Vaše Láska a Víra je vše, co potřebujete pro naplnění vašeho Božího plánu

15.04.2005 00:00

Svatý Archanděl Michael
15. dubna 2005

 

JÁ JSEM Svatý Michael, Archanděl Michael! JÁ JSEM přišel prostřednictvím tohoto Božího posla.

Zástupy mých andělů, legie mých andělů přišly spolu se mnou, aby prokázaly poctu tomuto poslu.

Nenechte se zmást takovým projevem našich citů. Opravdu velice rádi poskytujeme veškerou nezbytnou pomoc, podporu a ochranu našemu poslu, který je nyní ve vtělení.

A já se nyní chci obrátit na ty z vás, kteří jste si ještě neuvědomili důležitost a význam této události.

JÁ JSEM Michael, Archanděl Prvního paprsku, paprsku Víry. A musím vám sdělit, že prvním krokem k vašemu pokroku na Cestě je vaše Víra. Bez Víry vám nebude prokázána pomoc shůry, bez Víry nemůžete udělat ani jeden krok na Cestě k Bohu.

Jakákoli vaše činnost, kterou děláte na fyzické rovině, nebude bez Víry v Boha úspěšná a bude se podobat domu, který je postaven na písku.

Jedině vaše Víra je tou vůdčí hvězdou, která vám ukáže správnou cestu skrze životní bouře a vichřice, se kterými se setkáváte ve svém životě na fyzické rovině.

Proto na stupni vaší Víry závisí, nakolik bude úspěšný váš následující krok.

Pokud věříte a vaše Víra je pevná, pak můžete ve vašem životě požádat o Boží vedení, a dostanete takové vedení a v takové míře, nakolik to dovolí vaše Víra.

JÁ JSEM Michael, Archanděl! JÁ JSEM přišel, abych upevnil vaši Víru a vaši oddanost Pánu. Budete pochybovat, a pochybujete neustále, když následujete Cestu, která vás vede zpět k Bohu. Když jdete po vaší Cestě, prosíte o znamení a vedení. Dostanete znamení i vedení, ale ne dříve, než prokážete svou Víru a oddanost Pánu a Vzestoupeným Mistrům.

Nejprve se vzdáte svého lidského ega a projevíte svou pokoru Vůli Boha a teprve potom dostanete znamení a potvrzení správnosti vaší volby.

To je Zákon, a ani já, ani vy jej nemůžeme změnit.

Proto všichni, kteří jste ve vtělení, potřebujete Víru. A po Víře následně získáte naději a vedení.

A projevem vaší Víry na fyzické rovině bude vaše Láska. Protože bez Lásky, která vás zcela prostupuje a inspiruje vás k činnosti na fyzické rovině, nelze udělat ani jeden krok správným směrem.

Nejprve věříte, a pak začínáte cítit všepohlcující Lásku, a tato Láska přejímá vedení ve vašem životě a vede vás přes všechny zkoušky a trápení.

Vaše Láska a vaše Víra – to je vše, co potřebujete pro naplnění vašeho Božího plánu.

A pokud potřebujete pro uskutečnění vašeho Božího plánu ještě něco dalšího, pak pečlivě promyslete vaše přání a tužby. A zpravidla to bývá právě to, čeho se musíte zbavit v první řadě.

Pokud potřebujete peníze, nebo moc, nebo cokoliv jiného, co patří do iluzorního světa, o čemž si myslíte, že bez toho nemůžete sloužit Bohu, pak jste na špatné cestě.

Vždy budete mít všechno potřebné pro uskutečnění vašeho Božího plánu a pro službu Bohu i lidem, pokud se Víra a Láska stanou stálými společníky ve vašem životě.

A Moudrost, Boží Moudrost – to je právě ta vlastnost, kterou získáváte, když bez podmínek milujete a věříte.

Bůh vás odměňuje svojí Moudrostí a ne jenom Moudrostí, ale i jinými dary Ducha Svatého, které sestupují na vás po vašich prosbách a dokonce i tehdy, když o ně nežádáte.

Vlastnosti vašeho srdce, které získáváte v bezpodmínečné službě Bohu, přitahují do vašeho světa všechno potřebné pro to, aby vaše služba byla účinnější.

Pokud jste na správné Cestě, pak získáváte všechny Boží vlastnosti a dokonalosti podle toho, jak po Cestě postupujete.

