovat pozornost každé maličkosti, která vás obklopuje ve vašich životech. Je třeba udržovat pořádek ve vaší domácnosti, na pracovišti, je třeba velmi pečlivě vybírat potraviny, které jíte, a je třeba se starat o čistotu vašeho těla. 

 

Nezapomínejme, že kromě fyzické špíny, se na vás nabaluje mnoho astrálních a mentálních nečistot. A nejlepším způsobem čištění této špíny bude koupání v čisté přírodní vodní nádrži nebo alespoň obecné mytí dvakrát denně, ráno a večer.

 

 

Milovaný Kuthumi, 4. července 2007:
 

Neochota naslouchat sobě a udržovat se v čistotě souvisí s vašimi psychickými problémy a u kořene těchto vašich problémů je nelibost k sobě. Musíte se milovat ne jako fyzické tělo, ale jako projev Boha na Zemi. 

 

Jste součástí Boha a musíte se starat o všechna svá těla a udržovat je čistá jako projev Božství. Všechna vaše těla potřebují náležitou péči. Vaše fyzické tělo musí být řádně vyživováno. 

 

A čím vyšší vibrace jídla, tím méně jídla potřebujete.
 

 

Zdroje:

https://sirius-centers.net/events/2015/09/05/index.htm

https://university.sirius-ru.net/etika/ochishchenie.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net