Kniha "Ježíš"

 

 

Připravujeme k vydání tuto knihu v češtině.

 

Kniha obsahuje Poselství milovaného Ježíše. Je v nich obsaženo hluboké Učení o Lásce k Životu, včetně svých nepřátel, Učení o uzdravení, Učení o Vnitřní Cestě, která leží v našich srdcích. Milovaný Ježíš poskytuje znalosti o Zákonech Karmy a Reinkarnace, které byly ztraceny v moderním křesťanství, o Království Božím jako stavu našeho vědomí.

Tato Poselství byla předána skrze Posla T. N. Mikušiny, která pracuje pod vedením Mistrů Moudrosti od roku 2004. Pomocí speciální metodiky přijímá T. N. Mikušina Poselství od více než 50 Bytostí Světla. 

Každá kniha umožňuje soustředit se na Poselství jednoho Mistra a lépe cítit jeho energii, naladit se na Něho. Obraz Mistra na obálce slouží jako jeho fokus. 

Každý z Mistrů Moudrosti má své vlastní vibrace. Každý z Nich se snažil předat nám, nyní žijící generaci lidí, to, co považoval za nejdůležitější v současném přechodném období. 

 

***********************************************************************

Doporučení Mistrů o tom, jak číst/poslouchat Poselství
 
Podmínky pro účinnou duchovní práci
 

**********************************************************************

 

Všechny Knihy Učení jsou přeloženy s váší pomocí a vydávány pouze díky vašim darům. 

Prodej  knih je neziskový, ale téměř za cenu vydání a všechny dary jdou opět na přípravu a vydání další knihy s Poselstvím.

 

Když s vaší pomocí Pán Bůh nám pomůže přeložit všechna Poselství z tohoto Učení, po chvíli s vaší pomocí bude vydána "Kniha Moudrosti" s celým Učením tohoto Slova Božího pro Eru Vodnáře, kterou Mistři Moudrosti doporučují číst právě v tomto chronologickém pořadí, v jakém byla uvedena, pro změnu vědomí čtenáře. 

A postupně změnou vědomí se změní i okolní prostředí, a prostředí na celé planetě. 

Ale zatím máme přeloženo asi polovinu Poselství z tohoto Učení.

 

 Urychlit vydání knih vždí je možné s dalšími druhy pomoci:

- úprava hrubého překladu do češtiny, 

- zalomení,

- kontrola po zalomení, 

- příspěvěk na vydání. 

 

Děkujeme vám předem za vaši pomoc, Pán Bůh pomáhá rukou lidí! 

 

Kontaktní email:

sirius@sirius-cz.net

 

Děkujeme!

 

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net