Nyní je velmi citlivá fáze na cestě evoluce

Gautama Buddha
1. ledna 2009

 

JÁ JSEM Gautama Buddha.

Přišel jsem v tento den, kdy je zvykem slavit začátek nového roku.

Přicházet v tento den se pro mě stalo tradicí.

Takže začnu.

Všímáte si, co se na Zemi děje každý rok? Za veškerým rozruchem, který vás obklopuje, je stále možné rozpoznat to hlavní, co se děje. Zdá se, že lidé ze zvyku dělají různé věci, ale tyto věci nepřinášejí takové naplnění, spokojenost, radost, jako dříve.

Vše se pohybuje setrvačností. A nastane okamžik, kdy staré myšlení, starý životní styl vyčerpá svou energii pohybu. A svět s úžasem uvidí, že začalo něco nového.

Právě teď je okamžik, kdy se musí narodit nové vědomí, nové myšlení i nový způsob života. A to se zpočátku bude zdát velmi neobvyklé a cizí. Bude chvíli trvat, než změny postupně ovládnou vědomí lidí.

Teď je těžké tomu uvěřit, ale bude to tak.

Tak to zkrátka je. A to nejdůležitější, co by se mělo objevit, je vědomí komunity; ne to vědomí komunity, kdy se každý snaží žít na úkor druhého, ale to vědomí komunity, kdy se každý snaží pomoci všem. A to je to, o co byste měli usilovat. Musíte v sobě pěstovat výhonky nového vědomí. Musíte v sobě pěstovat pocit jednoty s celým životem. Je velmi málo lidí, kteří jsou schopni postihnout nové vědomí již nyní. Proto byste měli své síly spojit.

Nové vždy vyvolávalo odpor a odmítnutí. Vaším úkolem je zajistit, aby nové zapadlo do toho, co existuje. Aby došlo k postupnému nahrazování starých vzorců novými.

Pak se můžeme vyhnout radikálnější cestě.

Čím více lidí ve svých srdcích objeví výhonky nového vědomí, tím snazší bude pro celé lidstvo postoupit na novou úroveň.

Neprozradím žádné tajemství, když řeknu, že existuje kolektivní nevědomí celého lidstva. A když se v tomto nevědomí nahromadí určité momentum agrese, strachu, touhy žít na úkor bližního, pak dochází k válkám a ničení.

Ale teď je čas, kdy se v kolektivním nevědomí lidstva hromadí pozitivní energie směřující k Blahu, Dobru, Lásce.

Dříve nebo později se to, co převládá na jemné rovině, začne usazovat na rovině fyzické.

Nyní se na fyzické rovině usazuje stav vašeho vědomí před dvanácti lety. Sklízíte plody svých minulých chyb a omylů.

Nyní čas plyne zrychleně. A to, co vytvoříte ve své mysli teď, se na fyzické rovině usadí za sedm let. Měli byste proto udržet své vědomí na nejvyšší možné úrovni.

Jsou lidé, kteří se nechali zmást protichůdnými silami. Nemají v sobě svůj zdroj Božské energie. Proto je jejich hlavním úkolem získat vaši energii. Tyto lidi poznáte podle plodů, které je obklopují na fyzické rovině. Navzdory zdánlivému kladnému dojmu vládne kolem nich duchovní poušť.

Proto byste měli být velmi opatrní a neplýtvat drahocennou Božskou energií, která planetě tolik chybí, pro nic.

Pamatujte, kam směřuje vaše pozornost  – tam proudí vaše energie. Proto se snažte směrovat energii k pěstování správných vzorců chování ve vašem světě. Plody této snahy se na fyzické rovině planety Země brzy projeví.

Měli byste ovládat každý erg Božské energie. Z tohoto důvodu se dostává do popředí odstranění všech nebožských projevů z vašeho vědomí a z okolního prostředí. Mohou to být obrazy, filmy, hry, hudba obsahující nesprávné, nebožské vibrace. Ve vašem životě, v institucích, které navštěvujete, v mateřských školkách, školách, zdravotnických zařízeních je také spousta starých stereotypů, jejichž základem je strach a nevědomost lidí.

Zničte modly strachu, nevědomosti a pověry ve vašich myslích a srdcích a planeta bude očištěna od nesprávných vzorců.

Je čas, abyste se naučili rozlišovat vibrace všeho, co vás obklopuje. Pokuste se důvěřovat vašim srdcím a překvapivě zjistíte, že vaše srdce vám vždy dává rady. A tyto nápovědy vás nasměrují v životě nejlépe.

Neměli byste se řídit radami lidí kolem vás. Je čas, kdy odpovědi na všechny otázky můžete získat uvnitř sebe sama.

Letošní rok je rozhodující a zlomový. Na tom, kolik lidí a do jaké míry budou schopni změnit své vědomí, povznést se nad stereotypy převládajícími ve společnosti, závisí to, kam bude vývoj planety směřovat příští rok. Vyzýváme vás, abyste pečlivě sledovali vydávání Božské energie. Tato křehká rovnováha, kterou tak těžko držíme, může být narušena kvůli vašim neuváženým činům.

Někdy je lepší nedělat nic, než rušit astrální rovinu nesprávnými mentálními obrazy. Protože spodní vrstvy astrální roviny jsou velmi úzce spojeny s fyzickou rovinou planety Země, a k projevení nesprávných vzorů může dojít doslova zítra.

V tom jsou určité potíže. Dokonalé vzory z vyšších oktáv se usazují mnohem déle než nedokonalé vzory z astrální roviny.

Jemný svět žije podle svých zákonů. A je nerozumné s krumpáčem a lopatou zasahovat do různých vrstev jemného světa. Je zapotřebí opatrnost.

Neznalost nikdy nevedla k ničemu dobrému. A divoch u počítače není o nic lepší než divoch v džungli. Čím větší příležitosti se dostanou do neznalých rukou, tím horší následky mohou přijít.

Proto vás učíme opatrnosti, citlivosti, rozlišování. Nyní je velmi citlivá fáze na cestě evoluce. Je nutno ji projít s nejvyšší opatrností.

Pamatujte, že každé vaše slovo a myšlenka otřásají prostorem planety Země.

 

JÁ JSEM Gautama Buddha,
přebývající v míru JÁ JSEM.

* * *