Kniha "Krátké Růžence"

 
 
 

Tato kniha je mimořádnou modlitební knihou 21. století. Byla vytvořena na základě Učení Nanebevzatých Mistrů, předaného prostřednictvím Posla Taťjany N. Mikušiny – spisovatelky, veřejné činitelky, filozofky. 

Jde o velmi starověké Učení, interpretované moderním jazykem. Jeho základem jsou nejvyšší znalosti, které přinášeli lidstvu ve všech dobách poslové Boží, proroci a mesiášové. Mnozí z nich se v současné době nacházejí ve Vzestoupeném stavu na jemnějších rovinách Bytí. Nazýváme je Vzestoupenými Mistry nebo Mistry Moudrosti. Mistři Moudrosti – Velcí Učitelé lidstva.

 

Růžence jsou určeny pro duchovní práci. Současný Růženec je věnec nebo kruh z modliteb, do něhož jsou vpletena zamyšlení o duchovních tématech uvedených v Poselstvích Mistrů Moudrosti. Pro zaneprázdněné lidi je to velká pomoc při provádění každodenních duchovních praktik. 

 

Obsahem knihy je 14 krátkých Růženců, jejichž součástí jsou křesťanské modlitby a mantra «Om». Stoupenci jiných náboženství mohou používat jiné modlitby, například katolické, nebo modlitby z Koránu.

 

V roce 2005 začala Taťjana N. Mikušina s inspirací a požehnáním Sanat Kumary sestavovat Růžence. Vznikaly na základě Poselství Mistrů Moudrosti s využitím principů střídání modliteb, které již v křesťanské praxi existují. 

 
 

Zdroj obsáhu knihy 

 

 

Doporučení Mistrů o tom, jak číst/poslouchat Poselství
 

 

ISBN 978-80-270-9963-4 

Format 105x164 мм, mekká brož, 155 s.,

Praha 2021, 1. vydání, nakladatelství Powerprint.

 

 

Сena knihy: 

60 Kč (tisková cena, neziskové šíření Učení),

60 Kč poštovní.

 

 

Možnosti šíření knihy zdarma: 

kdýby jste chtěli šířit Světlo Poselství v ČR a dál   

(do knihoven, obchodů, atp.), 

pro tento účel kniha je zdarma: 

pák třeba boude poslat odkazy, kde bude možné najít tyto knihy 

(online-katalog knihovny, internetový obchod, atd.)

 

 

Оbjednání: 

email - limonova35@seznam.cz

mob. 773 082 135 - jen sms.

 

 

Varianty plateb: 

převod na bankovní účet nebo dle domluvy.

 

 

Doručení: 

Českou poštou a sledování zasílek online.

 

 

Možnosti osobního odběru dle domluvy:
 

Praha, Praha-východ (okres Jevany, Výžlovka, Kostelec nad Černými Lesy), 

Mladá Boleslav a okoli,

Veselí nad Moravou, Ostrava, 

okres Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice, 

......................

 

 
Kniha "Krátké Růžence" v online-obchodech 
 

 

 

Vážení přátelé! 
 

Všechny Knihy Učení jsou přeloženy s váší pomocí a vydávány pouze díky vašim darům. 

Prodej  knih je neziskový, ale téměř za cenu vydání a všechny dary jdou opět na přípravu 

a vydání další knihy s Poselstvím Vzestoupených Mistrů 21. století. 
 

Když s vaší pomocí Pán Bůh nám pomůže přeložit všechna Poselství z tohoto Učení, po chvíli s vaší pomocí bude vydána "Kniha Moudrosti" s celým Učením tohoto Slova Božího pro Eru Vodnáře, kterou Mistři Moudrosti doporučují číst právě v tomto chronologickém pořadí, v jakém byla uvedena, pro změnu vědomí čtenáře. A postupně změnou vědomí se změní i okolní prostředí, a prostředí na celé planetě. 

Ale zatím máme přeloženo asi polovinu Poselství z tohoto Učení.

 

          Urychlit vydání dálších knih je možné s dalšími druhy pomoci:

- úprava hrubého překladu do češtiny, 

- zalomení, 

- kontrola po zalomení, 

- příspěvěk na vydání.

 

Děkujeme vám předem za vaši pomoc, Pán Bůh pomáhá rukou lidí! 

 

Kontaktní email odpovedné osoby:

limonova35@seznam.cz

Natália Limonová

 

Jsme vděční všem dárcům, kteří přispěli na vydání této knihy! 
DĚKUJEME!