Kniha "Gautama Buddha"

 
 
 

 

Vážení přátelé! 
 
Připravujeme tuto knihu k vydání v češtině. 

 

Všechny Knihy Učení jsou přeloženy s váší pomocí a vydávány pouze díky vašim darům. 

Prodej  knih je neziskový, ale téměř za cenu vydání a všechny dary jdou opět na přípravu a vydání další knihy s Poselstvími. 

 

Kniha ze série knih «Mistři Moudrosti». 

Kniha obsahuje Poselství Gautama Buddhy jáko část  Učení Nanebevzatých Mistrů,

předaných prostřednictvím Posla Posla Tat´ány N. Mikušiny.

 

Je v nich uvedeno mnoho Učení. Zde je několik Učení:

o změně vědomí, o současné situaci na Zemi, o vzájemném spojení mezi kataklyzmy, sociálními konflikty, válkami a úrovní vědomí lidstva,
o komunitě, o štěstí, o překonávání konfliktů, o rozlišování, о vědomí Buddhy.

 

S těmito a dalšími Učeními se můžete seznámit ve Poselství Velikého Učitele, 

které je předáno v tomto období pro pomoc lidem, aby se dostali z kritické situace na naší planetě.

 

Když s vaší pomocí Pán Bůh nám pomůže přeložit všechna Poselství z tohoto Učení, po chvíli s vaší pomocí bude vydána "Knih a  Moudrosti" s celým Učením tohoto Slova Božího  pro Eru Vodnáře, kterou Mistři Moudrosti doporučují číst právě v tomto chronologickém pořadí, v jakém byla uvedena, pro změnu vědomí čtenáře. A postupně změnou vědomí se změní i okolní prostředí, a prostředí na celé planetě. Ale zatím máme přeloženo asi polovinu Poselství z tohoto Učení.

 

Zdroj knihy

 

          Urychlit vydání knih je možné s dalšími druhy pomoci:

- úprava hrubého překladu do češtiny, 

- zalomení, 

- kontrola po zalomení pro odstranění chyb a omýlů, 

- příspěvěk na vydání.

 

Děkujeme vám předem za vaši pomoc: Pán Bůh pomáhá rukou lidí! 

 

Kontaktní email odpovedné osoby:

limonova35@seznam.cz

Natália Limonová

Děkujeme!