Učení o štěstí a Boží cestě

Возлюбленный ЗаратустраMilovaný Zarathuštra

28. června 2009
 

JÁ JSEM Zarathuštra!

Přišel jsem tímto dnem, abych vám odevzdal nevelké učení. Náš rozhovor vás příliš neunaví. Budu stručný. 


Dnes budete muset pochopit nakolik to, co vás obklopuje, může být změněno a musí být změněno.  
Představte si, že jste se ocitli na pustém ostrově. Nemáte žádnou z věcí každodenní potřeby, ale pamatujete si, vytahujete z útrob své paměti vědomosti, které jsou pro vás nevyhnutelné, abyste na tomto pustém ostrově přežili.

 
Vaše civilizace má velmi mnoho různých věcí, zábav, hraček pro dospělé, ale pro to, aby jste existovali, nepotřebujete ve skutečnosti tak mnoho. Existuje nevyhnutelné minimum a to stačí. Pokud se zamyslíte, potom vám bude po krátké úvaze jasné, že všechno, co vás obklopuje a všechno, co máte, vás nedělá šťastnějšími.  

Tak v čem spočívá štěstí? 

 Každý z vás bude mít svou odpověď na tuto otázku. A pokud pro štěstí potřebujete něco získat: automobil, byt, venkovský dům, možnost cestovat, nebo získat přístup k zábavě, pak vám musím připomenout, že nikdy toho štěstí nedosáhnete. Protože budete nuceni získávat jednu věc za druhou, jednu cetku za druhou a budete usilovat získávat všechny moderní zábavy ze života víc a víc, ale pokaždé, když dostanete nejnovější věc nebo zábavu, okamžitě o ně ztratíte zájem a budete hledat něco dalšího, po čem toužíte. A tak v této honbě za přeludy neprobíhá ani jedna a ani dvě inkarnace.  
Pokoušíte se najít štěstí mimo vás. Jenomže štěstí - to je váš stav vědomí. A pokud jste skutečně šťastni, tak nic nepotřebujete, jste spokojeni a ochotni podělit se s vaší radostí s celým světem.
Kolik z vás má tento stav vnitřního štěstí ve vašich srdcích? Nezdá se vám to divné, že nejlevnější, dokonce bezplatná věc, je nedostupná pro drtivou většinu obyvatel Země?

 
Proč se to děje? Protože vaše civilizace od samého raného dětství směřuje lidi na získávání a užívání prospěchu z civilizace. A nemá žádná omezení na všechny nové a nové věci, radosti, které chce váš tělesný rozum získat.

  
Zastavte se a popřemýšlejte. Cosi v tom všem není tak. Existuje řešení, jak z tohoto kruhu ven, v němž se podobně jako veverka v kole točíte a běháte z inkarnace do inkarnace. A toto řešení se nachází ve vašem vědomí. 

Zastavte se a popřemýšlejte. Váš svět se poslušně přizpůsobuje vašemu vědomí. Dostáváte z okolního světa to, po čem toužíte. Proto pokud se vám podaří změnit vaše vědomí, změnit velikost a směrování vašich záměrů, tak materiální stránka, byť pomalu, se začne měnit a odpovídat nové úrovni vašeho vědomí.  

Začněte od toho nejjednoduššího: zanalyzujte, co z toho, co máte, vás dělá šťastnými? Čeho z toho, co máte, se můžete s lehkostí zříci? 

 Velmi mnoho z vás po úvaze řeknou, že u vás není nic zbytečného a všechno, co máte, je nevyhnutelné pro váš život. Vzpomeňte si na příklad s neobývaným ostrovem, který jsem vám dal na začátku našeho rozhovoru.

 Musíte se usilovat o jednodušší způsob života. Pokud se začne měnit vaše vědomí, uvědomíte si, že máte spoustu volného času, který jste dříve postrádali. Objeví se vám chuť k zdravějšímu jídlu, k harmoničtější hudbě. Přestanete sebe pohánět v zběsilé honičce životem různými dopingy. Pochopíte, že sexuální akt není láskou. Uděláte velmi mnoho objevů ve vašem životě. Ale nejdřív musíte přijmout řešení a pokusit se nasměrovat vaše vědomí na Boží cesty. 

Řeknete si, že pro vás je nezbytné znát znamení této Cesty a potřebujete znát ukazatele, kde tato Cesta vede. 

Ve skutečnosti všechny ukazatele se nachází uvnitř vás. A pokud budete pozorně poslouchat váš vnitřní hlas, tak potom velmi brzy budete vědět, kde vede Boží cesta. 

I ti z vás, kteří ne velmi věří našim poselstvím a obecně obezřetně se staví k různým učením a vírám, dokonce i vy, byť alespoň jednou v životě, jste uslyšeli vnuknutí uvnitř vás, jak je třeba postupovat ve vzniklé před vámi složité situaci. Vy vždy nejlépe víte, co máte dělat a jak postupovat. Ale najednou váš tělesný rozum zasáhne a hlasitě šeptá: "Co jsi blázen? Bude to pro tebe nevýhodné. Jaké svědomí? Jaká šlechetnost? Ztratíš práci (nebo ještě cosi z oblasti mýtických hodnot vašeho světa)".  

A posloucháte lidskou logiku a opomíjíte šanci zachovat se podle Božího Zákona.  

Na první pohled následovat Boží cestu nepřináší ve vašem světě žádné výhody. Ani peníze, ani slávu. Právě naopak, ztrácíte hodně, co se ve vašem světě považuje za prestiž. 

Ale získáváte jiné hodnoty. Získáváte štěstí, duševní pokoj a jste schopni prožívat skutečný pocit Lásky.   

Nikde nepotkáváte ukazatele Boží cesty. Ale kompas a mapa Boží cesty jsou vždy přítomny ve vašich srdcích od samotného narození až do přechodu. Není nikdo kromě vás vinen za to, že nevyužíváte vaše vnitřní vědomosti, ale následujete tu cestu, po které "kráčí všichni". 

Nepokoušejte se jít po široké cestě, která nikam nevede. Jděte po úzké, sotva patrné pěšince, která vás zavede do věčného života.[1] 

Už dost jsem řekl pro ti, kteří jsou schopni porozumět. 

Přeji vám vyskočit ven z kola a nalézt štěstí!

 
JÁ JSEM Zarathuštra.

 

[1] Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. Mt 7 13-14