Ale jakmile začnete zbožňovat předmět své touhy, velmi rychle sejdete z Cesty. Lidská mysl je natolik mazaná, že dokonce i touhu po dosažení Božích vlastností si dokáže obrátit ve svůj prospěch, v prospěch svého ega, ale ne pro Boží dobro.

Do té doby, dokud budete ve hmotném fyzickém světě, musíte být neustále ve střehu a každou minutu se snažit rozlišovat motivy a přání, které vámi hýbou.

Proto je tak mnoho lidí, kteří jsou připoutáni k různým náboženským skupinám a sektám, kteří v podstatě nepřišli do těchto skupin proto, aby sloužili Bohu, ale proto, aby sloužili a klaněli se svému egu.

Ve skutečnosti od vás uctívání Boha nevyžaduje žádné rituály, žádné vnější instituce a nepožaduje, abyste dodržovali nějaká církevní dogmata.

Uctíváte svým srdcem, a musíte ve svém srdci najít Boha a uctívat pouze Jeho.

A všechna vnější učení, vnější skupiny a vnější církve potřebujete pouze proto, abyste pochopili tuto jednoduchou pravdu a obrátili se k jedinému pravému Bohu, který je ve vašem srdci.

A pokud se zaměříte na slova všech velikých Učitelů lidstva, dokonce na slova, která byla přinesena v poselstvích, předaných prostřednictvím tohoto posla, pak uvidíte jednu společnou zákonitost. Všichni velcí Učitelé lidstva, každý ve svém jazyce a používající své vnitřní chápání, učili jedné a téže veliké Pravdě o tom, že všechno je Bůh a tento Bůh se nachází uvnitř každé věci a každého předmětu, nacházejícího se v tomto projeveném světě.

A v souladu s tím je Bůh také uvnitř vás. A když tato Boží Pravda konečně ovládne vědomí většiny lidstva a každý člověk se zaměří na tohoto Boha, který je uvnitř člověka samého, pak projevený svět, tato projevená iluze přestane existovat. A lidstvo a celá Země společně přejdou na vyšší energetickou úroveň a budou existovat v jiných, mnohem jemnohmotnějších tělech.

A tehdy skončí boj mezi silami, podporujícími iluzi, a silami, které své úsilí vynakládají na svinutí iluze.

A pokud se pozorně, v nejvyšším dostupném stavu svého vědomí, podíváte na okolní svět, pak uvidíte, jak se neustále kolem vás tyto dvě síly střetávají.

A jsou lidé, kteří brání iluzi tohoto světa, a všechny jejich činy jsou zaměřeny na udržování této iluze. A jsou lidé, jejichž činy jsou nasměrovány na svinutí iluze tohoto světa.

A můžete si všimnout, že prvních je mnohem více, než druhých.

Ale tato převaha sil je zdánlivá. Tato převaha je dočasná a projevuje se pouze na fyzické rovině této planety v daném historickém okamžiku. Ale na jemnohmotné rovině je dosaženo konečné převahy sil Světla a je jenom otázkou času, kdy se toto vítězství projeví na fyzické rovině.

Proto soupeření obou sil pokračuje. A práce pro mě a mé legie modrého plamene neubývá.

A všichni světlonoši, dokonce i když jsou v menšině, jsou spolehlivě chráněni!

Převaha sil je u těch, kteří jsou na straně Boha. A tak to bylo vždy.

Ne množstvím, ale vírou a oddaností se na Zemi utvářely ty změny, které se měly uskutečnit ve správný čas v souladu s Božím plánem.

Proto se na fyzické rovině nenechte zmást přesilou ze strany těch sil, které nazýváte silami temnoty. Jejich čas ve skutečnosti vypršel. A bez ohledu na to, jak ještě běsní, jejich síly jsou u konce.

Já a mé legie jsme vám plně k dispozici. A na vaše zavolání jsme připraveni vám prokázat veškerou pomoc, která vám může být podle vaší Víry poskytnuta.

 

JÁ JSEM Archanděl Michael,
a čekám na vaše zavolání o pomoc 24 hodin denně,
a spolu se svými legiemi andělů vám slibuji prokázat veškerou možnou pomoc!

 

* * *

 

Michaelu - Archandělu prvního paprsku

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.04.15.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net