Poučení pro každý den

26.06.2007 10:34

Milovaný Kuthumi
26. června 2007 

 

JÁ JSEM Kuthumi, který v tento den přichází za vámi.

Cílem mého dnešního příchodu za vámi je přinést vám určité pochopení a představu ohledně dalších plánů Bratrstva pro tuto chvíli. 

Znovu a znovu přicházíme, vysvětlujeme a přinášíme představu o mnohých věcech, které jsou vám známé, ale ta místa, která se před vámi poodhalují, umožňují vám vychutnat si nové odlesky drahých kamenů starého dobrého vědění.

Přicházíme a vy se opět naplňujete naší novou energií a naší Láskou. Protože je nemožné dávat Učení a nemilovat. Veškeré poznání a porozumění vychází z pocitu hluboké a bezpodmínečné Lásky. My předáváme naše znalosti s Láskou a vy jste schopni přijmout poskytované informace jenom v tom případě, pokud jste schopni naplnit se pocitem hluboké a bezpodmínečné Lásky ke mně, k jiným Mistrům, k našemu poslovi.

Jenom s pocitem Boží Lásky jste schopni přijímat Pravdu. To je zákon, který beze změny platí při výměně energií mezi oktávami.  A tehdy, když zažíváte strach, pochybnosti a jiné nedokonalé pocity, pak nebudete schopni vnímat všechnu dokonalost Boží Pravdy. A naopak, pokud se vám podaří vypěstovat v sobě tenhle pocit bezpodmínečné Boží Lásky, pak budete schopni poznat obrovskou Pravdu, skrytou v jedné větě. Tato věta nebude pro většinu lidstva nic znamenat, ale vám otevře veškerou plnost Boží Pravdy, protože jste dostali klíč k jejímu odhalení, a jmenovitě:  Boží Lásku ve svém srdci. Proto se nesnažte v sobě pěstovat touhu o poznání, snažte se v sobě pěstovat Božskou Lásku. Vaše zdokonalování se v Bohu není možné, pokud nejste schopni rozvinout v sobě vlastnost Boží Lásky.


Nemůžete si představit, jak rychlý a jasný bude pokrok lidstva na Cestě Božského vývoje, pokud si uvědomíte význam všeobjímajícího pocitu Lásky. Mnohé, ne-li říci téměř všechny zkoušky, se kterými se potkáváte na vaší Cestě, je možné překonat pouze na pocitu Lásky. Když vás opouští Boží Láska, pak se to dá srovnat s těžkou nemocí. A v této nemoci vám nepomůže nikdo, pokud si sami nepřejete vrátit se do zvýšeného stavu vědomí a pocitu všeobjímající Lásky.  Pocit bezpodmínečné Lásky je to, co vám chybí, a to je to, co by bylo nejlepším lékem pro vás na duchovní Cestě.

Je nemožné pocítit Lásku, pokud vás ovládají jiné nedokonalé pocity. Například, pocit strachu vzniká z nedostatku Lásky. Bojíte se, že by jste něco ztratili nebo se bojíte, že vám někdo způsobí škodu, jenomže proto vás vaše obavy ovládají, že nemáte Lásku ve vašem srdci. Proto nejlepším lékem proti strachu je Láska, Boží Láska ve své podstatě. Pokud neprožíváte Boží Lásku, ale jinou lásku, pak tento pocit není dokonalý, může vás vázat k předmětu vaší lásky. Musíte pociťovat bezpodmínečnou Lásku, která není spjatá s konkrétním člověkem, ale celkovou Lásku. Musíte milovat každou bytost ve vašem světě a každou bytost v Božském světě.

A když vidíte příliš mnoho nedostatků v jiných lidech, pak to svědčí o tom, že nemáte dost Lásky. Nemůžete si všímat nedostatků a současně milovat, to jsou neslučitelné vlastnosti.

Zpočátku bude pro vás těžké pociťovat bezpodmínečnou Lásku. Protože samotné chápaní lásky je pro vás příliš zbarveno lidskými projevy pocitů. A proto se nestyďte, pokud vaše láska bude zpočátku přibarvená nedokonalostí.

