Proč ne každý může následovat Cestu

Milovaný Ježíš
26. června 2009JÁ JSEM Ježíš.

Přišel jsem za vámi. Tvrdě pracujete ve vašem světě. Jste neustále v prostředí, které je nedůstojné člověka.  Přičichli jste k zápachu chléva. A konečně přichází čas, kdy uprostřed všeho vašeho chaosu a nepořádku musí přijít nové vědomí. Jeho příchod je nenápadný, ale nové vědomí musí nevyhnutelně přijít do vašeho světa. A existuje dostatek dobrovolníků, kteří vyjádřili touhu kráčet mou Cestou a obdržet ukřižování ve hmotě jako odměnu za oddanost a službu.

Ano, ve vašem světě není a nemůže existovat žádná odměna za vaši službu a za duchovní výkon, který na sobě nesete, jako ten kříž, který jsem nesl na Kalvárii. A ti z vás, kteří chtějí získat slávu, uznání, vyznamenání nebo peníze, a proto jsou ochotni udělat potřebnou práci pro Mistry, vaše hodina ještě nenastala. Nemůžete projít mou Cestou.

Abyste mohli kráčet po cestě Krista, musíte toto rozhodnutí učinit ve svých srdcích. A každému z vás, kdo upřímně ve svém srdci bude chtít zopakovat mou Cestu, poskytnu svou okamžitou pomoc a podporu. Jen si musíte uvědomit, že z této Cesty není žádná cesta zpět. Musíte si uvědomit veškerou zodpovědnost, že kráčíte po cestě Krista. Nemůžete dnes chtít následovat Cestu Krista, ale zítra nechat svůj kříž stát v komoře a znovu se začít oddávat požitkům vašeho světa.

Volby děláte uvnitř sebe. A měli byste pečlivě zvážit, jak silná je vaše touha. Velmi mnoho lidí v záchvatu pocitů, pod vlivem nálady se rozhodne následovat Cestu. Ale den nebo dva uplynou a jejich odhodlání zmizí. Nové záliby ovládají jejich bytost a zapomínají na své rozhodnutí. Pro vás je to však velmi velký krok zpět. Pokaždé, když Vzestoupení Mistři slyší vaše upřímné volání, začne fungovat mechanismus, který vás přiměje vrátit se na Cestu. Už jste zapomněli v hektickém všedním dni, že jste se zavázali následovat cestu Krista, ale všechny okolnosti kolem vás se zhoršují, vstupujete do období pokušení a zkoušek. A protože zapomenete na své rozhodnutí, každý nový test ve vás vyvolá nespokojenost a strach. Začnete se modlit k Bohu o pomoc, aby vám pomohl překonat temné období vašeho života.

Nyní si představte sebe na místě Vzestoupených Mistrů. Jak byste reagovali, kdyby vás dnes někdo požádal o jedno a druhý den o pravý opak?

Nedůslednost a náchylnost k náladám a okolnostem jsou doslova bičem vašeho času.

Měli byste v sobě rozvíjet základní vlastnosti žáka: stálost, disciplínu, oddanost, pokoru.

Pokud tyto vlastnosti v sobě nerozvinete, nebudete moci postupovat po Cestě učednictví a ztratíte se z dohledu Vzestoupených Učitelů lidstva, protože vás nebudeme schopni odlišit mezi chaotickými záblesky, které pozorujeme mezi lidstvem z našeho vzestoupeného stavu vědomí.

Představte si maják, který dnes funguje a zítra nefunguje. Zaměřujeme se na hoření ohňů vašich srdcí; tehdy, když plamen na oltáři vašich srdcí hoří ve dne i v nocí bez ustání a záře je rovnoměrná navzdory všem životním bouřím a překážkám, pak vás andělé mohou vždy  rozlišit  v soumraku vašeho světa a poskytnout pomoc a podporu.

Hlavní a základní překážkou, se kterou se setkáváme mezi ztělesněným lidstvem, je nestálost a neschopnost být ve všem  důslední. Proto místo nespokojenosti a vyjádření nároků na Vzestoupené Sněmy, zkuste vypracovat základní vlastnosti, které potřebujete na Cestě.

 Ve všech dobách  byly velmi ceněny vlastnosti stálosti a houževnatosti při dosahování cílů.

Je nutné udržovat vaši snahu, pak bude hoření plamene na oltáři vašeho srdce rovnoměrné a my budeme vědět, že tento jedinec je připraven na to, abychom s ním začali pracovat.

