POZOR

Stránka obsahuje zatím částeční a přibližný překlad Poselství z ruštiny, 

předaná prostřednictvím Posla Taťány Mikušiny.

Překlad se neustále se zdokonaluje skupinou 

dobrovolných překladatelů. 

Původní Poselství v ruštině je na webu

https://sirius-ru.net/dictations/index.htm

 

Archiv 2009

Nyní je velmi citlivá fáze na cestě evoluce  

Gautama Buddha, 1. ledna 2009

Učení o změně vibrací 

Milovaný Kuthumi, 2. ledna 2009

Pravda, Bůh, Láska jsou uvnitř vás  

Milovaný Ježíš, 3. ledna 2009

Srdečný rozhovor

Matka Marie, 4. ledna 2009

Vaším úkolem je naučit se dosáhnout vítězství na jemné úrovni

Serapis Bey, 23. června 2009

Proč ne každý může následovat Cestu 

Milovaný Ježíš, 26. června 2009

Učení o štěstí a Boží cestě

Milovaný Zarathuštra, 28. června 2009

Učení o překonání konfliktů 

Gautama Buddha, 1.července 2009

Beseda o tom, co je naléhavé 

Milovaný Kuthumi, 2. července 2009

Je pravděpodobné, že na Zemi přijde Zlatý věk

Vladyka Hilarion, 5. července 2009

Učení o správném využívání Boží energie  

Mistr Godfre, 6. července 2009 

Volám vaše vědomí do výšin

Milovaná Matka Marie, 9. července 2009

Nastal čas probuzení k Vyšší Realitě Bytí

Pán Súrja, 2. prosince 2009

Potřebujeme stoupence ducha!

Mistr Nikolaj Rerich, 4. prosince, 2009

Beseda o tom, jak číst poselství a chovat se k Poslu.

Milovaný Babadží, 5. prosince 2009

Musíte se ke svým dětem chovat tak, jako bych Vás v podobě Vašeho dítěte navštívil já, Pán Maitréja.

Pán Maitréja, 6. prosince 2009

Můj Božský oheň buď stále s Vámi!

Zarathuštra, 8. prosince 2009

Veškerá dokonalost už je uvnitř vás!

Saint-Germain, 10. prosince 2009

Podstata Růžové Cesty

Milovaný Ježíš, 11. prosince 2009

Učení o osvobození od negativních energií.

Kuthumi, 12. prosince 2009

Učení o současné situaci na Zemi a o smyslu vašich duchovních hledání

Gautama Buddha, 13. prosince 2009

Učení o správném využívání sexuální energie

Serapis Bey, 15. prosince 2009

Má smysl měnit pouze sebe

Konfucius, 16. prosince 2009

Můžete začít sloužit právě tam, kde se v daném okamžiku nacházíte

Milovaná Nada, 17. prosince 2009

Je důležité, nakolik jste schopni zachovat si svou oddanost Vůli Boží  

Mistr Hilarion, 18. prosince 2009

Potřebujeme Vaši připravenost ke službě evolucím Země

Veliký Božský Směrovatel, 20. prosince 2009

Učení o Božské Svobodě

Bohyně Svobody, 21. prosince 2009

Potřebujeme Vaši pomoc

Pallas Athéna, 22. prosince 2009

Kéž se můj paprsek Milosrdenství a Soucitu dotkne Vašich srdcí.

Kuan Jin, 23. prosince 2009

Ohně ducha, oheň srdce – to je to, co by Vás mělo znepokojovat především

Buddha Vairóčana, 24. prosince 2009

Všude jsou nutné projevy Víry a zbožnosti.

Matka Marie, 27 prosince 2009

Čeká nás s vámi ještě dlouhá cesta stupni evoluce.

Mocný Vesmír, 28. prosince 2009

Sdílíte veškerou odpovědnost s Hierarchií za to, co se děje na vaši planetě.

Milovaný Alfa, 29. prosince 2009

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net