Archiv 2009

Nyní je velmi citlivá fáze na cestě evoluce  Gautama Buddha, 1. ledna 2009

Srdečný rozhovor  Matka Marie, 04. ledna 2009

Vaším úkolem je naučit se dosáhnout vítězství na jemné úrovni  Serapis Bey, 23. června 2009

Učení o štěstí a Boží cestě  Milovaný Zarathustra, 28. června 2009

Učení o překonání konfliktů Gautama Buddha, 1.července 2009

Je pravděpodobné, že na Zemi přijde Zlatý věk  Vladyka Hilarion, 5. července 2009

Učení o správném využívání Boží energie   Mistr Godfre, 6. července 2009 

Volám vaše vědomí do výšin  Milovaná Matka Marie, 9. července 2009

Nastal čas probuzení k Vyšší Realitě Bytí  Pán Súrya, 2. prosince roku 2009

Potřebujeme stoupence ducha!  Vládyka Nikolaj Rerich, 4. prosince, roku 2009

Beseda o tom, jak číst poselství a chovat se k Poslu. Milovaný Babadží, 5. prosince roku 2009

Musíte se ke svým dětem chovat tak, jako bych Vás v podobě Vašeho dítěte navštívil já, Pán Maitréja. Pán Maitréja, 6. prosince 2009

Můj Božský oheň buď stále s Vámi!  Zarathuštra, 8. prosince roku 2009

Veškerá dokonalost už je uvnitř vás!  Saint-Germain, 10. prosince roku 2009

Podstata Růžové cesty  Milovaný Ježíš, 11. prosince roku 2009

Učení o osvobození od negativních energií.  Kuthumi, 12. prosince  2009

Učení o současné situaci na Zemi a o smyslu vašich duchovních hledání  Gautama Buddha, 13. prosince roku 2009

Učení o správném využívání sexuální energie  Serapis Bey, 15. prosince roku 2009

Má smysl měnit pouze sebe  Konfucius, 16. prosince 2009

Můžete začít sloužit právě tam, kde se v daném okamžiku nacházíte  Milovaná Nada, 17. prosince 2009

Je důležité, nakolik jste schopni zachovat si svou oddanost Vůli Boží  Mistr Hilarion, 18. prosince 2009

Potřebujeme Vaši připravenost ke službě evolucím Země  Veliký Božský Směrovatel, 20. prosince 2009

Učení o Božské Svobodě  Bohyně Svobody, 21. prosince roku 2009

Potřebujeme Vaši pomoc  Pallas Athéna, 22. prosince roku 2009

Kéž se můj paprsek Milosrdenství a Soucitu dotkne Vašich srdcí. Kuan Jin, 23. prosince, roku 2009

Ohně ducha, oheň srdce – to je to, co by Vás mělo znepokojovat především  Buddha Vairóčana, 24. prosince, roku 2009

Všude jsou nutné projevy Víry a zbožnosti.  Matka Marie, 27 prosince 2009

Čeká nás s vámi ještě dlouhá cesta stupni evoluce. Mocný Vesmír, 28. prosince 2009

Sdílíte veškerou odpovědnost s Hierarchií za to, co se děje na vaši planetě. Milovaný Alfa, 29. prosince 2009

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net