Trpělivě očekáváme vaše probuzení a vaši připravenost

04.06.2005 20:32

Gautama Buddha
4. června 2005

 

JÁ JSEM Gautama Buddha, který k vám znovu přišel.

Vědomí každého lidského jedince je to nejdůležitější. Vaše vědomí je něco, co přežije vás takové, jakými jste nyní. Vaše vědomí bude existovat ve Vyšších světech. Proto jediná věc, pro kterou má smysl existovat ve vašem světě, je rozvoj vašeho vědomí. Musíte rozlišovat inteligenci od vašeho vědomí. Musíte rozlišovat vaše dovednosti a schopnosti od vašeho vědomí.

Existuje nižší část vašeho vědomí, která uchovává ty dovednosti a zkušenosti, které potřebujete pro udržení vaší existence ve fyzickém světě. A existuje vyšší část vašeho vědomí, kterou potřebujete pro udržení vaší existence v jemných světech.

A tato část vašeho vědomí se potřebuje vyvíjet. Nemůžete například sednout za kormidlo letadla a letět. Nejdříve musíte absolvovat školení a získat představu, jak řídit letadlo. Teprve poté budete moci vzlétnout. A stejně tak vaše část vědomí, kterou budete potřebovat k tomu, abyste pobývali v jemnějších světech, potřebuje školení a získání zkušeností.

Obtížnost spočívá v tom, že musíte nabýt schopnosti pobytu ve světě, o kterém nemůžete získat představu pomocí vašich fyzických smyslů. Vaše fyzické smyslové orgány mají omezený rozsah vnímání reality. Můžete cítit pouze to, co vibruje na nízkých frekvencích odpovídajících hmotnému světu. Máte však obrovský potenciál. A rozsah vnímání vibrací vašimi smysly může být rozšířen již nyní. A mnoho lidí vidí věci, které ostatní nevidí. Hranice, která odděluje jemnější světy od vašeho fyzického světa, se postupně rozostřuje. Vaše citlivost na vnímání jemných světů je potlačena prostředím, které vás obklopuje ve vašem světě. Neustálý pobyt mezi masami lidí a neustálé omračování se zvuky zapnutých reproduktorů snižuje vaše vibrace a zabraňuje vám rozšířit rozsah vašeho vnímání světa.

Lidské tělo potenciálně obsahuje všechny potřebné nástroje a orgány vnímání, které vám umožňují být v jemných světech a vnímat jemné světy. A pouze podmínky vašeho pobytu na Zemi vám brání v tom, abyste již teď viděli a slyšeli Vzestoupené Bytosti, komunikovali s Mistry.

Proto je v současné době zapotřebí značné úsilí k vytvoření takového spojení. Vyžaduje to velmi silné omezení, které si musíte sami stanovit, abyste dosáhli kontaktu se Vzestoupenými Mistry. A především se jedná o omezení kontaktů s lidmi a vyloučení jakéhokoli vlivu masových médií.

A čím blíže jste k přírodě, tím snazší je takové spojení navázat. Rozdíl mezi našimi světy spočívá v rozdílu úrovně vibrací. Takže tím, že své vibrace zvyšujete, automaticky téměř nevyhnutelně získáváte schopnost komunikovat s naším světem.

V podstatě každý člověk, který je nyní v inkarnaci, má potenciál navázat spojení se Vzestoupenými Mistry.

Ale pro to, aby se naše komunikace uskutečnila, je třeba obětovat mnoho z toho, co patří vašemu světu.

Musíte velmi pečlivě přistupovat k výběru lidí, se kterými komunikujete, ke všem vašim kontaktům.

Musíte vyloučit vše, co na vás může mít vliv a co patří do masové kultury vašeho světa.

Záleží na všem. Dokonce i na vibraci jídla, které jíte. Přemýšleli jste někdy, že člověk, když vaří jídlo, tak jej nasycuje svou energií? A pokud se osoba, která jídlo připravuje, nevyznačuje čistotou mysli, pak budete s každým jídlem, které ona připraví, živit své tělo nekvalitními energiemi obsaženými v tomto jídle. V první fázi můžete žehnat svůj pokrm před zahájením každého jídla, abyste ho vyčistili od negativních energií. V pozdějších fázích vašeho vývoje se budete muset zcela vzdát jídla připraveného cizími lidmi a dokonce možná přejít na vaření vlastními rukama. Když dosáhnete určitého stupně čistoty, který umožňuje komunikovat se Vzestoupenými Mistry, pak se budete schopni otrávit jídlem obsahujícím nekvalitní vibrace, i když toto jídlo je čerstvě připraveno a podle všech čistě fyzických parametrů vám nemůže ublížit.

