Pěstujte si pocit Lásky ve svém srdci. Milovaný, Djwhal Khul 18. dubna 2005

18.04.2005 19:52

JÁ JSEM Djwhal Khul, který přišel na paprsku Lásky prostřednictvím tohoto posla.

Ano, milovaní, JÁ JSEM přišel za vámi, abych upevnil Lásku.

Ze všech vlastností, ze všech Božích vlastností je Láska nejdůležitější.

Světy jsou vytvářeny láskou. A pokud vy necítíte radost ve svém životě, pokud vás trápí těžké myšlenky a pocity, pak jenom neprožíváte dostatek Lásky ve svém bytí.

Nejde i to, jestli vás milují nebo nemilují vůbec.  Láska je tou silou, která se nachází v hlubině vašeho bytí. A ona se vždy nachází s vámi do té doby, dokud dostáváte Boží energii z jejího Zdroje.

Proto i sebemenší nedostatek tohoto pocitu Lásky vás přivede do neharmonického stavu vědomí. Vlastnost Lásky prostupuje celé Tvoření a organicky se vplétá do vašeho života a do života všech živých bytostí.

A mnohé problémy ve světě, ne-li všechny problémy tohoto světa, jsou spojeny právě s nedostatkem Lásky.

Přišel jsem vám poradit, jak upevnit ohnisko Lásky ve vašem srdci. 

Slibte mi, že budete dělat toto cvičení každý den, jakmile budete mít volnou chvilku. Toto cvičení nevyžaduje nijakou přípravu a žádné dodatečné připravování a podmínky.  Toto cvičení můžete provádět doma i v práci, mezi lidmi na nejfrekventovanějších místech.

I tak tedy musíte vždy mít před vašima očima obraz milovaného člověka.  Velice dobře chápu, že mnozí z vás mohou říci, že necítí lásku k nikomu na tomto světě.  To je mylná představa. Jste povinni milovat. Jste povinni najít ve svém vědomí obraz, ke kterému pociťujete lásku.

Teď nemám na mysli, že to nutně musí být obraz vašeho milovaného nebo milované.  Ale pečlivě se proberte až do hloubky vašeho srdce. Najděte ten obraz, ke kterému jste schopni pociťovat lásku.

To může být vaše matka, váš otec, váš manžel nebo manželka, vaše děti. Může to být Vladyka, se kterým máte kontakt na duchovních úrovních. 

Pokud vaše srdce je tak traumatizované, že při pouhé zmínce o vašich milovaných se rozpláčete nebo rozlítostníte, i tak hledejte tento obraz, o který se můžete opřít vědomím a prožít k němu Lásku.

Nechť to bude dokonce i váš domácí mazlíček nebo oblíbené rostliny.

Pěstujte si pocit Lásky ve svém srdci.

Nejdůležitější úkol ve vašem životě je probudit v sobě pocit Lásky za každou cenu.

Pokud se nacházíte mezi lidmi, snažte se pocítit lásku k lidem, kteří vás obklopují. Milujte lidi ne proto, co vám udělali nebo můžou udělat, pociťujte ničím nepodmíněnou Lásku.

I když se vám nepovede být dlouho soustředěným na vašem pocitu Lásky, ale musíte si najít alespoň dvě-tři minuty denně, abyste prožili tento pocit Lásky.

Pěstujte si v sobě tento pocit.

A přijde den, kdy budete schopni prožít takový všepronikající, bezdůvodný pocit Lásky ke všemu, co vás obklopuje, ke všem lidem, žijícím na Zemi, k samotné Zemi, k přírodě, k oblakům, k nebi, k dešti, ke slunci.

Naplní vás pocit Lásky a pocit Jednoty se vším, co vás obklopuje. Vy jste součásti toho všeho. Pochopte, vaše vědomí, vaše lidské vědomí vás odděluje od všeho, co vás obklopuje, ale vaše podstata a podstata všeho, co vás obklopuje, je stejná.

Vše je Bůh. A naše oddělení od Jednoty s Bohem existuje jenom v našem vědomí.

Mluvme teď trochu o něčem jiném. Chci využít tuto možnost a dát vám nějaké znalosti nebo informaci, která bude pro vás užitečná právě v tomto okamžiku.

