Beseda o tom, co je naléhavé

Milovaný Kuthumi
2. července 2009


JÁ JSEM Kuthumi. Přišel jsem si promluvit.

Rád bych s vámi mluvil otevřeně a upřímně. Přímo.

Mé srdce s vámi chce mluvit o mnoha věcech, ale především samozřejmě o tom, co pro vás v této fázi představuje největší zájem a největší hodnotu. A zmatek, který je přítomen ve vašem světě, je samozřejmě primárně způsoben vámi samotnými. Nejprve děláte nezodpovědné činy, připouštíte nedokonalé myšlenky a pocity, které ovládají vaši bytost, a pak se velmi divíte důsledkům, ke kterým vedou vaše činy, myšlenky a pocity.

Mentální pole planety je přetíženo vašimi negativními stavy vědomí. Totéž se děje na astrální úrovni.

Velmi zřídka přemýšlíte o dopadu, který vaše myšlenky a vaše pocity mají na všechno, co vás obklopuje. A, ve skutečnosti, všechny negativní jevy, které se vyskytují v přírodě, v počasí, v oblasti financí, ale i v jiných oblastech života na planetě Zemi, vytváříte vy sami. A po nějaké době se vaše vlastní výtvory dostanou na fyzický plán planety Země v podobě hurikánů, lijáků, sucha nebo záplav.

Mnohokrát jsme mluvili o přímém a bezprostředním spojení, které existuje mezi vaším stavem vědomí a vším, co se děje na planetě Zemi.

Vaše zapomnětlivost a neustálá naděje, že se vše nějak samo obejde, nás, Vzestoupené Zástupy, nutí pochybovat o tom, zda je lidstvo vůbec schopno nás slyšet a vnímat dané informace.

Zdánlivě mnohokrát řečeno o tom, že je třeba dávat pozor na vaše myšlenky a pocity, je třeba věnovat pozornost analýze všeho, co se s vámi děje během dne. Výraznější znaky na fyzické rovině prostě nelze předpokládat. A dalším krokem, který bude následovat, bude katastrofa takového rozsahu, který tušíte, ale bojíte se o tomto tématu dokonce přemýšlet.

Proč čtete naše Poselství, když v životě nekonáte podle našich pokynů a požadavků? Zdá se, že lidstvo vstoupilo do fáze svého vývoje, kdy již není schopno adekvátně reagovat na informace.

Osobně jsem ve svých diktátech mnohokrát hovořil, že trpíte nadbytkem informací. Přetěžujete svou mysl různými zprávami a informacemi, které k vám přicházejí z různých zdrojů, do takové míry, že se stáváte neschopnými nejen rozlišit pravdivé informace od nepravdivých, ale již nereagujete na žádné informace. Prostě ji necháte za ušima a vše, co se během dne dostane do vašeho vědomí, tam nezůstane ani minutu. Funguje ochranný mechanismus.

Takže jsem dnes přišel, abych vám znovu řekl, že musíte velmi čitelně přistupovat k jakýmkoli informacím, které obdržíte. Dokonce i když máte pocit, že informace prochází mimo vaše vědomí, má schopnost usadit se ve vašem podvědomí. A nikdy nemůžete říct, kdy a jaký vliv bude mít vaše podvědomí na vás, vaše volby a vaše chování.

Džin přípustnosti a dostupnosti všech informací je vypuštěn z láhve. A jediná cesta z této situace je chránit se před vším, co nepotřebujete pro váš evoluční vývoj. A pokud v tomto směru neučiníte kroky, pak příští generace již nebude schopna adekvátně reagovat na žádné informace. Mnohonásobné opakování působí na vaše vědomí jako kódování. Proto se musíte velmi opatrně vystavovat vlivu moderních médií. Nastal čas, kdy budete muset oddělit zrno od plev ve všem, co vás obklopuje, a vzdát se všeho, co je nebožské. Chápu, že když se nacházíte v neustálém tlaku všech moderních vyspělých technologií, které při plné kapacitě 24 hodin denně na stovkách televizních a rozhlasových kanálů zatěžují vaše vědomí, je pro vás obtížné se orientovat a pochopit, jak jednat v této situaci.

Učíme vás rozlišovat a dělat správné volby. A první a nejrozumnější je omezit vliv všech médií na vaše vědomí a podvědomí. Když tento tlak ustoupí, získáte schopnost orientovat se a rozlišovat. Vaše Vyšší Já, Bůh uvnitř vás, nemůže s vámi mluvit, Vzestoupení Mistři s vámi nemohou mluvit, pokud jste v těsném kruhu informačního odpadu, který tunami se sype a lije na vás po celý den z televizních obrazovek, z rádií, z novin, z Internetu. Máte pocit, že jste v obraze všech nejnovějších událostí na světě, získáváte informace o všech novinkách ve všech oblastech. Nicméně, nejdůležitější zprávy, které nejsou vysílány v žádném vašem rozhlasovém nebo televizním kanálu, jsou pro většinu obyvatel Země nedostupné. A nejdůležitější zprávou je signál "sos", který vám posílá planeta a vše živé na planetě.

Jste jako šílený kapitán, který řídí loď v bouři. Kolektivní vědomí a kolektivní nevědomí lidstva je jako tento šílený kapitán. A v každém okamžiku může loď - vaše planeta - narazit na ostré útesy a ztroskotat.

Zkusili jste, ochutnali jste všechny plody na planetě Zemi a teď je čas, kdy je třeba se vrátit k jemnějším projevům bytí. Jak můžete slyšet zvuky hudby mých varhan, na kterých hraji každou noc ve svém příbytku v éterických oktávách, když se neustále ohlušujete vším, co neustále zní z vašich reproduktorů?

Poslouchat ticho, živé hlasy přírody je pro vás únavné a nudné. Vytvořili jste umělou civilizaci, která se sama odtrhla od všeho, co stvořil Bůh na planetě Zemi.

Přišel jsem, abych se ještě jednou pokusil předat vašemu vědomí prosté pravdy. A zmlknu v naději, že jste mě ještě slyšeli.

JÁ JSEM Kuthumi.