Vystavte se větru změn a nebojte se nachladit a onemocnět

26.04.2006 10:10

Gautama Buddha
26. dubna 2006

 

JÁ JSEM Gautama Buddha, který k vám dnes přišel.

JÁ JSEM přišel a jako vždy mám v úmyslu vám dát malé Učení, které, doufám, bude pro vás užitečné. Dnes mám v úmyslu dát učení týkající se vašich vztahů s přírodou a vašich vztahů uvnitř lidské komunity.

Jste jedineční ve své podstatě a ve své přirozenosti. A vaše vztahy mezi sebou a se vším, co vás obklopuje, jsou velmi důležité. Někdy se neobtěžujete přemýšlet o tom, jaký vliv máte na všechno, co vás obklopuje. Zdá se vám, že vše, co vás obklopuje, existuje nezávisle na vás a mimo vaše vědomí. Nicméně to spojení, které existuje mezi jakýmikoli projevy na fyzické rovině, je velmi silné. Je tak silné, že jakýkoli prvek vaší interakce se světem kolem vás, pokud neodpovídá Božskému záměru, může mít katastrofální negativní dopad.

Vynakládáme naše úsilí, abychom vyvážili situaci na planetě. Nicméně i vy sami jste schopni dělat totéž. Vše, co potřebujete, je naplnit se láskou ke všemu životu, k jakémukoli projevu života a pocítit vaši Jednotu s každou částečkou života.

Vaše Jednota není nic vnějšího, co byste měli získat. Vaše jednota je váš vnitřní stav.

Jednota přichází zevnitř vás. Abyste toho dosáhli, musíte pustit myšlenky o Jednotě do vašeho vědomí. Nesnažte se kohokoli kritizovat. Snažte se najít ve všem, co vás obklopuje, pozitivní body a zaměřte na ně vaši pozornost.

Ovlivňujete vše, co vás obklopuje. A protože jste ve svém potenciálu Bohy, někdy je tento vliv tak významný, že dokáže během několika okamžiků změnit budoucnost celé planety. Proto je velmi důležité neustále se soustředit na pozitivní. Pozitivní emoce, radostná nálada. S jakýmikoli problémy byste se měli setkávat vědomě. Protože s čím většími obtížemi a problémy se setkáte v tomto životě a se ctí z nich vyjdete, tím více odpracujete vaši karmu a opravíte chyby, které jste v minulosti udělali. A osvobozením od karmy získáváte větší vliv na svět. Protože Světlo Boží, Božská energie může plynule proudit do vašeho světa skrze vaše čakry.

Nelze lidskými přístroji změřit množství Božské energie, kterou přenáší do vašeho světa ten či onen člověk, ale vaše vyšší smyslové orgány vždy vědí, přes koho přichází Světlo, a mnozí intuitivně usilují o komunikaci s takovými lidmi.

Existují i jiné příklady lidského vědomí. Vědomí, které je soustředěno na sebe a myslí jen na sebe a na potěšení pro sebe. Podobní lidé představují černé díry v prostoru. Pohlcují energii, ale na oplátku nic nedávají. Všechno kolem takových lidí je mrtvé a oni sami jsou živí mrtví. Mezi těmito dvěma extrémními projevy existují i různé přechodné stavy lidského vědomí.

A v podstatě si sami vždy určíte, jakým směrem se budete pohybovat. Vždy se pohybujete buď směrem ke Světlu nebo opačným směrem od Světla. Buď plníte sebe a lidi kolem vás Božskou energií, Světlem, nebo jste spotřebiteli Božské energie.

Když se potkávají dva jedinci, kteří v sobě nesou Světlo, vyměňují si Božskou energii a vzájemně se obohacují. Každý projev Božského Plamene je jedinečný. A souhra Božských plamenů, které jsou v inkarnaci, obohacuje oba plameny.

Proto bude pro každého jedince a pro planetu jako celek dobré, pokud se na planetě objeví ostrůvky, na nichž mohou být a komunikovat lidé, kteří mají starostlivá srdce, kteří se starají nejen o sebe a své blízké, ale o všechny bytosti žijící na planetě Zemi. Jejich komunikace posílí proudění Božské energie do fyzického světa.

A ta místa, kde bude převládat negativní energie, kterou šíří lidé, zaměření pouze na sebe, se časem promění na leprosária pro lidi trpící nebožským vědomím.

V blízké budoucnosti dojde k rozdělení populace Země. Lidé, kteří vyznávají Boha ve svém srdci, budou usilovat o sjednocení s lidmi, jako jsou oni. Vzniknou nové osady, ve kterých budou tito lidé žít. A protože každý člověk má vliv na všechno, co ho obklopuje, bude úsvit podobných osad připomínat Zlatý Věk. A skutečně to i bude projevem Zlatého Věku. A na tom, jak úspěšné bude toto budování, závisí, jak rychle budou změny na Zemi probíhat.

Od útlého věku bude člověk, který se dostane do příznivého prostředí, schopen vnímat vzorce chování a morální normy, které jsou podobným osadám vlastní.

Tato města budoucnosti by se měla začít objevovat na planetě. A každý z vás může projevit podobnou iniciativu a vytvořit takové sídlo. Víte, že nejlepší forma modlitby je modlitba skutky. A pokud v sobě cítíte sílu a touhu, nečekejte už žádný povel zvenčí. Jednejte a budujte.

Využijte příležitost, která přišla na planetu.

Budu rád, když naše návrhy najdou odezvu ve vašich srdcích.

Vše, co je od Boha, vše, co směřuje lidi k Bohu, bude podpořeno a bude projeveno ve vašem světě. Vše, co se rozhodlo oddělit se od Boha, bude sklízet plody špatné volby. Ale každý člověk a každá živá bytost má vždy možnost vrátit se na Božskou Cestu.

Prostě některé lidské jedince je třeba poučit. Naštěstí planeta Země dává příležitost každému získat své ponaučení a otevírá pro každého perspektivu Božského vývoje.

Nyní vás žádám, abyste se ponořili do svého srdce a přemýšleli. Co vás drží v tom prostředí, na které jste zvyklí? Co vás nutí roky se držet stereotypu chování, který jste si sami vnutili? Co omezuje vaši svobodu a projev vaší Božskosti?

Je opravdu tak důležité všechno, co brání vašemu rozvoji, a není už na čase odhodit všechny vaše malicherné, sobecké připoutanosti a darovat sebe všem živým bytostem, a na oplátku získat nekonečný klid a neomezenou radost ze služby?

Snažte se ve své mysli analyzovat vše, co vám brání v tom, abyste získali vnitřní svobodu a nasměrovali se výše, k horským vrcholům Božskosti.

Pouze vy sami se omezujete a pouze vy sami bráníte projevování vašich Božských vlastností a naplnění vašeho Božského poslání.

Nechte Božskou energii volně proudit skrze vaši bytost a ona na své cestě odstraní všechny malé a velké překážky v podobě vašeho ega, vašich obav, omezení a dogmat.

Vystavte se větru změn a nebojte se nachladit a onemocnět.

 

JÁ JSEM Gautama Buddha,
s vírou ve vás!

* * *