23. LEDNA

23. dne každého měsíce je dána Božská příležitost proměnit osobní a planetární karmu: 

odpracovat si karmu příštího měsíce čtením modliteb,  vzývání,  Růženců  nebo manter.

 

PRÁCE S KARMOU 

 

 

__________________________________________________

23. LEDNA
__________________________________________________
 
23. LEDNA
 individuální internetové vysílání 

(v ruštině)

Růžence „Práce s karmou“ (v češtině)

Toto vysílání bude probíhat ve volném individuálním režimu

Video-Růženec „Práce s karmou“

(české titulky)

Přestávka:

 od 13:30 do 16:30 moskevského času,

od 11:30 do 14:30 českého času

______________________________________________________________

Vzývání pro Dispenzace 23. dne každého měsice:

(vzývání na začátků dne, příklad vzývání před modlitebním rituálem 

(nejméně 1 hodina)

______________________________________________________________

23. ledna můžete dělat vzyvání o proměně své osobní karmy příštího měsíce 

a o transmutace karmy své rodiny, svého rodu, svého města, země, planetární karmy, 

včetně karmy, která přivedla k epidemii, očkování, 

a QR-kódy, stejně jako karma válek, konfliktů, katastrof, ... 

 

Vzyvání se provádí ve Jménu 

Pána Boha Všemohoucího:

ve Jménu JÁ  JSEM TO, CO JSEM,

ve Jménu svého Svatého JÁ Krista.

 

POZOR:

Dispenzace funguje pro ty, kteří se modlí 23. ledna

během 1 hodiny.

Plná transmutace karmy je možná pouze tehdy, 

když jste ve vznešeném modlitebním stavu vědomí.

 

Jak dosáhnout modlitebního stavu vědomí

___________________________________________________

____________________________________

Mému dnešnímu Poselství porozumí
 jen velmi málo lidí
Pán Šiva, 19. prosince 2021

Господь Шива

Velmi dobře si uvědomuji, že bez rozlišování, intuice a dalších Božských vlastností je velmi těžké se správně rozhodovat a jít správným směrem.

Nezbývá než spoléhat na paměť a pohybovat se tápavě, odhadovat správný směr. 

Od humanoidní bytosti je třeba se vrátit do lidské podoby. Znovu získat inteligenci a její vlastnosti, jako je kritické myšlení, svobodné myšlení, jasné myšlení a nezávislé myšlení.

Vrátit do života morálku a život podle svědomí. Pamatovat na Přikázání daná proroky a posly. 
Vrátit krásu do všech projevů života. Vzpomenout si na správné vzory hudby, architektury, malířství.

Návrat k Božské Cestě vývoje nebude snadný. Pro ty, kteří si chtějí zachovat svou Duši a být s Bohem, je to však možné. 

Doporučení Mistrů o tom, jak číst Poselství

__________________________________________________________

_______________________________________________

Slovo Moudrosti. 
Poselství 2017-2021

"Slovo Moudrosti" je duchovní a morální Poselství ve formě besed, které obsahují praktické pokyny pro život v moderním světě.

V 21. století dali Duchovní Učitelé lidstva Učeni v podobě, která je pro moderní lidstvo nejrozumnější. Jedná se o Poselství v podobě malých filozofických besed, které s pomocí speciální meditační techniky zaznamenala Tat´jana Nikolajevna Mikušina. Kniha obsahuje Poselství, které byly zaznamenány v letech 2017-2021.

Z Poselství vidíme, že posledních 5-6 let Mistři křičeli o nebezpečí, které ohrožuje lidstvo, bili do všech zvonů a snažili se zastavit lidi na okraji propasti. 

Jejich volání nebylo vyslyšeno… A teď sklízíme plody... 

Všechny Poselství jsou publikovány v "Knize Moudrosti".

OBJEDNA T KNIHU v ruštině

Pomoci s úpravou hrubého překladu do češtiny

_______________________________________________
 
KNIHY V ČEŠTINĚ
s Poselstvím V zestoupených Mistrů 
21. století 

_____________________________________________________________

Vážení přátelé, vítám vás na webových stránkách “Sirius”!

Základem stránek „Sirius” jsou Poselství, která jsem přijala v průběhu 14 let – od roku 2005 do roku 2020.

Celkem jsem doteď přijala více než 500 Poselství od více než 50 Bytostí Světla. Tyto Bytosti jsou na Vyšších plánech Bytí a jsou povoláni pomoci lidstvu v jeho vývoji. Poselství jsou uvedena ve formě rozhovorů.

Souhrn všech Poselství obsahuje harmonické Učení, jehož základem je Morální Zákon. Bytosti Světla metodicky vysvětlují a ukazují nám, lidem v inkarnaci, proč je výhodné dodržovat mravní zásady v našich životech. Proto je nám dána znalost dvou nejdůležitějších zákonů: Zákona Karmy a Zákona Reinkarnace.