Proto se lidé, kteří se vážně rozhodli vydat na duchovní cestu, musí pečlivě starat o své okolí ve fyzickém světě.

Ovšem, ideální by bylo pro takové duchovně vyspělé lidi žít v oddělených komunitách daleko od civilizace. A postupem času budou taková duchovní centra vytvořena a budou značně rozvinutá.

Neexistuje žádné doporučení, jak má každý z vás budovat svůj život, s výjimkou obecných doporučení, která dáváme. Ale o tom, jak naše doporučení aplikovat ve vašem konkrétním životě, musíte rozhodnout vy sami. Vždy si pamatujte, že byste se nikdy neměli v ničem znásilňovat. Skutečný evoluční vývoj podle Božských Zákonů nevyžaduje žádný nátlak a žádné násilí ani ze strany druhých lidí, ani z vaší strany.

Pokud nejste připraveni vstoupit do vyšší fáze, neměli byste se nutit dodržovat ta omezení, která zatím nemůžete přijmout kvůli nepřipravenosti vašeho vědomí. Musíte vědět, o co musíte usilovat, ale nesmíte se znásilňovat.

Pokud máte nějakou vnitřní nedokonalost, která vám brání postoupit na další úroveň, již samotná skutečnost, že jste si uvědomili, že tato nedokonalost ve vás je, bude zárukou, že dříve nebo později se této nedokonalosti zbavíte.

Pokud se na vašem nádobí vytvoří skvrna, nemusí být vyčištěna najednou. Ale pokud budete každý den vynakládat úsilí, abyste se této skvrny zbavili, pak dříve nebo později vaše nádobí vyčistíte.

Přesně stejný princip platí pro změnu vašeho vědomí. Měníte své vědomí neustále, po celý svůj život. Hlavní věc je vědět, o co byste měli usilovat, a projevovat každodenní snahu.

Pochopte, že každý z vás se nachází v různých fázích vývoje. Takže to, co jednomu jde snadno, je pro druhého nepochopitelným úkolem. A může proběhnout ještě mnoho životů, než bude člověk schopen postoupit do další fáze vývoje svého vědomí.

Země poskytuje příležitost pro vývoj jednotlivcům, kteří jsou ve velmi odlišných fázích vývoje vědomí.

A pokud člověk není podle úrovně rozvoje svého vědomí připraven komunikovat se Vzestoupenými Mistry, pak například tato poselství pro něj budou zcela nepochopitelná a nudná. Ze čtení těchto poselství nebude schopen pojmout žádný užitek pro sebe. Stejně tak, je-li člověk ve velmi vysoké fázi duchovního vývoje, pak tato poselství pro něj neposkytnou nic nového.

Existují však lidé, kteří očekávají každé poselství a pociťují, jak se s každým poselstvím do jejich aury vlévá proud Božské Energie.

Je třeba být velmi trpělivý. Je třeba být velmi milující a soucitný vůči těm lidem, kteří nejsou schopni vnímat svým vědomím ty jemné vibrace, které jsou obsaženy v těchto poselstvích.

Nastane čas a oni budou také schopni cítit jemnou a láskyplnou energii, kterou vám dáváme.

Pravý zahradník nikdy nenutí růži, aby rozvinula své okvětní lístky. Přijde čas a poupě se otevře láskyplným paprskům slunce a novému dni naproti.

Proto trpělivě čekáme na vaše probuzení a vaši připravenost. A jen posíláme jemné paprsky naší Lásky a našeho požehnání do vašeho světa, vaší bytosti.

Vaše vědomí je jako poupě růže, které je připraveno rozkvést. A já umlkám v očekávání, kdy se v tichu rozevře květina vašeho vědomí a vše kolem se naplní vůní vašeho blahovoní.

 

JÁ JSEM Gautama Buddha.

* * *

 

Poselství Gautamy Buddhy publikováno v knize "GAUTAMA BUDDHA"

Kniha obsahuje Poselství Gautama Buddhy jáko část Učení Nanebevzatých Mistrů, předaných skrze Posla Tat´ánu N. Mikušinu. Zde je několik Učení: o změně vědomí, o současné situaci na Zemi, o vzájemné spojení mezi kataklyzmy, sociálními konflikty, válkami a úrovní vědomí lidstva, o komunitě, o štěstí, o překonávání konfliktů, o rozlišování, о vědomí Buddhy.

 

O Gautamovi Buddhovi

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.06.04.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net