Nacházíte se ve vtělení na Zemi v tomto složitém čase, kdy dochází k rozdělení ve vašem světě. Změnily se vesmírné cykly a na Zemi přišly nové energie. Energie Lásky, Jednoty. Tyto energie přináší vliv planety Venuše, mé rodné planety.

Neexistuje žádná živá bytost, která by na sobě nepociťovala vliv těchto energií.

Avšak, ne na všechny mají tyto energie blahodárný účinek. Existují bytosti ve vašem světě, které natolik přerušily své spojení s Božím zdrojem, že jejich bytí již není schopné přijmout tyto energie.  Jsou mrtvé. A stejně jako slunce svítí na všechny rostliny a má ne ně blahodárný účinek, podporující jejich růst a životaschopnost, tak slunce svítí i na mrtvé rostliny, které uschly. A pod vlivem slunce tyto rostliny ještě více usychají a stávají se vhodnými pro zatopení. 

Proto všechno vyhaslé bude již brzy sebráno a spáleno ve vesmírné peci.

Dobrý zahradník se stará o zahradu a ve vhodný čas spaluje seschlé stromy nedovolujíc, aby se infekce od nich rozšířila na zdravé rostliny.

To co vám nyní říkám, je velmi smutné. Ale to je pravda, se kterou se setkáváte ve svém životě. Ztráty jsou nevyhnutelné a každý si sám vybírá svou cestu. Každou minutu vašeho pobytu na Zemi si vybíráte.  Vybíráte si Boha, Život nebo si vybíráte smrt.  Kolikrát už jste slyšeli o tom, že nastupuje doba oddělování zrna od plev.  Kolikrát už jste slyšeli, že plevel musí být oddělen a spálen.

Dokonce nikdo z těch, kdo je velmi vzdálen od Boha, nemůže říci, že neslyšel tuto frázi alespoň jednou v životě.

Čemu že se divíte? Nadešel čas. A Ti lidé, kteří nemohou ovládnout nové vibrace, nemůžou uskutečnit přechod na novou úroveň vědomí, ocitnou se v rukou zahradníka, který se postará o jejich další osud.

Zahradníkem v našem vesmíru je sám Pán Bůh.

Proto se nemáte čeho obávat. Všechno se děje z Boží vůle a veškeré termíny a veškerá práce spjatá s těmito termíny, budou dodržený v přesném souladu s Božím plánem.  

Co máte dělat v tenhle čas? Učte se od přírody. Zajeďte si do lesa a pozorujte, co se děje v lese.

Tam jsou vyschlé stromy a práchnivějící pařezy.   Ale jsou tam i mladé výhonky. A život jde dál. Bzučí včely, zpívají ptáci, kvetou květy. Vládne celková harmonie.

A každý z vás je jedinečným kvítkem v tomto lese.  Proto musíte jen kvést a cítit Lásku ke všemu, co vás obklopuje.

Vezměte si příklad z okolní přírody.

Každý kvítek jen kvete. Nezápasí ani s vyschlými stromy, ani práchnivějícími pařezy.  Vše je podřízeno Božímu zákonu a vše se děje v souladu s Božím zákonem.

A věřte mi, existují ve vesmíru služebníci, kteří jsou povoláni vykonávat svou práci při čištění vesmíru od odpadků a všeho mrtvého nebo netoužícího být v souladu se stanoveným Zákonem.

Už jste slyšeli o době sklizně. Myslíte si, že se čas sklizně blíží. Ale proč se nikdo z vás neznepokojoval, když čas sklizně přišel.  A sklizeň je v plném proudu.

A vše jde tak přirozeně, že lidé ani nevnímají tuto sklizeň. Vše se děje v řádném termínu a v naprostém souladu s Nejvyšším zákonem.

Dnes jsem vám přinesl spoustu užitečných informací. A to i přes skutečnost, že tyto informace jsou předložené mnou ve velmi mírné podobě, přece jen to bude pro mnohé, kteří uslyší o aktuálních událostech na Zemi, velmi smutné.

A přesto vás vyzývám častěji pociťovat Lásku ke všemu živému. Protože jenom Láska je schopná tvořit zázraky ve vašem životě a v životě lidí kolem vás.

Milujete, to znamená, jste naživu! A to je to hlavní.

 

JÁ JSEM Djwhal Khul, který byl dnes s vámi.

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net