1. 

Vnější nebo vnitřní Cesta 

 
T. N. Mikušina 
 kapitola z knihy O. Ivanové "Posel"
 

 

Jak může každý z nás najít tuto Cestu? Kde ona leží?

Můžeme se tam dostat, vylézt na zářící vrcholy sami?

A co je tato Cesta - Cesta ke Světlu?

 

 

Lidstvo se vždy snažilo poznávat Pravdu různými způsoby, ať už vědou, uměním nebo náboženstvím. Mnoho lidí dosáhlo v tomto procesu poznávání Pravdy většího pokroku než ostatní. Založili své školy, náboženství, světonázorové systémy. Ostatní lidé se rozhodli následovat jedno nebo druhé vnější dogma, vnější systém. Zakladatel konkrétního systému světonázoru nebo náboženství se snažil sdělit pravdu svým následovníkům a učedníkům tak, jak to chápal.

Musíte však souhlasit s tím, že jakýkoli filozofický systém vytvořený člověkem, vírou nebo náboženstvím je omezený, i když jen z důvodu omezeného lidského vědomí. Jak můžete popsat Boha, strukturu vesmíru se spolehlivým stupněm přesnosti, která má k dispozici nedokonalé nástroje? Tento proces je podobný tomu, jako kdybychom se pokoušeli měřit vzdálenost mezi jádrem a elektrony v atomu pomocí pravítka běžného studenta.

 

 

Rozvoj lidstva se děje kvůli expanzi vědomí

 

Naše vědomí je omezené. A vývoj lidstva nastává expanzí vědomí. Někdo dosahuje v tomto procesu rozšiřování vědomí lepších výsledků, někdo je méně úspěšný. Jediným rozdílem mezi námi a Vzestoupenými Pány je úroveň vědomí. Jinými slovy, můžeme říci, že jediným rozdílem mezi Bohem a námi je úroveň vědomí.

Úroveň našeho vědomí je spojena s našimi vibracemi, jinak můžeme říci, že úroveň našeho vědomí je s´pojena s karmou. Koneckonců, co je karma? Víme, že karma je falešně kvalifikovaná energie, která se ukládá v našem elektronickém pásu ve formě „viskózní melasy“. 

Tato energie nás váže k hmotnému světu, ve kterém žijeme. Protože tato energie ladí se světem kolem nás. 

Největší mudrci a filozofové všech dob dosáhli svých poznatků právě díky tomu, že jejich vibrace v jejich úrovni se lišily od vibrací většiny lidí. To umožnilo jejich vědomí dosáhnout velkých výšek, ze kterých čerpali své znalosti.

 

Jak usnadnit vaši Cestu. Pomocné prostředky

 

Jakékoli dogma nebo omezení vnějšího náboženství, stanovené jeho zakladateli, je zaměřeno pouze na to, aby bylo znamením, připomínkou toho, co je třeba udělat, aby se Cesta usnadnila. 

Nezabij ... nepokradeij ... necizolož ... zachovávej půst ... modli se ...

 

Všechna omezení nejsou všelékem, sama o sobě, jsou potřebná jako pomocné prostředky k usnadnění Cesty, odhodění pout tohoto světa, nedokonalé energie, které nás táhnou k zemi, ztělesnění za ztělesněním.

A pokud jsme ve svém úsilí úspěšní, naše vědomí stoupá a už nevidíme svět jako přes kalnou sklenici. Vidíme věci tak, jak jsou.

Následovníci Krista, Buddhy a dalších, ti, kteří neměli nebo nemají rozšířené vědomí Krista, mají sklon soustředit se na vnější dogma a omezení a zapomínají, proč jsou potřební. Je to, jako bychom se velmi opatrně připravovali na Cestu, vzali s sebou všechny potřebné věci, zásobu vody, jídla, osedlali koně a vydali se na Cestu. 

Jediná věc, kterou jsme neudělali - nedefinovali jsme účel naší Cesty a nevíme, kterou Cestou bychom se měli vydat. Ale přesunuli jsme se na Cestu. 

Pokud si nestanovíme cíle, kterých chce Bůh dosáhnout, nebude mít náš pohyb smysl. 

Ano, budeme dodržovat všechna omezení v jídle, v normách chování, modlit se, ale na co?....

