24. března - Den Učitelů

 

«... musíte celý svůj život věnovat Službě Mistrům. Ne slovy, ale skutky. 

Celý život beze zbytku.» Pán Šiva, 25. prosince 2010

 

24. března je zvláštní den. Je to Svátek Kosmického měřítka, protože v tento den se tisíce srdcí spojují ve své mentální touze s Velkými Učiteli, kteří pomáhají pozemskému lidstvu v jeho vývoji po miliony let. Tento svátek přichází bezprostředně po jarní rovnodennosti, která astronomicky symbolizuje začátek jara a příchod nových energií na Zemi. 

 

"Tento den je velmi důležitý v životě planety a má dopad na další průběh světových událostí." Je to Svátek intenzivního sjednocení všech Sil Světla, spojený s astrologickou pozicí Země. Země dostává kosmicko-prostorový impuls ve formě nárůstu nových energií, jehož účinek sahá až do nadcházejícího roku.  

A my se shromažďujeme ve Věži [1], abychom společně tyto vlny přijali a dále je nasměrovali, aby se projevili již v sférách Země. Vlny tohoto přílivu procházejí celým Schodištěm Hierarchie shora dolů, čímž zvyšují její sílu a jednotu. A ať už jsou kdekoli vojíny Světla, spojí se v ten den v jediné  snaze o Světlo, čímž napínají sílu planetární Světelné sítě. Ochranná síť začne zářit zvláštním napětím. Každé vědomí obrácené k fokusu dostává impuls pro nové začátky. 

Během těchto hodin je možné odložit všechny své obvyklé starosti a myšlenky a soustředit se na Pevnosti svým srdcem a držet nejvyšší, jaké máme. Síla takto sjednoceného vědomí je nezničitelná a je silnou hradbou proti silám temnoty a ničení. Síly chaosu a ničení mohou být zastaveny silnou kombinací Sil Světla a stvoření. Starý svět je odsouzen k zániku. Světlo překoná temnotu.“ 

("Hrany Agni-Jógy", 24. března 1968).

 

Připomeňme si, že poprvé vědění o Den Učitele dán lidstvu v Učení o Živé Etice. A není náhodou, že první záznam tohoto Učení byl učiněn v roce 1920 v ten samý den, 24. března.

S chvěním v našich srdcích a vděčností si dnes připomínáme naše Nanebevstoupené Mistry, kteří přišli na Zem pod různými jmény. Jsou to Kristus, Matka Marie, Krišna, Buddha, Mojžíš, Konfucius, Lao Tzu, Platón, Padmasambhava, Kuthumi, El Morya, Serafim Sarovský, stejně jako mnoho dalších, kteří se nesmírným úsilím, často i za cenu svých životů, pokusili očistit Pravdu a přivést Boží Světlo na svět. Světlo, zvyšující vědomí lidí.

Nanebevstoupení Mistři Moudrosti nám nadále pomáhají prostřednictvím jejich Poslů. Můžeme vděčně vzpomenout na Elenu Petrovnu Blavatskou, Elenu Ivanovnu a Nikolaje Konstantinoviče Roericha, Marka a Elizabeth Claire Profethovovou a také poslat Lásku ze srdce naší pozemské Učitelce, modernímu poslu Velkého Bílého Bratrstva Tat´áně Nikolajevně Mikušině.

Ti lidé, kteří již několik let čtou Poselství Mistrů Moudrosti, snaží se následovat Učení stanovená v nich v jejich každodenním životě a „dělají Boží dílo na Zemi“, Tat´ána Nikolajevna po Mistrech nenazývá učedníky, ale „ snažitelé“, čímž zdůrazňuje zvláštní význam pojem „učedníсtvo“. Chcete-li se stát skutečným učedníkem, musíte tvrdě pracovat. Jak však říká východní Moudrost, který nám Pán Maitreya ve své zprávě připomněl, „když je učedník připraven, objeví se učitel“ [2].

 

Guru-čela vztahy
 
 

 

Tento článek se připravuje

.

Číst dále v ruštině...

***********************************************************************************

 

Vlástnosti učednika
 
Jaké vlastnosti učednika musíme ukázat v každodenním životě, zejména ve vztahu k našim Mistrům? Citujme fragmenty Poselství z knihy „Sutry starodávného Učení“.
 
 

"Vše, co potřebujete, je naplnit se láskou ke všemu životu, k jakémukoli projevu života a cítit vaši Jednotu s každou částí života. Vaše Jednota není nic vnějšího, co byste měli získat. Vaše Jednota je váš vnitřní stav." Gautama Buddha, 26. dubna 2006

 

"Především si musíte uvědomit, že existuje celá Hierarchie kosmických bytostí. A vy mezi tou Hierarchií zaujímáte počáteční úroveň. Uctívání Hierarchie a jejích principů je vaší nejprvotnější povinností. Odtud pramení také vlastnosti jako pokora, disciplína a oddanost. Bez těchto vlastností nebudete schopni postupovat na vaší Cestě. A proto, abyste získali tyto vlastnosti, je zapotřebí odpoutat se s lvím podílem svého ega, které na této etapě vašeho evolučního vývoje ve vás převládá." Pán Maitreya, 26. června 2008

___________________________________________________________________

 

[1] - Posvátná Věž Čung v Šambale - rezidence Vysokých Učitelů. 

[2] - Pán Maitreya, 19. dubna 2006.

 

Tato stránka se připravuje

Číst dále v ruštině...

Materiál příprávili Elena Ilina a Olga Ivanova

 

Zdroj - https://sirius-centers.net/events/2016/08/14/index.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net