Učení o překonání konfliktů

Gautama Buddha
1. července 2009

 

JÁ JSEM Gautama Buddha, který přišel znovu skrze našeho posla.

S radostí a velkou spokojeností se dívám na tváře mnoha z vás v době, kdy čtete má Poselství. Zvláštní spojení vzniká při vašem naladění. Když se vaše vibrace zvednou během čtení našich Poselství a přichází souznění, pak se jemný svět přiblíží a doslova vstoupí do dveří.

Udržujte toto souznění neustále a mnoho problémů, kterým čelí vaše společnost, se vyřeší samo.

Věřte mi a mé zkušenosti: všechno je o úrovni vibrací, které lidstvo dokáže udržet.

Dnes bude tématem našeho rozhovoru, jak dosáhnout porozumění mezi lidmi, kteří patří do různých směrů. To se netýká jen náboženských směrů, ale i směrů v politice, různých společenských sférách, v byznysu.

Mezi lidmi velmi zřídka vládne mír a klid. Zpravidla se střetávají zájmy lidí a to je příčinou konfliktů a dokonce i válek. Jak překonat stav konfliktu a nepřátelství, který je vlastní vašemu světu a je jedním z jeho charakteristických rysů v současné době?

Ne nadarmo jsem na začátku našeho dnešního rozhovoru zmínil vibrace. Vše ve vašem světě je určeno úrovní vibrací. A oblast, jako je vztah mezi lidmi, je také určena úrovní vibrací. Jaké je to magické slovo, na kterém závisí války a konflikty a jejich úspěšné řešení?

Je pro mě velmi obtížné vysvětlit tento pojem pomocí termínů, které používáte a které jsou pro vás srozumitelné.

Představte si rybu, která je vyhozena na břeh. Je mimo jejího obvyklého prostředí a zažívá ne zrovna nejlehčí chvíle svého života. Každý z vás, když se dostane na místo, které neodpovídá jeho vibracím, je jako tato ryba vyhozená na břeh.

Každý člověk představuje složitý systém. Skládá se nejen z fyzického těla, ale také z jemnější, ale stále hmotné látky. Vše je definováno úrovní vývoje lidského vědomí. A lidé se liší jeden od druhého i na úrovni DNA, na úrovni genů a chromozomů. Znáte tyto pojmy?

Takže každý člověk nese určitou energetickou součást. Každý člověk má ten či onen vnitřní potenciál, který mu umožňuje mít tu či onu převažující frekvenci, která je mu vlastní.

Vaše tělo může například určovat základní frekvenci vibrací. Dáváte přednost tomu či onomu jídlu. A vaše jídlo, které milujete a jíte, do jisté míry určuje úroveň vibrací. Například, pokud jíte maso a obecně jste velmi nevybíraví v potravě, pak s velkou pravděpodobností lze říci, že vaše vibrace jsou velmi nízké. Úroveň vašich vibrací je ovlivněna nejen jídlem, ale také prostředím, oblečením a místem, kde žijete. Ve skutečnosti proto žijete v tomto místě, že vaše vibrace více či méně odpovídají tomuto místu.

Ale vaše vibrace se mohou během vašeho života velmi změnit. A  pak, když se rozhodnete stát se vegetariánem, vzdát se cigaret, alkoholu, poslechu špatné hudby, pak se vaše vibrace ne hned, ale postupně začínají měnit. A v bývalé společnosti se cítíte nekomfortně. Jako byste byli vytlačeni z kolektivu, ve kterém pracujete. Jde o vibrace. Přestanete odpovídat průměrným vibracím všeho, co vás obklopuje, a to vás nutí hledat jinou práci, jinou společnost. 

Rozdíl v vibracích je základem jakéhokoli konfliktu. Můžete říci, že karma je jádrem jakéhokoli konfliktu. Ale vaše karma je spojena s vaší úrovní vibrací. A člověk, který má dostatečně vysoké vibrace, odpracoval značné procento vlastní karmy.

Existuje však pojem, jako je skupinová karma, karma rodiny, karma země, karma planety. A nemůžete se nikam uniknout od zpracování těchto druhů karmy. A i když člověk dosáhne určitých výsledků při zpracování své osobní karmy, začne" vypadávat" z celkového okolního vibračního pozadí – zde se opět objevují konflikty.

A jsou nevyhnutelné v určité fázi vývoje lidstva.

Rozdíl vibrací na podvědomé úrovni vás nutí přesně určit, kdo je vám blízký vibracemi a kdo je jiný. A pokud jsou vaše vibrace nadprůměrné, pak jste "vytlačeni" ze společnosti, jak voda tlačí míč na povrch.

Konflikty jsou tedy ve společnosti nezbytné. Ale konflikty jsou nezbytné, dokud je společnost na velmi nízké vibrační úrovni. Když se pak zvýší průměrné vibrace lidského společenství, dochází k vyhlazení konfliktních situací. Nejprve se objeví možnost vyhnout se válkám prostřednictvím vyjednávání a pak samotné konflikty přestanou mít příliš negativní, destruktivní charakter.

Lidské společenství nemá jinou cestu než cestu, kterou vás Vzestoupení Mistři učí. Nemáte potřebu obhajovat svá přesvědčení silou. Je čas přejít na jinou úroveň vědomí, kdy může být jakýkoli konflikt vyřešen vnitřní prací na sobě každého člena společnosti. 

Pokud každý člen společnosti nemá vnitřní problémy, nemá negativní energii, která je soustředěna v auře, pak žádný vnější podnět a žádný vnější nepřítel se k vám ani nepřiblíží.

Všichni jste oblázky ležící na břehu oceánu Božské moudrosti. A přicházející vlny, jako přicházející stále nové a nové kosmické cykly vyleští vaše aury. Pak proběhne ještě několik vesmírných cyklů a vaše aury dostanou naprosto krásné, jemné, jasné barvy.

Všechny nedostatky a všechny nedokonalosti lze překonat. A existuje cesta k řešení problémů lidské společnosti. A tato cesta leží na povrchu. A právě lenost a neposlušnost člověka způsobuje, že stále prožíváte utrpení.

Byl jsem rád, že jsem dal toto Učení o překonání konfliktů.

 

JÁ JSEM Gautama Buddha.