Otevřete své srdce Lásce, Božské Lásce a změníte tento svět. Přítomnost Absolutní Lásky 7. března 2005

07.03.2005 09:15

JÁ JSEM Přítomnost Absolutní lásky ve tvém chrámu. Vlastnost Božské Lásky je tím základním a dominantním v tobě.
    Vybrali jsme tebe jako Poslance, právě kvůli převaze vlastnosti Lásky ve tvém srdci.
    Až moc ve tvém světě sil anti – lásky. A proto je nám smutno.
    Ze všech božských vlastností vlastnost Lásky je největší. Usilování o lásku, touha milovat a být milovaným vlastní všem živým bytostem. A právě kvůli porušení Božského Zákona v důsledku zneužití svobodnou vůlí v době starověké Lemurie a Atlantidy, právě v tuto důležitou vlastnost byly zaneseny největší znetvoření.
    Podařilo by se nám obnovit tuto vlastnost v plné míře v duších pouze několika lidí, jež se nachází v ztělesnění, tak bychom velice rychle rozšířili tuto vlastnost po celém světě. Tato vlastnost, proti které se není možné ubranit.
Je to to, co dává okamžitý sopostoj s Božskou Realitou.
Velice často tuto vlastnost porovnávají s pohlavním pudem. Z toho vyplyvají všelijaké sexuální zvrhlosti.
    Lidské umělecké nadání se projevuje prostřednictvím projevu tvůrčí síly skrz Lásku. A tatáž tvůrčí síla, jež má vliv na početí dítěte, se jeví základem všeho, co člověk ve svém životě vytváří.
    Člověk vlastně je podobný Bohu. A hlavní vlastností Boha je Láska. Proto člověk nemůže tvořit.
    A tvůrčí síla se projevuje do té míry, pokud se neomezí bloky antilásky, zavedenými do lidského myšlení zvenčí a udržovanými nedokonalým myšlením zevnitř.
   Dokonalý Plamen Lásky postupuje v tento svět skrz vaše JÁ JSEM Přítomnost. Ale se na cestě tomuto potoku Lásky vyskytují filtry váších nedokonalých myšlenek a citů. A potok se kazí. Stále projevujete vlastnost Božské Lásky. Nemůžete neprojevit tuto vlastnost, protože je vlastní celému tvoření. Ale musíte pouze očistit filtry vašeho myšlení, vašeho vnímání Božské Reality.
    Otevřete své srdce Lásce, Božské Lásce a změníte tento svět.
    V tomto světe neexistuje silnější síla, než Láska.
    Proto ty síly, jež se řešily odloučit od Boha, především parazitují na znetvořeních vlastností Božské lásky.
    Celá industrie sexu, pornografie, stereotypy vztahů mezi pohlavími, propagovanými a šířenými medií, to všechno je směřováno právě na to, aby vás ochránit proti projevu Božské Lásky.
    Zda se neškodným to, že se podíváte na film, jenž kultivuje vaši touhu uspokojit pohlavní pud. Zda se neškodným to, že se díváte na nahé ženské tělo, jež reklamuje předměty, které nepotřebujete pro svůj duchovní postup.
    Ale ve vašim myšlení se usazuje nenávist k Božské Lásce. Vy dobrovolně upevňujete filtry, zazděné do vašeho myšlení, jež vám zabraňují projevit vlastnost opravdové Lásky ve vašim životě.
    Natolik je veliký rozdíl, jenž existuje mezi původním Božským projevem Lásky a také porozuměním lásky, které se upevnilo z doby těchto padlých civilizací, že je velmi těžko ho s něčím porovnávat.
Je to jako život a smrt.
    Jedním z vlastností svatých je schopnost přijímat nektar Božské Pohody do svého srdce. Neexistuje žádné uspokojení v tomto fyzickém světě, jenž by bylo možné porovnat se získáním Pohody Božské.
Pouze čisté srdce je schopno přijmout tuto Pohodu.
    Potok Božské energie, potok Božské Lásky prochází vašimi těly, mazlíc je.Vy pociťujte extaz v každé čakře, v každém energetickém centru.
Nejlepší sexuální uspokojení, jenž můžete dostat ve fyzickém životě, nelze nic porovnávat s těmto zážitkem Pohody, jež vám poslal Bůh.
    Zamyslete se, není – li natolik nevinné promítání pornografických filmů, připouštíte – li sprosté nadávky, nacházíte se ve společností lidí, jež připouští špinavé myšlenky a jednání ohledně žen a jejích vztahů s muži.
Každá taková negativní vibrace způsobuje vašemu oddělení od vlastnosti Božské Lásky.
    Pozorujte květy, přírodu, úsměvy dětí. Stále chraňte vaši lásku před jakýchkoli projevů antilásky. Chraňte vaše příbuzné, děti. Na této představě o Lásce, jež obdrží nová generace zaleží budoucnost vaši planety.
    Opravdová Láska se začíná s uctívání ženy, Matky. Ty city, jež pocit´ujete ke své matce mohou ovlivnit celý váš život. Nejšťastnější jsou ty rodiny, kde existuje tradice uctívání Matky, jakož ochránkyně domácího krbu.
    Ať nikdy vaše vědomí nebude zatíženo nekvalitními myšlenkami, jež jsou nasměrované proti Matce, proti ženského počátku.
     Vy jste matky v tomto světě. Muži a ženy. Jste ztělesněním vlastnosti   Božské Matky. Proto správné chování k ženě, Matce bude zálohou úspěšného osvojení vlastnosti Božské Matky. A bez tohoto osvojení nemůžete postihnout Otce a Syna.
Přeji vám osvojit vlastnost Božské Lásky ve svých dnešních ztělesněních.

  JÁ JSEM Přítomnost Absolutní Lásky a hladím vás prameny své lásky.

 

© Taťjana Mikušina, 2005