Kniha "Kuthumi"

 
Kniha T. N. Mikušiny 
ze série "Mistři Moudrosti"
 

Milí přátelé, 

 

tato kniha je již téměř připravena k vydání, ale...

dočasně pozastavujeme vydávání knih Mistrů Moudrosti a to z důvodu, že Posel Boží, paní Tat´jana Mikušina, požádala přednostně o dokončení překladů všech Poselství v chronologickém pořadí, které tvoří celé Učení, takže její přání plníme.

Velice Vám děkujeme za Vaše pochopení i neocenitelnou láskyplnou pomoc při překladech a kontrolách překladů chybějících Poselství do češtiny.

 

Knihy obsahují přibližný překlad Poselství z ruštiny. 

Překlad se neustále se zdokonaluje skupinou dobrovolných překladatelů. 

Původní Poselství v ruštině najdete na webu https://sirius-ru.net/dictations/index.htm

S překlady v češtině se můžete seznámit na https://www.sirius-cz.net/poselstvi/ 

 

Zdroj knihy

 

Všechny Knihy Učení jsou přeloženy s váší pomocí a vydávány pouze díky vašim darům. 

Prodej  knih je neziskový, ale téměř za cenu vydání a všechny dary jdou opět na přípravu a vydání další knihy s Poselstvím.  

Když s vaší pomocí Pán Bůh nám pomůže přeložit všechna Poselství z tohoto Učení, po chvíli s vaší pomocí bude vydána "Kniha Moudrosti" s celým Učením tohoto Slova Božího pro Eru Vodnáře, kterou Mistři Moudrosti doporučují číst právě v tomto chronologickém pořadí, v jakém byla uvedena, pro změnu vědomí čtenáře.

A postupně změnou vědomí se změní i okolní prostředí, a prostředí na celé planetě. 

Ale zatím máme přeloženo asi polovinu Poselství z tohoto Učení.

 

          Urychlit vydání knih je možné s dalšími druhy pomoci:

- úprava hrubého překladu do češtiny, 

- zalomení, 

- kontrola po zalomení pro odstranění chyb a omýlů, 

- příspěvěk na vydání.

 

Děkujeme vám předem za vaši pomoc: 

Pán Bůh pomáhá rukou lidí! 

 

Kontaktní email:

sirius@sirius-cz.net

 

Děkujeme!

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net