V moderní společnosti dominuje ideologie konzumní společnosti, v této společnosti se pěstují touhy a vytvářejí podmínky pro jejich uspokojení. Vládnou peníze a honba za potěšením.

V Poselstvích se logicky a postupně, krok za krokem, vysvětlují principy nové ideologie založené na Lásce a víře, na poctivosti a upřímnosti, odmítnutí nízkých tužeb a nekvalitních stavů vědomí, na pocitu bratrství a kolektivismu, na starosti o své bližní a veškerý Život na Zemi. 

Postupné každodenní čtení Poselství v chronologickém pořadí, v jakém byla uvedena, změní vědomí čtenáře. A postupně změnou vědomí se změní i okolní prostředí.

Jeden ze základních postulátů Učení: vnější svět je zrcadlem, ve kterém se odráží naše vědomí.

Dokonalému vědomí odpovídá dokonalý svět.

Aby se nová ideologie stala ve světě dominantní, je nutné, aby se jedno procento světové populace dobrovolně rozhodlo změnit své vědomí s cílem zvýšit je na novou evoluční úroveň.

Předtím než přistoupíte ke čtení Poselství, je nutné, abyste se seznámili s pravidly pro čtení v sekci „Doporučení Mistrů o tom, jak číst Poselství.

Kromě čtení Poselství se doporučuje každodenní duchovní práce na sobě a svých nedokonalostech. Pro pomoc v duchovní práci byly vytvořeny Růžence

Videa, které lze nalézt v příslušných částech webu.

Od roku 2008 se na webu „Sirius“ koná jednou týdně internetové vysílání Růženců, a to v neděli v 15:00 hodin moskevského času. Informace o vysílání jsou k dispozici v části „Nedělní internetové vysílání“.

S cílem podpořit duchovní rozvoj byly vytvořeny sekce Univerzita Etiky Života a „Třídy, založené na Učení Mistrů Moudrosti“.

Na webu „Sirius“ je k dispozici bezplatný informační bulletin rozesílání novinek. K odběru novinek se můžete přihlásit v levé části této stránky.

Přeji vám mnoho úspěchů na Duchovní Cestě!

 

Taťjana Nikolajevna Mikušina

Světlo a Láska!

 

PS. Pro vaši informaci vám sděluji, že nemám žádné učedníky a nikoho jsem nepověřila reprezentovat toto Učení po mé smrti.

_______________________________________________________

 

Na webu "Sirius" se konají 

společné duchovní praktiky: 

1. Denně. Individuální čtení Poselství Mistrů dle doporučení a podmínek.

2. Týdně.  Čtení Růžence v neděli v 15:00 moskevského času.

3. Měsíčně. 23. každého měsíce - praktika transmutace karmy příštího měsíce.

4. Jednou ročně. 8. prosince - Hodina Milosti Matky Marie.

5. Dvakrát ročně ve dnech letních a zimních slunovratů:

psaní dopisů Karmické Radě. Ják psát dopisy Karmické Radě.


_________________________________________________

Více o těchto knihách

 

Seznam knih T. N. Mikušiny

 

V této části je zveřejněn seznam knih T. N. Mikušiny, vydaných v Rusku od roku 2005 do roku 2018

________________________________________

 

KNIHY S UČENÍM MISTRŮ MOUDROSTI VYDÁNY 

V RŮZNÝCH JAZYCÍCH

Během 13 let desítky překladatelů pracovali a pokračují v práci na překladech knih s Poselstvími Mistrů do mnoha jazyků světa. 

Číst dále…

 

Seznam knih naleznete zde:

v češtině, v ruštině,

v angličtiněve francouzštiněv bulharštiněv lotyštině

v litevštiněv němčiněv polštiněv portugalštině

v turečtiněv ukrajinštiněv arménštině

 

Zdroj webu - https://sirius-ru.net/index.htm

 

©Posel Taťjana Nikolajevna Mikušina

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net

 

    Duchovní práce    

Internetové vysílání

____________________________

Dispenzace 23. dne každého měsice 

____________________________

Doporučení Mistrů o tom, jak číst Poselství

____________________________

Vzývání z Poselství Mistrů pro každodenní duchovní práci

____________________________

Mantry

____________________________

Video

____________________________

Stránka Matky Marie

____________________________

Podmínky pro účinnou duchovní práci

____________________________

Hudba, doporučená k poslechu

____________________________

Taťjana Nikolajevna Mikušina: 

Posel Velkého Bílého Bratrstva

__________________________ 

Velké Bílé Brátrstvo

________________________

____________________________  

MISE V RUSKU

____________________________