Vzestoupení Mistři o Božských vlastnostech

Otevřete svá srdce Božské Lásce a změníte tento svět

JÁ JSEM Přítomnost Bezpodmínečné Lásky ve tvém chrámu. Vlastnost Božské Lásky je v tobě tím základním a převládajícím.

Vybrali jsme tě jako našeho Posla právě kvůli této převládající vlastnosti Lásky ve tvém srdci.

Ve tvém světě je přílišná nadvláda sil anti-lásky. To nás rmoutí.

Ze všech Božských vlastností je vlastnost Lásky nejvýznamnější. Usilování o lásku, touha milovat a být milován je vlastní všem živým bytostem. A právě kdysi, když byl zneužitím svobodné vůle ve starověké Lemurii a Atlantidě porušen Božský Zákon, byla tato nejvýznamnější vlastnost nejvíce zdeformována.

Pokud by se nám podařilo tuto vlastnost v plné míře oživit v duších pouze několika lidí, nacházejících se ve vtělení, tak bychom velice rychle rozšířili tuto vlastnost po celém světě. Je to vlastnost, které nelze odolat.

Člověk je ve své podstatě podobný Bohu. A základní vlastností Boha je Láska. Proto člověk nemůže netvořit.

V tomto světě není síly, která je mocnější než Láska.

Přeji vám, ať ovládnete vlastnost Božské Lásky ve svých současných vtěleních.

JÁ JSEM Přítomnost Bezpodmínečné Lásky

 

Zroj - https://sirius-centers.net/theme/o-bozhestvennykh-kachestvakh.htm