Srdečný rozhovor

Matka Marie
4. ledna 2009

 

JÁ JSEM Matka Marie, která k vám jako vždy přišla promluvit, srdečně promluvit od srdce k srdci. V té chvíli, když mluví srdce, rozum umlká. Skutečné vzájemné spojení mezi námi je možné pouze tehdy, když navazujeme kontakt na úrovni našich srdcí.

Chybí vám Láska. Chybí vám Světlo. Někdy se doslova dusíte z nedostatku Boží energie, jako se dusíte z nedostatku kyslíku.

Měli byste trávit více času v srdečném rozhovoru se mnou.

Jsem připravena vyslyšet všechny vaše nářky a prosby. Neostýchejte se. Já vím, že zvláště muži jsou velmi ostýchaví v projevování svých citů. Ale tehdy, když přichází zvláštní okamžik našeho rozhovoru, rozpačitě si utírají slzu, která se náhodou objeví v jejich očích.

Nestyďte se plakat. Vaší duši se zastesklo po skutečném spojení. Hledáte ve vašem světě ideál a nemůžete jej najít. Jak muži, tak i ženy. Zajímáte se o svá těla, ale skutečná Láska se projevuje na úrovni vašich duší a také na úrovni vašeho Vyššího Já.

Nestyďte se, když slzy zastřou vaše oči při osobním kontaktu se mnou. Mnohokrát jste se v minulých životech a i v životě tomto dopustili nepříliš pěkných činů ve vztahu k ženám, matkám, sestrám. Ať se vaše nehezké činy rozpustí v slzách a negativní energie vás navždy opustí.

Vaše pokání, ačkoliv nemusíte chápat, že je to pokání, pro vás otevírá novou příležitost. Nový pohled na svět.

Nestyďte se za své slzy. Vždyť odnáší karmu, která byla vámi učiněna na základě nevědomosti nebo neuváženosti.

Já jsem s vámi. Vždy jsem s vámi a v těžkých chvílích vašeho života se na mne můžete kdykoliv obrátit o pomoc.

Jsem tak blízká fyzické rovině planety Země, jako žádný jiný Mistr. V tom je mé zvláštní poslání. Chráním vaše rodinné krby, vaši zemi. Jsem připravena k vám přijít na vaše první zavolání.

A to vše je možné díky vašemu úsilí, díky energii Lásky a energii modlitby, kterou od vás dostávám.

Vaše Růžence, které mi věnujete, mi dávají příležitost poskytovat pomoc velmi mnoha duším, které pomoc potřebují.

Vždy poznám, když Růženec odříkáváte upřímně. Vzniká mezi námi proud energie, od vás stoupající a ode mě sestupující. Takto přijímáte mou energii Lásky a Milosrdenství.

Tehdy, když je vám obzvlášť smutno a nemáte sílu odříkávat Růženec, můžete na mě jenom myslet, poslouchat melodie, které jsou mi zasvěcené[1]. I tehdy si mě proud energie směřující od vás najde a já vás vnímám, každého z vás. Bůh mi dal velkou milost, vnímat každého z Jeho synů a dcer v okamžiku, když na mě myslí nebo se na mě obrací o pomoc.

Proto i dnes, stejně jako dříve, můžete využít příležitost, kterou vám Nebesa dávají a v těžkých chvílích mě požádat o pomoc a podporu.

Milovaný Ježíš vám včera vyprávěl o tom, že na mnoha mých obrazech jsem ukotvila svou přítomnost. A vy ji můžete sami pocítit. Některé mé ikony mají zázračný účinek. A někdy si stačí vizualizovat jeden z mých obrazů, abyste dostali můj paprsek podpory.

Tehdy, když mám příležitost být přítomna mezi vámi, a nebudu skrývat, že Bůh mi takovou milost dává, nemusíte si mé přítomnosti vedle vás vůbec všimnout. Ale já mohu být přítomna přímo tam, kde jste. Pro mne je důležité, aby se kolem vás vytvořila atmosféra klidu a míru. Přicházím nepozorovaně a nenápadně a jen podle jemné vůně růží, která doprovází mé projevení, můžete usoudit, že jsem byla s vámi.

Přišla jsem v tento zimní den s jistou zprávou, která, jak doufám, bude pro vás užitečná. Ráda bych vám pro vaše modlitební chvíle předala modlitbu přesvaté Bohorodičky:

„Ve jménu JÁ JSEM CO JSEM, Přesvatá Bohorodičko, Milovaná Matko Marie, spěchám pokleknout před Tebou. Nemohu najít slov, která by mi dovolila vyjádřit veškerou Lásku mého srdce, kterou k Tobě cítím. Přijmi mou Lásku a vděčnost. Ty víš, co je v této chvíli nejdůležitější pro růst mé duše. Prosím o Tvoji pomoc a podporu. Prosím, abych ve shonu dne nezapomněl na tiché chvíle našeho bezprostředního kontaktu, které si pamatuje má duše. Ať mé nerozlučné spojení s Tebou mě v životě podporuje a pomáhá mi nezapomenout na Vyšší Cestu, kterou hodlám jít v tomto životě. Amen.

Upřímně doufám, že najdete příležitost častěji být se mnou, obracet se na mě. Jakékoliv naše spojení s vámi, dokonce i krátký pohled na můj obrázek, vám pomohou uchránit vaše vědomí na té úrovni, která je nepřístupná pro útoky ze strany těch, kteří ještě nenašli cestu k mému srdci a nevědí, co dělají.

 

JÁ JSEM Matka Marie, která s vámi byla v tento den.

* * *

[1] Výběr nejlepších hudebních děl za poslední tisíciletí na text modlitby Ave Maria na stránkách https://org.sirius-ru.net/ave_maria.htm

 

 

Kniha "Matka Marie"

Kniha Posla T. N. Mikušiny 

ze série "Mistři Moudrosti"

Poselství Matky Marie je část Učení Nanebevzatých Mistrů, předané v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťjanu Mikušinu, která pracuje pod vedením Mistrů Moudrosti od roku 2004. Pomocí speciální metodiky přijímá T. N. Mikušina Poselství od více než 50 Bytostí Světla. V Poselstvích Matky Marie zaznívá výzva k přehodnocení systému hodnot a vzájemných vztahů ve všech oblastech života a k udržení vědomí v souladu s Božskou realitou; jsou zde uvedeny Cesty k povznesení vědomí. Matka Boží je patronkou Ruska. Více zde

 

O Matce Marie

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/dek2008-ianv2009/2009.01.04.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net