Učení o správném využívání Boží energie

Владыка ГодфреMistr Godfre [1]
6. července 2009

 
JÁ JSEM Godfre.

JÁ JSEM jen zřídka přicházející prostřednictvím tohoto posla. Využil jsem této příležitosti a chci právě tímto oslovit široké publikum nositelů světla po celém světě.

Já jsem se inkarnoval v Americe a dnes přicházím prostřednictvím ruského posla. Samotný fakt mého dnešního poselství hovoří sám za sebe. Není žádného rozporu mezi jednotlivci, když dosáhnou určité duchovní úrovně svého rozvoje.

Pokud se nacházíte v nížině, vidíte hory v dálce, ale nemáte široký výhled. Když vystoupáte na vrchol hory, tak se před vámi otevře výhled, který jste neviděli, když jste se nacházeli tam dole. Proto vaším úkolem není zaobírat se planými řečmi, ani uvíznutím v bahně každodenních malicherností. Vaším úkolem je pozvednout vaše vědomí, jak jen to půjde, do oblasti, kde neexistují žádné rozpory mezi lidmi.

Rozdělení ve vašem světě existuje jen proto, že jste nedosáhli úrovně vědomí, odkud se odkrývá široký horizont Boží svobody.

Já jsem prožil svou poslední inkarnaci v Americe. A já velmi miluji tuto zemi. Jsem rovněž rád, že mohu přijít prostřednictvím ruského posla, protože vztahy mezi oběma zeměmi je třeba zachovat.

Duchovní rozvoj Ruska může dát Americe hodně. A zkušenosti Ameriky také může přejímat Rusko.

Existuje Boží řešení na všechny problémy a rozpory na fyzické rovině. A pokud je tu dostatek planoucích srdcí připravených osobním příkladem zaujmout tisíce poslů světla, pak jakékoliv zamrznutí, jakékoli chladné vztahy mezi jednotlivými zeměmi světa se rozplynou.

Je nevyhnutelné býti nad politikou, nad ekonomikou, nad jakýmikoli lidskými sférami vztahů.

Odhalím vám velmi velké tajemství. A toto tajemství je třeba říci, bude-li možno, co nejvíce lidem. Okamžitě! Toto tajemství tkví v tom, že jakmile dovolíte Bohu existovat ve vás, pak vy změníte vše kolem vás.

Vy, každý z vás, dovolte Bohu existovat ve vás! Pozvěte svou JÁ JSEM Přítomnost vejít do vašich chrámů a zůstat v nich po celou dobu. 

V každém z vás je částečka Boha. Proto každý z vás může udělat svůj fyzický chrám místem neustálé přítomnosti Boha. Můžete rozšiřovat existenci Boha ve vás natolik, nakolik vydrží váš fyzický průvodce a vaši jemnohmotní průvodci.

Veškeré oblasti lidského života se určují pouze tím, nakolik lidé dovolí Bohu existovat v nich samých.

Je to velmi prostá pravda. A to je přesně to, co je třeba dělat každý den - pozvat svou JÁ JSEM Přítomnost do svého chrámu. 

To je nejjednodušší způsob a nejjednodušší duchovní technika, která může existovat. Odříkáte: 

"Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, zvu svou JÁ JSEM Přítomnost, částici Boha ve mně, aby byla se mnou po celý den. Prosím tě, moje JÁ JSEM Přítomnost, abys převzala pod svou přímou kontrolu všechny mé skutky, jednání, slova, pocity a myšlenky. Prosím Tě, má mocná JÁ JSEM Přítomnost, abys jednala prostřednictvím mne po celý dnešní den, abys vedla můj život. Amen.“

A po této vaší prosbě přítomnost Boha ve vás se zesílí natolik, nakolik to dovolí vaše čtyři jemnohmotná těla. Stanete se průvodcem Světla pro váš svět. 

Váš svět potřebuje Světlo, váš svět prožívá nedostatek energie. Měli by jste se nechat vést vaším Světlem s velikou opatrností. Jste zodpovědní za to Světlo, které dáte lidem kolem vás. 

A existují lidé, pro něž vaše Světlo, vaše energie,  je zapotřebí jako doušek vody ve vyprahlé poušti. A vaše energie jim umožní, aby si vydechli a opětovně se vydali na životní cestu. Ale jiní lidé chtějí jen dostávat a přijímat vaše Světlo, ale sami nechtějí nic dělat,  a navíc, nevyužívají přijatou energii pro Boží účely, ale pro účely přímo protikladné Bohu. V tomto případě karma jimi nesprávného využívání energie se ukládá ve vás. Jste zodpovědní za to Světlo, které dáváte. Musíte s ním správně nakládat při využití ve vašich životech.

Je nesmyslné zalévat uschlý strom. Stejně tak plevel. Vždyť, co je živé, co přináší dobrou úrodu, musí dostat svou porci životodárné vláhy.

Přinesl jsem vám Učení o správném využívání Boží energie ve vašich životech.

Povrchní řeči, nekonečné objasňování vztahů – to všechno vás zastavuje v nesprávném využívání Boží energie.

Bůh vám dává energii pro to, abyste napojili ty, kteří potřebují vaši pomoc a podporu, aby dál mohli žít svůj život.

Přinesl jsem vám Učení o opatrném využívání Boží energie. Ale jen vy sami můžete a musíte aplikovat toto Učení prakticky ve vašem životě.

JÁ Jsem Godfre.

 

[1] Godfre. Vzestoupený Mistr Godfre inkarnoval se Guyem Ballardem, Poslem Saint-Germaina. Skrze něho dorazilo na Zemi učení Velikého Bílého Bratrstva, Zákon JÁ Jsem Přítomnost; on uchovával střed Kristova vědomí pro planetu až do svého vzestoupení v roce 1939. Jeho manželka byla Edna Ballard, nyní Vzestoupená Mistryně Lotos. Guy Ballard publikoval pod pseudonymem Godfre Ray King.