 

Co od nás Bůh chce

 

Víme, že přišla Nová Epocha, Epocha  Vodnáře. Na Zemi přišly nové energie. Naše vědomí dostalo další příležitosti k rozvoji. Možná by se něco mělo změnit a v našich účelech? 

A jak bychom měli vědět o tom, co se změnilo? Nemluví o tom v rozhlase a televizi. V novinách se o tom stěží dočteme.

Bůh vždy poslal své posly a proroky, aby lidé prostřednictvím nich mohli přijímat potřebné informace. Kdo jsou však poslové a proroci? 

Jsou to lidé, kteří díky svým minulým úspěchům a nově získaným dovednostem získali schopnost slyšet Boží hlas, rozumět Jeho jazyku. Toho může dosáhnout každý. 

Proč se tak často zaměřujeme na omezení, dogmata a proč tak zřídka přemýšlíme o tom, co od nás Bůh opravdu chce? 

 

Bůh chce, abychom se k Němu vrátili, Domů. Proto musíme odmítnout, obětovat každou část našeho smrtelného já. Toto je  další úroveň vědomí, ale nyní je k dispozici pro každého z nás. Musíte jen opustit dogma a usilovat o Boha.

 

Musíme si být vědomi každé minuty svého života, že nám je toto fyzické tělo dočasně dáno. 

Je to prostě Boží nástroj, který potřebujeme k fungování v tomto fyzickém světě. 

Toto není naše tělo, patří Bohu. Musíme si to neustále pamatovat.

Naše emocionální tělo také patří Bohu

Musíme dobrovolně odmítnout a darovat své lidské city Bohu.

Pak nás navštíví více a více Božských pocitů. Budeme moci zažít bezpodmínečnou Božskou Lásku. 

Musíme se také vzdát svých mentálních a éterických těl, svých lidských myšlenek a aspirací. 

 

Pak Bůh může působit skrze nás.

 

 
Kvalita Lásky je činnost

 

Ano, modlitby jsou potřeba, transformují jemné světy a jejich jednání dříve či později ovlivní náš fyzický svět. Je však nutná konkrétní  činy ve fyzické rovině. 

Schopnost jednat a komunikovat je projevem kvality Lásky na fyzické úrovni. Bez ohledu na to, kolik a kdokoli mi řekne o svých úspěších, o schopnosti komunikovat s Mistry, vidím úroveň úspěchů člověka podle jeho schopnosti jednat. 

Schopnost konat Boží díla v této fyzické oktávě hovoří o vysoké úrovni lidských úspěchů. Ale dělejte  jen přesně to, co Bůh chce udělat, ale ne to, co si myslíme, že Bůh chce udělat. Je tu rozdíl?

Jsme zde, abychom konali Boží skutky. Jsme zde, abychom realizovali své Bytí, abychom byli Bohem ve vtělení.

 

Jak určit náš soulad se světem Božím

 

Samozřejmě, že Ježíš, Buddha a další lidé již jednou řekli lidstvu všechno. Všechno, co bylo potřeba. Bůh však nadále vysílá své posly a proroky. Proč? 

Protože iluze tohoto světa je silná, protože potřebujeme ladičky, pomocí kterých můžeme určit náš soulad se světem Božím.

Někdo může dosáhnout všeho sám, pouze pomocí knih a přednášek, ale jsem si jista, že existuje něco, co se přenáší kromě knih, od aury Učitele do aury učedníka. 

Pouze s přímou komunikací je možná úplná výměna energií, která vám umožní vystoupit na novou úroveň vědomí, zrychlit a zvýšit vaše vibrace. V tomto případě se doba cestování sníží do jednoho života, pokud samozřejmě uděláme správná rozhodnutí.

 

Najít Boha v sobě

 

Náš svět je dvojítý. V každém náboženství a církvi vždy existují lidé, kteří si volí vnější cestu, cestu církevních dogmat, církevní kariéru. Celkově je to cesta tohoto světa, vedoucí k smrti. A v jakékoli víře a náboženství existují lidé, kteří si zvolí vnitřní Cestu, kteří hledají a nacházejí Boha v sobě a stávají se Bohem ve vtělení. Každá církev je s těmito lidmi silná. 

A moudré vedení vnější církve tyto lidi nikdy nebude pronásledovat, protože prostřednictvím těchto lidí je každá vnější církev silná. 

