Učení o změně vibrací

Milovaný Kuthumi

2. ledna 2009

JÁ JSEM Kuthumi, který k vám dnes přišel proto, aby dal Učení, které se vám může zdát nové, ale vyučovali jsme naše žáky tomuto tématu již v chrámech starověké Lemurie.

Toto Učení se týká toho, jak ve svých životech ztrácíte soulad s Božstvím a jak můžete znovu získat soulad s Božským světem.

Celý mechanismus, jak se to děje, je skrytý ve vás samotných. A proto se nemusíte obracet na žádného duchovního, léčitele ani dokonce na lékaře, abyste objevili tento mechanismus v sobě, tuto schopnost okamžitě, během několika minut, zvýšit úroveň vašich vibrací a vystoupat na úroveň éterických oktáv. Pravděpodobně jsem vás velmi zaujal.

A, nicméně, musím trvat na tom, že každý z vás je schopen sám bez cizí pomoci pozvednout své vědomí v průběhu dne, dokonce i tehdy, když jste v nepříznivém prostředí města nebo menší obce.

Po celou dobu existovaly chrámy, oddělené prostory, ve kterých se člověk mohl odpoutat od shonu a proniknout do Věčnosti.

Nyní i v chrámech vládne stejný ruch jako na ulici. A tak jediné místo, kde se můžete cítit pohodlně a kde se můžete dotknout Věčnosti, je ve vašem srdci.

Tam, uvnitř vás, se spojují světy. A tam, uvnitř vás, jste schopni najít klid, i když vás ničí bouře vaší doby.

Měli byste získat tuto schopnost. Tuto schopnost lze rozvíjet. Za prvé, měli byste pochopit, že vaše bytost je multidimenzionální a vícerozměrná. Přišli jste do fyzického světa, abyste získali zkušenosti. K tomu jste dostali skafandr - vaše fyzické tělo. Tehdy, když si uvědomíte, že vaše fyzické tělo není vaší skutečnou součástí, okamžitě stoupáte ve svém vědomí na úroveň vyšších éterických oktáv.

Jedná se o velmi jednoduchou praxi, která od vás nevyžaduje žádná další opatření a přípravy. Vše, co musíte udělat, abyste se naučili tuto praxi, je neustále cvičit. Když jste sportovec a chcete dosáhnout rekordního, dokonce světového výsledku ve vašem sportu, podřizujete celý svůj život tomu, abyste toho dosáhli.

Proto, abyste se naučili, jak zvýšit své vědomí během několika minut, měli byste také praktikovat tuto vědu a výsledek na sebe nenechá dlouho čekat.

Může se vám zdát, že se jedná o velmi abstraktní postup a ve vašem reálném životě vám to s největší pravděpodobností nebude užitečné.

Nespěchejte se závěry. Představte si, že se nacházíte v prostředí, které je zahříváno lidskými vášněmi, a jste také zapojeni do tohoto procesu. A tehdy, když si ještě udržujete kontrolu nad sebou, vzpomenete si na svou praxi rychlého zvyšování vibrací a soustředíte se na svou skutečnou část. Co se děje mimo vás? Všechny bouře a negativní energie zůstávají pod úrovní vašeho vědomí a neublíží vám. Stáváte se neviditelným pro ty lidi, kteří na vás právě házeli hromy a blesky. Nebaví je pokračovat ve svých cvičeních a buď ustoupí, nebo zaměří svou pozornost na jiný předmět.

Samozřejmě jsem trochu přehnal popis situace se skokem vědomí. Ve skutečnosti je pro okamžitou změnu úrovně vašeho vědomí nutná velmi seriózní příprava všech vašich těl. Všechna vaše těla musí odolávat zatížení ve velmi velkém rozsahu vibrací. Pak se pro vás skok stane realitou. Většina lidí vibruje ve velmi omezeném frekvenčním rozsahu. A mnozí z nich si ani nevšimnou, co se jim děje doslova před nosem, ale patří to k vyšším vibracím.

Pro člověka, který je schopen rozšířit své vědomí a zachytit několik sousedních vibračních oktáv, je k dispozici jak fyzický svět, tak jemný svět. Praxe zvládnutí prostorových vibrací byla jednou z hlavních praktik na školách zasvěcení v minulosti. A tehdy, když učedníci mohli v malém časovém intervalu snášet diametrálně odlišné vibrace, věřilo se, že dosáhli také úrovně zasvěcení, kdy mohli sami učit druhé podobné techniky.

Faktem je, že k dosažení okamžitého přepínání vibrací všech těl z nejnižší úrovně na nejvyšší a naopak je nutné, aby na to byla připravena všechna těla. Žádné z těl by nemělo být zatíženo zbytečnou zátěží. Pak všechna těla sběhnou z hory během několika vteřin a vylezou na horu během několika vteřin. Mluvím o tom, že žádné z těl - fyzické, astrální, mentální a éterické - by nemělo být zatíženo karmou.

Žádné zbytečné myšlenky, žádné nízké pocity, žádné znečištění ve fyzickém těle.

Tehdy, když jsou těla připravena na podobná přetížení, člověk se stává zasvěceným.

Samozřejmě, že je zapotřebí dlouhá doba na to, aby  lidé mohli ovládat sebe na různých vibračních úrovních a vědomě přepínat mezi těmito úrovněmi.

Vaše doba vám dává příležitost zvládnout praxi okamžité změny vibrací, aniž byste museli opustit běžný život.

Nezapomeňte však, že abyste zvládli tuto techniku, budete muset změnit celý svůj životní styl a podřídit svůj život jedinému úkolu - Službě všem živým bytostem. Protože pokud bude vaším motivem pro zvládnutí této metodiky, například, dosáhnout osobní nadřazenosti, pak ve vašem mentální těle nebo v astrálním těle vznikne blok, který vám nedovolí přenést se na různé vibrační úrovně.

Další fáze je fáze okamžitého prostorového posunu. Ale zdá se mi, že pro vás bude stačit naučit se jednodušší techniku, kterou jsem uvedl v dnešním rozhovoru.


Budu šťastný, když se setkám v éterických oktávách Světla s těmi, kdo dosáhnou úspěchů.

 

JÁ JSEM Kuthumi.