Důležitá je síla vaší Lásky.  Protože Láska je tou vlastností, která umožňuje konat ve vašem světě. Síla bez Lásky se promění v intriky a nepřátelství. Proto vše ve vašem živote musíte začínat a dělat jenom s pocitem Lásky.  Jestli máte nějaký osobní motiv, pak on zabarvuje jakékoliv vaše jednání nedokonalostí. A pokud jenom přemýšlíte, že uděláte nějaký dobrý skutek, ale uvnitř vás nejste naladěni na znící pocit Boží Lásky, pak vás vaše kroky nedovedou k dobrému výsledku, ale ke špatnému.

Vzpomeňte si, co vás učil Ježíš: „Posuzujete podle ovoce“[1].

Vaše činy mohou být naprosto správné, můžete se modlit, zaobírat se dobročinností, prokazovat pomoc bližním, ale bez ohledu na to, co děláte, všechno povede k žalostnému výsledku. A děje se to proto, že zpočátku v okamžiku, kdy jste se rozhodli jednat, váš záměr nebyl zabarven Láskou.  A ovoce, výsledek vašich činů, se ukázalo být shnilé. Proto já bych na vašem místě raději nic nedělal, jak bych měl přistupovat k jakékoliv činnosti nenaplněn pocitem Lásky. Protože karma v důsledku vašeho konání bude v tomto případě záporná.

Chápete, jak funguje Zákon karmy? A jaké stále tenčí a tenčí hrany tohoto Zákona se otevírají před vámi, podle toho jak postupujete po vaší Cestě. Proto jsme vám přinesli naše Učení. A pro ty, kteří začali číst naše Poselství jenom nedávno, bez pročtení všech textů od samého počátku a přistoupili ke čtení pouze posledního cyklu Poselství, bude velmi mnoho, o čem mluvíme, nepochopitelné.

Já ještě jednou jsem nucen odkázat na analogii se vzdělávací institucí. Když nastupujete do školy, nejprve jdete do první třídy a pak přecházíte do druhé a třetí. Jenom velmi domýšliví lidé mohou přijít hned do desáté třídy a žádat, aby je tam vzdělávali. Znalosti nelze nalít do nádoby, pokud nádoba není připravena. A my neseme zodpovědnost za to, abyste porozuměli námi přinášenému Učení. Proto vám dáváme velmi jednoduchými slovy velmi složité Pravdy. Mnohé to přivádí k zmatkům. Zdá se jim, že všechno, co říkáme, je pro ně včerejší den.


Dovolte podotknout, že v tomto případě vás řídí pýcha a nedostatek Boží Lásky v jeden překrásný den s vámi sehraje krutý žert. Proto dáváme svá Poselství s pocitem hluboké a bezpodmínečné Lásky, ale i vy musíte přijmout nektar našeho Učení, naladění na Boží harmonii a naplnění Láskou. Vůbec nedoporučuji přistupovat ke čtení našich Poselství do té doby, pokud nevejdete do rovnovážného stavu vědomí.  Přemýšlejte o tom, co jsem řekl a pokuste se v životě kolem vás nalézt ty mechanismy, které usnadní vstup do harmonického stavu vědomí.

Doporučil bych vám věnovat pozornost každé maličkosti, která vás obklopuje ve vašich životech. Je třeba udržovat pořádek ve vaší domácnosti, na pracovišti, je třeba velmi pečlivě vybírat potraviny, které jíte, a je třeba se starat o čistotu vašeho těla. Nezapomínejme, že kromě fyzické špíny, se na vás nabaluje mnoho astrálních a mentálních nečistot. A nejlepším způsobem čištění této špíny bude koupání v čisté přírodní vodní nádrži nebo alespoň obecné mytí dvakrát denně, ráno a večer.

Já jsem byl dnes s vámi proto, abych vám přinesl poučení týkající se vašeho každodenního života. Nemyslete si, že to, o čem se hovořilo, se netýká každého z vás. 


JÁ JSEM Kuthumi.

                                                                   *   *