Podle příkladu pravoslaví jsou to starší, svatí, kteří vždy byli. Vzpomeňme si třeba z Ruska na Sergeje Radoněžského, Seraphima Sarovského. Jistě nyní existují takoví lidé a lze je najít téměř při každé bohoslužbě, téměř v každém kostele.

Představila jsem své myšlenky o Bohu. A myslím, že vám, moji čtenáři, pomůžou lépe porozumět mně a mým aspiracím.

 

Se vší mou Láskou k Vám,

Tat´jana Mikušina

 

Materiál z knihy „Posel“ , autor O. A. Ivanova

 

Zdroj:

https://r.sirius-ru.net/2020/2020-09-03.html

https://sirius-centers.net/books/poslannik/vnutrenniy-i-vneshniy-put.htm

 

__________________________________________________________________________________________________________

2. 

Vnější nebo vnitřní Сesta?

Zaznamenáno v říjnu 2016 [1] 

 

Sledujeme vnější cestu. 

Ale aby mohla společnost následovat vnitřní Сestu, musí být na to připravena. 

A nyní je společnost na tak nízké úrovni, že k ovlivňování společnosti můžeme použít pouze některé jednoduché věci, jako jsou přednášky, videa, webové stránky, rozhovory, knihy. 

Ale to je všechno vnější. A aby se otevřela vnitřní Сesta, musí na to společnost dospět. Koneckonců, ne každý může následovat vnitřní Сestu. 

A aby bylo možné sledovat vnitřní Сestu, je nutné, aby se ve společnosti vytvořila určitá atmosféra. 

To znamená, aby lidé pochopili že pro ty lidi, kteří jsou připraveni kráčet vnitřní Сestou, je třeba pro ně vytvořit určité podmínky - musíte se o ně starat, pečovat o ně. 

Protože energie, kterou dostávají během svých meditačních praktik, je dost na to, aby vše mohlo bezpečně existovat po stovky kilometrů. 

Ale tito lidé, kráčející vnitřní Сestou, se o sebe nedokáží starat. Musí existovat někdo, kdo by převzal funkci jejich podpory života, jejich bezpečnosti.

To znamená, že ve společnosti musí být vytvořeny určité podmínky, aby společnost sama umožňovala lidem následovat vnitřní cestu - těm lidem, kteří jsou na tuto cestu připraveni. Ale nyní je společnost na velmi nízké úrovni - lidé tomu ani nerozumí. 

 

Můžete dlouho vysvětlovat lidem, jak čakry fungují, ale pokud čakry u lidí nefungují, nepochopí to.

Skutečná Božská hierarchie musí být ve společnosti obnovena, když úroveň, kterou člověk ve společnosti dosáhne - například úroveň jeho pozice musí přímo záviset na úrovni jeho duchovních úspěchů. A nyní je v naší společnosti všechno obráceno vzhůru nohama. 

 

Obecná úroveň společnosti je velmi nízká, a proto mají nízkou úroveň i lidé, kteří tuto společnost řídí. 

Proto je primárním úkolem zvýšit úroveň vědomí většiny populace, jakýmikoliv dostupnými způsoby. Protože pokud nedosáhneme určité úrovně, pak bude další evoluce prostě nemožná.

 

Ztratili jsme spoustu času. A teď musíme «běžet» velmi rychle, abychom «skočit do posledního vozu». «Běžet» velmi rychle! Možná už tu byla poslední příležitost, ale tohle je úplně poslední. Možná už nebude nic dáno.

 

Když potom neodevzdáváme to, co dostáváme, staneme se jako rakovinné buňky - vypadneme ze životního pole tohoto vesmíru. Rozumíte přístupům?

 

Ted´se stává takhle že když je člověk odsouzen k smrti, jeho poslední touha je uspokojena – no třeba kouřit, vypít si nebo něco jiného ... 

A nyní je lidstvo ve stejné fázi, kdy má každý příležitost uspokojit svou poslední touhu. ...

 

A jen Božský zázrak nás může všechny zachránit. A aby Bůh chtěl projevit zázrak, musíme vynaložit veškeré úsilí.

_________________________________________________________________

[ 1 ]  Text je psán ze zvukového záznamu a zachovává si vlastnosti ústního projevu.

 

 

Zdroj článku - https://r.sirius-ru.net/2020/2020-09-04.htm

Zdroj videa: https://youtu.be/nBwS0ErYTKo

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net