Srdečný rozhovor

Srdečný rozhovor

Matka Marie
04. ledna 2009

 

JÁ JSEM Matka Marie, která k vám přichází jako vždy kvůli rozhovoru, kvůli srdečné promluvě od srdce k srdci. Tehdy, když mluví srdce, rozum se utiší. Skutečné komunikace mezi námi je možné docílit jenom tehdy, kdy navazujeme kontakt na úrovni našich srdcí.

Vám chybí Láska. Vám chybí Světlo. Někdy se doslova dusíte z nedostatku Boží energie, jakoby z nedostatku kyslíku.

Je třeba více času trávit v srdečném rozhovoru se mnou.

Já jsem připravena vyslyšet všechny vaše nářky a prosby. Neostýchejte se. Já vím, že obzvlášť muži jsou velmi ostýchaví v projevu svých pocitů. Ale tehdy když nastupuje zvláštní okamžik našeho rozhovoru, rozpačitě si utírají slzu, nahodile sbíhající se v očích.

Nestyďte se plakat. Vaše duše zatoužila po skutečné komunikaci. Hledáte a nemůžete najít ideál ve vašem světě. Stejně muži, i ženy. Lpíte na svých tělech, ale skutečná Láska se projevuje na úrovni vašich duší a dokonce na úrovni vašeho Vyššího Já.

Nestyďte se, když slzy zahalí vaše oči při komunikaci se mnou. Mnohokrát v minulých životech a už i v tomto životě jste se dopouštěli ne příliš pěkných skutků ve vztahu k ženám, matkám, sestrám. Nechť se vaše nesprávné skutky rozpouští v slzách a nechť negativní energie vás opouští navždycky.

Vaše kajícnost, i když jí dokonce nemůžete pochopit, že je to pokání, otevírá pro vás novou možnost. Nový pohled na svět.

Nestyďte se za vaše slzy. Vždyť odnáší tu karmu, která byla vámi učiněna na základě nevědomosti nebo neuváženosti.

Já jsem s vámi. Vždy jsem s vámi a vy se můžete vždy obrátit na mne o pomoc v těžkých časech vašeho života.

Já jsem tak blízká k fyzické rovině planety Země, jak není ani jeden Vladyka. V tom se skrývá mé zvláštní poslání. Chráním vaše rodinné krby, vaši zemi. Jsem připravena přijít k vám na vaše první zavolání.

A to všechno je možné díky vašim snahám, díky té energii Lásky a energii modlitby, kterou já přijímám od vás.

Vaše Růžence, které mně zasvěcujete, dávají mi možnost poskytovat pomoc velmi mnoha duším, zvláště těm, které potřebují pomoc.

Já vždy poznám, když upřímně odříkáváte Růženec. Tehdy mezi námi vzniká proud energie: stoupající od vás a klesající ode mne. Takto přijímáte mou energii Lásky a Milosrdenství.

Tehdy, kdy je vám obzvlášť smutno a nemáte sílu odříkat Růženec, můžete jenom na mne myslet, poslouchat melodie mně zasvěcené [ 1]. I tehdy proud energie směřující od vás se přesně stejně dotkne mne a já vás pocítím, každého z vás. Bůh mi dal velikou milost, abych mohla cítit každého z Jeho synů a dcer v ten moment, když na mne myslí, nebo obrací se na mne o pomoc.

Proto dnes můžete, jako i dříve, využít příležitost, kterou vám dávají Nebesa a požádat mne o pomoc a podporu v těžkých časech.

Milovaný Ježíš vám nedávno povídal o tom, že na mnohých mých obrazech jsem ustanovila svou přítomnost. A vy jí můžete pocítit sami. Některé mé ikony mají zázračný účinek. A někdy jenom stačí si vizualizovat jeden z mých obrazů, abyste dostali můj paprsek podpory.

Tehdy, kdy mám možnost být přítomna mezi vámi, a nebudu skrývat, že Bůh mi dává takovou milost, nemusíte si mé přítomnosti vedle vás vůbec všimnout. Ale já mohu být přítomna přímo tam, kde se nacházíte. Pro mne je důležité, aby se kolem vás navodil stav klidu, upokojení. Přijdu neviditelně a nenápadně a jenom podle lehké vůně růží, která doprovází mé zjevení, můžete někdy vycítit, že jsem přišla za vámi.

Přišla jsem tento zimní den s jistou zvěstí, která, doufám, bude pro vás užitečná. Chtěla bych vám přinést modlitbu Přesvaté Bohorodičky pro vaši modlitební hodinu:

 

Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, Přesvatá Bohorodička, milovaná Matka Marie, pospíchám před Tebou padnout na kolena. Nemohu najít slova, která by mi dovolila vyjádřit celou Lásku mého srdce, kterou k Tobě cítím. Přijmi mou Lásku a vděčnost. Ty víš o tom, že tato doba je nejdůležitější pro růst mé duše. Prosím o Tvoji pomoc a podporu. Prosím, abych ve shonu dne nezapomněl na ty tiché chvíle naší bezprostřední komunikace, na které si pamatuje má duše. Ať má nerozlučná spojitost s Tebou podporuje mne v životě a pomáhá mi nezapomenout na Vyšší Cestu, kterou já mám v úmyslu jít v tomto životě.“

 

Upřímně doufám, že budete schopni být častěji se mnou, obracet se na mne. Jakákoliv naše komunikace s vámi, dokonce i krátký pohled na můj obrázek, vám pomohou uchránit vaše vědomí na té úrovni, pro kterou jsou nepřístupné útoky ze strany těch, kteří ještě nenašli cestu k mému srdci a nemají ani tušení, co dělají.

 

JÁ JSEM Matka Marie, která s vámi byla v tento den.