Vaším úkolem je naučit se dosáhnout vítězství na jemné úrovni

Serapis Bey
23. června 2009


JÁ JSEM Serapis Bey.        

Přišel jsem v  tento den! S každým dnem je pro nás těžší a těžší dostat se k vašim srdcím. Nevyhnutelně se lidstvo posunuje do propasti. A přesto neztrácíme naději! Protože právě tehdy, kdy se zdá, že je situace bezvýchodná, není z této situace úniku, právě v tomto okamžiku přichází to, co lze nazvat Božským zázrakem a situace se změní.

Jak často byly v dějinách lidstva okamžiky, kdy se zdálo, že je před námi jen neproniknutelná mlha. Nicméně, pokaždé na poslední chvíli, doslova na pokraji smrti se nacházely obětavé duše, které v těchto kritických okamžicích převzaly odpovědnost za lidstvo, za další průběh pozemské evoluce.

Vím, že mezi vámi, kteří právě čtete toto mé Poselství, je velmi mnoho světlých duší. V těch nejkritičtějších okamžicích dějin Země jste mnohokrát přicházeli do inkarnace. A teď znovu se od vás vyžaduje vypětí všech vašich sil a schopností.

Měli byste se jen pozvednout duchem a obrátit svůj pohled nad iluzi, která vás obklopuje.

Představte si, že jste ve špatném snu. Noc pomine, opět se rozzáří slunce a za denního světla se všechny vaše noční strachy, noční můry budou zdát nereálné. Jste ve snu. Jste ponořeni do snu iluze.

Nyní nastoupila doba, kdy je nutné shromáždit všechny své síly a schopnosti a učinit krok vpřed.

Jste rytíři. Jste bojovníci. A na vašem úsilí nyní hodně závisí. Jen nemusíte brát meč a nosit brnění na fyzické rovině. Musíte se obléknout do brnění svého ducha. A musíte zvednout svůj meč Ducha, svůj meč Kundalini, který jeden je schopen oddělit skutečné od neskutečného jak uvnitř vás, tak v realitě kolem vás.

Jste bojovníci, ale vaším úkolem není vést nekonečnou bitvu na fyzické rovině. Vaším úkolem je naučit se vítězit na jemné rovině. Na rovině vašich emocí a myšlenek. Právě tehdy, když zvítězíte nad vašimi myšlenkami, pocity, nad vašimi negativními stavy, které zažíváte, zvítězíte na fyzické rovině bytí. Protože vaše úspěchy na jemných úrovních nevyhnutelně promění fyzickou úroveň.

Nemusíte hledat řady bojovníků, ke kterým byste se měli připojit. Protože na jemné rovině vy představujete mocnou armádu Světla. A jste neporazitelní a nezranitelní až do té doby, dokud udržujete své vědomí na Božské úrovni.

Vše, co se od vás nyní vyžaduje,- to je obléknout se do skutečného Božského vědomí a neztrácet úroveň vašeho vědomí po celý den a den po dni.

Představte si, že jste dokonalým vzorem na fyzické rovině. Za cenu neuvěřitelného úsilí a vnitřní práce udržujete vaše vědomí na co nejvyšší úrovni. A to je dost obtížné, nacházíte-li se v nedokonalém projevu. 
Ale pak, když se vám stále daří udržet si co nejvyšší úroveň vědomí, vaše vibrace se zvyšují natolik, že každá nedokonalost, se kterou se setkáte ve vašem světě, je nucena se projevit. 

Jste našimi bojovníky a jste pochodněmi, které nám osvětlují nedokonalost v iluzi. Jediné, co si Bůh přeje, je aby co nejrychleji došlo k oddělení zrn od plev ve vašem světě. Právě tehdy, když bude sklizena úroda z dobrých zrn, a plevel bude předán ohni, tehdy nastane čas ve vašem světě, kdy Vzestoupení Mistři budou moci přijít do vašeho světa.

Proto nezoufejte a neříkejte, že je všechno  špatné. Všechno jde přesně podle Božského plánu. A každý z vás, kdo se v tuto chvíli odváží nést břemeno Světla, každý z vás bude zabezpečen ochranou andělských bytostí.

Vyděšeně se díváte na to, co je kolem vás, a situace se vám zdá bezvýchodná. Nebuďte smutní, že nepodléhá dalšímu vývoji. Pevně stůjte nohama na zemi a dělejte vaše vzývání k Nebesům.

Vaše mise a vaše úloha v této obtížné době - vydržet napětí bitvy a obstát v boji.

Bitva se odehrává pouze na jemné rovině, ve vrstvách hustého astrálu, nejvíce přiblížených fyzické rovině. 
Proto cítíte bitvu. Jdete spát a probudíte se v plném pocitu, že jste strávili noc v těžkém boji. A to je skutečně tak. 
Nejlepší bojovníci Světla neznají klid ani ve dne, ani v noci. 
Protože nelze ztrácet drahocenný čas, protože času zbývá velmi málo.

Ale potom budete vzpomínat na své hrdinství. Nezapomenutelná doba, ve které nyní žijete! 
A jakkoli je to pro vás těžké, musíte si uvědomit, že je potřeba vydržet a potřeba vytrvat. Nelze propadnout do smutku! Zamilujte se napětí, zamilujte se  bitvu!

Říká se, že pouze ti nejodvážnější a nejoddanější budou moci pokračovat v evoluci.

Bylo mi radostí dát vám dnes toto pounačení!


JÁ JSEM Serapis Bey.