Učení o překonání konfliktů

Gautama Buddha
1. července 2009

 

JÁ JSEM Gautama Buddha, znovu jsem přišel prostřednictvím našeho posla.

S radostí a velkou spokojeností se dívám na tváře mnoha z vás v době, kdy čtete má poselství. Při vašem naladění vzniká zvláštní spojení. Když se vaše vibrace během čtení našich Poselství zvedají a přichází souznění, pak se jemný svět přibližuje a doslova vstupuje do vašich dveří.

Udržujte toto souznění neustále a mnoho problémů, kterým čelí vaše společnost, se vyřeší samo.

Věřte mi a mé zkušenosti: všechno je o úrovni vibrací, které lidstvo dokáže udržet.

Dnes bude tématem našeho rozhovoru, jak dosáhnout porozumění mezi lidmi, kteří vyznávají různé názorové směry. To se netýká směrů jen v náboženství, ale také v politice, v různých společenských sférách, v byznysu.

Mezi lidmi velmi zřídka vládne mír a klid. Zpravidla se zájmy lidí střetávají a to je příčinou konfliktů a dokonce i válek. Jak překonat stav konfliktu a nepřátelství, který je vašemu světu vlastní a je v současné době jedním z jeho charakteristických rysů?

Ne nadarmo jsem na začátku našeho dnešního rozhovoru zmínil vibrace. Vše ve vašem světě je určeno úrovní vibrací. A oblast, jako jsou vztahy mezi lidmi, je také určena úrovní vibrací. Co je to za magické slovo, na kterém závisí války a konflikty a jejich úspěšné řešení?

Je pro mě velmi obtížné vysvětlit tento pojem pomocí termínů, které používáte a které jsou pro vás srozumitelné.

Představte si rybu, která je vyhozena na břeh. Je mimo své obvyklé prostředí a zažívá ne zrovna nejlehčí chvíle svého života. Každý z vás, když se dostane na místo, které neodpovídá vašim vibracím, se cítí jako tato ryba vyhozená na břeh.

Každý člověk představuje složitý systém. Skládá se nejen z fyzického těla, ale také z jemnější, ale stále hmotné látky. Vše je definováno úrovní vývoje lidského vědomí. A lidé se liší jeden od druhého i na úrovni DNA, na úrovni genů a chromozomů. Znáte tyto pojmy?

Takže každý člověk má v sobě určitou energetickou součást. Každý člověk má ten či onen vnitřní potenciál, který mu umožňuje mít tu či onu převažující frekvenci, která je mu vlastní.

Vaše tělo může například určovat základní frekvenci vibrací. Dáváte přednost tomu či onomu jídlu. A vaše jídlo, které milujete a jíte, do jisté míry určuje úroveň vibrací. Například, pokud jíte maso a obecně jste velmi nevybíraví v potravě, pak s velkou pravděpodobností lze říci, že vaše vibrace jsou velmi nízké. Úroveň vašich vibrací je ovlivněna nejen jídlem, ale také prostředím, oblečením a místem, kde žijete. Ve skutečnosti žijete v tomto místě, protože vaše vibrace víceméně odpovídají tomuto místu.

Ale vaše vibrace se mohou během vašeho života velmi změnit. A když se rozhodnete stát se vegetariánem, vzdát se cigaret, alkoholu, poslechu špatné hudby, pak se vaše vibrace ne hned, ale postupně začínají měnit. A v bývalé společnosti se cítíte nekomfortně. Jako byste byli vytlačeni z kolektivu, ve kterém pracujete. Jde o vibrace. Přestanete odpovídat průměrným vibracím všeho, co vás obklopuje, a to vás nutí hledat jinou práci, jinou společnost.

Rozdíl ve vibracích je základem jakéhokoli konfliktu. Můžete říci, že karma je jádrem jakéhokoli konfliktu. Ale vaše karma je spojena s vaší úrovní vibrací. A člověk, který má dostatečně vysoké vibrace, odpracoval značné procento vlastní karmy. Existují však takové pojmy jako skupinová karma, karma rodiny, karma státu, karma planety. A před odpracováním těchto druhů karmy nemůžete nikam uniknout. A i když člověk dosáhne určitých výsledků při odpracování své osobní karmy, začne „vyčnívat“ z obecného okolního vibračního pozadí – zde se opět objevují konflikty.

A tyto konflikty jsou v určité fázi vývoje lidstva nevyhnutelné.

Rozdíl vibrací vás podvědomě nutí přesně určovat, kdo je vám vibracemi blízký a kdo se liší. A pokud jsou vaše vibrace nadprůměrné, pak jste „vytlačeni“ ze společnosti tak, jako voda tlačí míč na hladinu.

Konflikty jsou tedy ve společnosti nezbytné. Ale konflikty jsou nezbytné, dokud je společnost na velmi nízké vibrační úrovni. Když se průměrné vibrace lidského společenství zvýší, dochází k vyhlazení konfliktních situací. Nejprve se objeví možnost vyhnout se válkám prostřednictvím vyjednávání, a pak i samotné konflikty přestanou mít příliš negativní, destruktivní charakter.

Lidské společenství nemá jinou cestu než tu cestu, kterou vás učí Vzestoupení Mistři. Nemáte potřebu obhajovat svá přesvědčení silou. Je čas přejít na jinou úroveň vědomí, kdy může být jakýkoli konflikt vyřešen vnitřní prací každého člena společnosti na sobě samém.

Pokud žádný člen společnosti nemá vnitřní problémy, nemá negativní energii v auře, pak žádný vnější dráždivý podnět a žádný vnější nepřítel se k vám ani nepřiblíží.

Všichni jste oblázky ležící na břehu oceánu Božské Moudrosti. A přicházející vlny, stejně jako stále nové a nové kosmické cykly, vyleští vaše aury. Pak proběhne ještě několik vesmírných cyklů a vaše aury dostanou naprosto krásné, jemné, jasné barvy.

Všechny nedostatky a všechny nedokonalosti lze překonat. A existuje cesta k řešení problémů lidské společnosti. A tato cesta leží na povrchu. A pouze lenost a neposlušnost lidstva způsobuje, že stále prožíváte utrpení.

Jsem rád, že jsem dal toto Učení o překonání konfliktů.

 

JÁ JSEM Gautama Buddha.

* * *