Kniha "Gautama Buddha"

Kniha T. N. Mikušiny 

 ze série "Mistři Moudrosti".

 Kniha obsahuje Poselství Gautama Buddhy jako část Učení Nanebevzetích Mistrů, předaných v 21. století skrze Posla T. N. Mikušinu

Je v nich uvedeno mnoho Učení. Zde je několik Učení:

- o změně vědomí, o současné situaci na Zemi, 

- o vzájemném spojení mezi kataklyzmaty, sociálními konflikty, válkami a úrovní vědomí lidstva, 

- o komunitě, o štěstí, o překonávání konfliktů, 

- o rozlišování, о vědomí Buddhy.  

S těmito a dalšími Učeními se můžete seznámit ve Poselství Velikého Učitele, které je předáno v tomto období pro pomoc lidem, aby se dostali z kritické situace na naší planetě.

Koupit, půjčit, názory, video 
___________________________________________

Nové knihy v češtině 
s Poselstvím Mistrů Moudrosti 21. století 
skrze Posla Tat´janu Mikušinu

(koupit, půjčit, názory, video):

 

   Ze série "Mistři Moudrosti" 

        "Ježíš"     "Matka Marie"

________________________________________________

Vážení přátelé, vítám vás na webových stránkách “Sirius”!

Základem stránek „Sirius” jsou Poselství, která jsem přijala v průběhu 14 let – od roku 2005 do roku 2020.

Celkem jsem doteď přijala více než 500 Poselství od více než 50 Bytostí Světla. Tyto Bytosti jsou na Vyšších plánech Bytí a jsou povoláni pomoci lidstvu v jeho vývoji. Poselství jsou uvedena ve formě rozhovorů.

Souhrn všech Poselství obsahuje harmonické Učení, jehož základem je Morální Zákon. Bytosti Světla metodicky vysvětlují a ukazují nám, lidem v inkarnaci, proč je výhodné dodržovat mravní zásady v našich životech. Proto je nám dána znalost dvou nejdůležitějších zákonů: Zákona Karmy a Zákona Reinkarnace.

V moderní společnosti dominuje ideologie konzumní společnosti, v této společnosti se pěstují touhy a vytvářejí podmínky pro jejich uspokojení. Vládnou peníze a honba za potěšením.

V Poselstvích se logicky a postupně, krok za krokem, vysvětlují principy nové ideologie založené na Lásce a víře, na poctivosti a upřímnosti, odmítnutí nízkých tužeb a nekvalitních stavů vědomí, na pocitu bratrství a kolektivismu, na starosti o své bližní a veškerý Život na Zemi. 

Postupné každodenní čtení Poselství v chronologickém pořadí, v jakém byla uvedena, změní vědomí čtenáře. A postupně změnou vědomí se změní i okolní prostředí.

Jeden ze základních postulátů Učení: vnější svět je zrcadlem, ve kterém se odráží naše vědomí.

Dokonalému vědomí odpovídá dokonalý svět.

Aby se nová ideologie stala ve světě dominantní, je nutné, aby se jedno procento světové populace dobrovolně rozhodlo změnit své vědomí s cílem zvýšit je na novou evoluční úroveň.

Předtím než přistoupíte ke čtení Poselství, je nutné, abyste se seznámili s pravidly pro čtení v sekci „Doporučení Mistrů o tom, jak číst Poselství.

Kromě čtení Poselství se doporučuje každodenní duchovní práce na sobě a svých nedokonalostech. Pro pomoc v duchovní práci byly vytvořeny Růžence

Videa, která lze nalézt v příslušných částech webu.

Od roku 2008 se na webu „Sirius“ koná jednou týdně internetové vysílání Růženců, a to v neděli v 15:00 hodin moskevského času. Informace o vysílání jsou k dispozici v části „Nedělní internetové vysílání“.

S cílem podpořit duchovní rozvoj byly vytvořeny sekce Univerzita Etiky Života a „Třídy, založené na Učení Mistrů Moudrosti“.

Na webu „Sirius“ je k dispozici bezplatný informační bulletin rozesílání novinek. K odběru novinek se můžete přihlásit v levé části této stránky.

Přeji vám mnoho úspěchů na Duchovní Cestě!

 

Taťjana Nikolajevna Mikušina

Světlo a Láska! 

 

PS. Pro vaši informaci vám sděluji, že nemám žádné učedníky a nikoho jsem nepověřila reprezentovat toto Učení po mé smrti.

_________________________________________

Na webu "Sirius" se konají 

společné duchovní praktiky: 

1. Denně. Individuální čtení Poselství Mistrů podle doporučení a podmínek.

2. Týdně.  Čtení Růžence v neděli v 15:00 moskevského času.

3. Měsíčně. 23. každého měsíce - praktika transmutace karmy příštího měsíce.

4. Ročně. 8. prosince - Hodina Milosti Matky Marie.

5. Dvakrát ročně ve dnech letních a zimních slunovratů:

psaní dopisů Karmické Radě. Ják psát dopisy Karmické Radě.

__________________________________________________________

Seznam knih T. N. Mikušiny

 

V této části je zveřejněn seznam knih T. N. Mikušiny, vydaných v Rusku od roku 2005 

________________________________________

KNIHY S UČENÍM MISTRŮ MOUDROSTI VYDÁNY 

V RŮZNÝCH JAZYCÍCH

Během 15 let desítky překladatelů pracovali a pokračují v práci na překladech knih s Poselstvím Mistrů do mnoha jazyků světa. Více zde

 

Seznam knih naleznete zde:

v češt ině,

v ruštině, v angličtiněve francouzštiněv bulharštiněv lotyštině

v litevštiněv němčiněv polštiněv portugalštině

v turečtiněv ukrajinštiněv arménštině

 

Zdroj webu - https://sirius-ru.net/index.htm

 

©Posel Taťjana Nikolajevna Mikušina
 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net

Duchovní práce

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
________________________________________ 

________________________________________ 

Stránka Matky Marie

________________________________________

Taťjana Nikolajevna Mikušina: 

Posel Velkého Bílého Bratrstva 

________________________________________ 

______________________________________  

MISE V RUSKU

______________________________________