Nedíváme se jen na přítomný okamžik, ale pozorně si prohlížíme kroniky akáši[1]. A můžeme posoudit, kolikrát tento jedinec začal kráčet Cestou Zasvěcení a kolikrát se z Cesty odvrátil. A tak bude mít každý z vás svůj čas čekání na učitele, který k vám přijde a začne s vámi komunikovat. Vidíme vás okamžitě, když vykazujete rovnoměrné hoření plamene vašeho srdce, ale někdy záznamy akáši ukazují, že jste se několikrát pokusili následovat Cestu a odvrátili se. A pak nemáme právo s vámi pracovat až do konce současného vtělení. To však neznamená, že nemusíte projevovat ochotu následovat Cestu. Protože vaše snaha a vaše stálost bezpochyby vytvoří momentum, které budete potřebovat v příštím vtělení. To vysvětluje, proč někteří lidé snadno ovládají naše Učení, jsou bezstarostní a jsou připraveni na první volání rozhodnout se a následovat tam, kam ukážeme. A jiní lidé čtou Učení, poslouchají diktáty, ale v příštím okamžiku je už fascinuje něco jiného, a  odhodí knihy našeho Učení a běží pro další cetku nebo tretku vašeho světa.

Každý z vás je na své úrovni vědomí. A protože žijete v době Kali-yugy[2], ve vaší době zůstalo ve vtělení jen velmi málo těch jedinců, kteří mají určité duchovní úspěchy. Zbytek dostane šanci na opakované školení. A mnozí z vás procházejí tímto opakovaným školením mnoho inkarnací. Než se koridor Božské možnosti uzavře, mnohokrát dostáváte příležitost. A pak, když uděláte přechod a předstoupíte před Karmické Vedení, zděšeně vidíte své chyby a modlíte se za ještě jednu příležitost, ještě jedno vtělení. Milosrdenství Nebe opravdu nezná hranic. A každý, kdo o to požádá, dostane novou šanci. Ale s každou další inkarnací se podmínky ztěžují. Vaše karma se zhušťuje a pro vás je těžší a těžší  dostat se z husté melasy z nedokonalých myšlenek a pocitů, ve kterých přebývá z větší části fyzický svět.

Proto předtím, než si budete stěžovat na osud a žádat o to, aby vás zbavili vaší karmické zátěže nebo ji ulehčili, vzpomeňte si, že vše, co vás obklopuje, a vše, co se vám stane, jste si zasloužili sami ve svých minulých inkarnacích. Proto upřímná lítost a pokání někdy z poloviny ulehčují vaši karmickou zátěž. Bůh nechce, abyste trpěli, vy sami sebe odsuzujete k utrpení. A uvědomění si svých chyb a pokání z nich poskytuje téměř okamžitou úlevu vaší situaci a břemeno, které leží na vás, se zmírňuje.

Dnes jsem vám dal Učení o Cestě a o tom, proč ne všichni mezi vámi mohou následovat tuto Cestu v tomto životě.

JÁ JSEM Ježíš.[1] Kroniky Akaši – informační pole Vesmíru, ve kterém jsou zachyceny všechny události současnosti, minulosti a myslitelné budoucnosti (Theosofický slovník).

[2] Yuga - v hinduismu - označení světového období nebo cyklu. Existují Mahayuga (4 320 000 let), skládající se ze čtyř malých yug: Satya-yuga, Dvāpara-yuga, Treta-Yuga a Kali-yuga. Jejich délka je srovnatelná jako 4: 3: 2: 1. První z nich je Satya-yuga, nebo Zlatý věk. Je charakterizován spravedlivostí, hojností a všudypřítomným rozkvětem duchovní kultury. Lidé v tomto věku mají nejvyšší vlastnosti, nadpřirozené schopnosti, obrovský růst, sílu a inteligenci, jsou velmi krásní. Druhé století - Dvapara-yuga. V tomto věku zbožnost lidí klesá, objevují se první známky degradace společnosti. V Treta-yuze se zbožnost snižuje ještě více, i když lidé jsou stále velmi vznešení a silní. Poslední věk, Kali-yuga, se nazývá doba železná neboli věk strojů. Je nejkratší (432 000 let), ale nejtemnější ze všech čtyř. Tuto éru charakterizuje rozsáhlý pokles morálky. Nastává obecná ekonomická a duchovní degradace. Kali-yuga je věk, ve kterém žijeme. Ale v pravý čas bude nahrazen Zlatým věkem. 

(z encyklopedie esoterismu).