Volám vaše vědomí do výšin

Milovaná Matka Marie
9. července 2009


Já jsem Matka Marie, opět k vám přicházím.

Od doby našeho posledního setkání se staly události, které odsunuly příchod Nové doby, která je v Rusku stále očekávána.

Setkali jsme se s odporem ze strany protichůdných sil, které obratně využívají jednotlivé lidi a jednají skrze ně.

Vždycky jsem se snažila přiblížit svoji přítomnost v Rusku. A je mi moc líto toho, co se děje.

Neříkám, že je vše špatně. Doufám, že všechno dopadne dobře. Ale vaše úsilí je potřeba nasměrovat. Je nutné, abyste projevovali určitou každodenní snahu, aby se přiblížily ty požehnané dny, které Rusko čekají.

Svoje poselství jsem začala na smutné notě. Ale vy sami cítíte, že ne všechno se děje tak, jak by mělo a já k tomu přidám: „Ne tak, jak bylo zamýšleno“.

Ale nebudeme sedět se založenýma rukama a čekat.

Pokud vás poprosím, abyste zdvojnásobili a ztrojnásobili svoje úsilí, vyslyšíte moji prosbu?

Pro někoho to bude znamenat zesílení modlitební činnosti a někdo začne konat konkrétní činy na fyzické rovině.

Zmůžete velmi mnoho. A pokud se budete pravidelně zaposlouchávat do našich rad, které vám dáváme, a také do toho tichého hlasu, který se ozývá z vašeho srdce dennímu shonu navzdory, tak dokážeme velmi mnoho i v krátkém čase.

Nyní je potřeba sebrat veškeré síly k rozhodujícímu tahu. Právě teď se řeší, jak rychle a jestli vůbec přijdou očekávané změny v Rusku a pak následně i v celém světě.

Nebudu vám říkat detaily, ani to není moje práce – ukazovat vám, jaké kroky máte podniknout. Každý musí dělat svou práci. A já nepřetržitě, dnem i nocí, vykonávám svou službu na jemnohmotné rovině.

Jsem tak blízko k pozemské rovině, jak je to jen možné. A každý den vyslechnu všechny vaše prosby a také výtky, které mi posíláte.

Jsem připravena od vás vyslechnout i ne zrovna příjemné věci, které mi občas říkáte. Někdy abyste něco pochopili, tak to musíte slyšet nahlas. A když mně toto říkáte, slyšíte to i vy sami. Velmi hluboko uvnitř vás se usadily problémy mnohých vtělení.

Předstupujete před můj obraz a začínáte svůj vnitřní monolog. Neuvědomujete si, že slyším každé vaše slovo. A pokud to Božská možnost dovolí, okamžitě vám posílám na pomoc anděly. Pomoc na jemnohmotné rovině přichází okamžitě. A je potřeba určitý čas, aby se pomoc projevila i na vaší fyzické rovině. Ale občas se nemůžete dočkat, než pomoc přijde a posíláte mi své výtky a vyjadřujete svoji nespokojenost. Proud Božské možnosti se v tom případě přeruší. A příště, když s pokorou a pláčem přicházíte znovu k mému obrazu, tak vám opět pomáhám. Ale znovu se vše opakuje. A proto, když prosíte po páté nebo po sedmé o jedno a to samé, už s pomocí nespěchám. Protože jste si neuvědomili tu veškerou zodpovědnost, kterou kladete na andělské sněmy s každou vaší prosbou.

Buďte důslední ve vašich prosbách a činech.

Občas mi vaše karma nedovoluje zasahovat do vašeho osudu, ale vy mě prosíte o pomoc každý den, mnohokrát, po celý rok i déle. A vaše horlivost a snaha rozbije neviditelnou překážku a pomoc se širokým proudem vlije do vaší bytosti a vašeho života.

Boží milost nezná hranic. A pomoc z jemnohmotné roviny přijde. Umějte tuto pomoc využít. Nebraňte Božské možnosti svými negativními výbuchy. O kolik jednodušší by bylo poskytovat vám naši pomoc, pokud byste mohli být většinu času v souladu s Božským světem. A o kolik úspěšněji bychom mohli pokračovat ve změně fyzické roviny planety Země.

Pokaždé, když ztratíte rovnováhu, podobáte se malé sopce. Všechno kolem vás se otřásá a elementální život se snaží od vás odejít dál, protože vaše vibrace jim nedovolují být vedle vás.

Pokaždé, když zapnete hlučnou hudbu s trhavým rytmem, elementálové a andělské bytosti v panice opouštějí oblast, ve které je slyšet tato příšerná hudba. Rovnováha je narušena tak silně, že žádná z bytostí, jejichž úkolem je dělat pořádek na jemnohmotné rovině, nemůže v průběhu několika dní vstoupit do oblasti, kde tato hudba zněla. A jelikož pouštíte tuto hudbu každý den, tak vaše města a obce jsou podobné pustinám: všichni obyvatelé jemnohmotného světa opustili tyto pustiny a nemohou vám pomáhat.

Pomáháme vám ve většině případů přes elementální říše, přes živly vzduchu, ohně, vody a země. Jenže vy nás svým chováním připravujete o možnost vám pomáhat.

My potřebujeme na fyzické rovině harmonickou atmosféru. Na těch místech země, kde ještě vládne atmosféra klidu a harmonie, se uzdravujete pouze tím, že se do těchto míst dostanete. Tisíce elementálních bytostí jsou připraveny poskytnout vám pomoc a uzdravení.

Proto se zamyslete nad tím, jestli nepřišel čas vrátit se k té harmonii všech přírodních království, která vládla v dávných dobách, kdy lidé byli šťastní a prožívali radost jen ze života samého? Tehdy viděli elementální život, viděli anděly a bylo to tak přirozené, jako je dnes pro vás vidět psy, kočky a ptáky.

Volám vaše vědomí do výšin. Snažím se vnést do vašeho vědomí, že žijete v kleci, že jste se do této klece sami vsadili a umístili ji do pustiny vašich měst.

Přišel čas přehodnotit celý váš systém hodnot, všechny vztahy ve všech oblastech života. Jak máme vysvětlit vašemu vědomí, že se nacházíte v takových podmínkách, které jsou pro člověka nedůstojné?

Směle se rozlučte s připoutaností k "statkům" vaší civilizace а naleznete skutečné a trvalé hodnoty.

Příroda nestrpí prázdnotu a výměnou za každou vaši zápornou vlastnost přijde Božská vlastnost a místo vašich lidských připoutaností přijde stav Božského klidu, harmonie, míru, štěstí a radosti. To je právě to, co ve vašich životech chybí.

Dnes jsem se snažila nasměrovat váš pohled výše, než je váš obvyklý horizont, abyste uviděli ty vrcholy, ke kterým se teď musíte upírat.

 

JÁ JSEM Matka Marie.

* * *

 

Kniha "Matka Marie"

Kniha Posla T. N. Mikušiny 

ze série "Mistři Moudrosti"

Poselství Matky Marie je část Učení Nanebevzatých Mistrů, předané v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťjanu Mikušinu, která pracuje pod vedením Mistrů Moudrosti od roku 2004. Pomocí speciální metodiky přijímá T. N. Mikušina Poselství od více než 50 Bytostí Světla. V Poselstvích Matky Marie zaznívá výzva k přehodnocení systému hodnot a vzájemných vztahů ve všech oblastech života a k udržení vědomí v souladu s Božskou realitou; jsou zde uvedeny Cesty k povznesení vědomí. Matka Boží je patronkou Ruska. Více zde

 

O Matce Marie