17. října 2021 

Nedělní Internetové vysílání

v ruštine

Růženců „Karma  Jóga“
v češtine

v 15:00. moskevského času,

ve 14:00. českevského času

 VIDEO VYSÍLÁNÍ je v ruštině

_________________________________________________________

Babadží. Playlist 3 video

 

Kniha "BABADŽÍ"

ze série "Mistři Moudrosti"

 

Kniha obsahuje Babadžího Poselství. 

V nich nás volá, abychom se nechali vést Nejvyšší Moudrostí a následovali Nejvyšší Cestou, která se také nazývá Cesta Zasvěcení. 

Upozorňuje nás na Karma-Jógu a rozvíjí předchozí postuláty a učí Učení o práci a přístupu k penězům.

TIŠTĚNÁ KNIHA je v ruštině.

Babajiho požehnání 

Mahavatar Babadží v 19. století

Babadžího Ašram v Haidakhanu ve 20. století 

Babadžího Poselství v 21. století

(v ruštině

______________________________________________________

Slovo Moudrosti. 
Poselství 2017-2021

Při hledání smyslu života lidstvo získalo mnoho náboženství, duchovně-mystických a filozofických učení. Každé z nich svým způsobem pojednává o Pravdu, vypráví o životě a zkušenosti svatých, obsahuje řadu pravidel, duchovních praktik a rituálů, jejichž cílem je podpořit člověka k světu Vyššímu.

Přichází však okamžik, kdy po zkušenostech mnoha generací předchůdců a zkouškách z vlastní zkušenosti různých duchovních praktik se duše vstává před volbu, která určí její další Сestu.

A i když se říká, že cest k Bohu je mnoho, ve skutečnosti Cesta je jediná.

Tato Cesta existuje mnoho-mnoho tisíciletí. Velcí Zasvěcenci ho vždy drželi v tajnosti před neznalými davy. A jen ti nejodolnější hledači objevili neuvěřitelné úspěchy Ducha.

Časy se změnily. Před více než stoletím se závoj nad důvěrnými znalostmi začal otevírat k širokému studiu. A s příchodem internetu znalosti přicházili do každého domova. Zbývá jen udělat správný požadavek. Najít mezi miliony odkazů tu ceněnou, na kterou srdce reaguje. A snažit se pochopit Učení.

V 21. století dali Duchovní Učitelé Učení v podobě, která je pro moderní lidstvo nejrozumnější. Jedná se o Poselství v podobě malých filozofických rozhovorů, které s pomocí speciální meditační techniky zaznamenala Tat´jana Nikolajevna Mikušina.

Tato kniha obsahuje Poselství, které byly zaznamenány v letech 2017-2021. V nich jsou uvedeny objasnění aktuální situace na Zemi.

Všechny Poselství jsou publikovány v "Knize Moudrosti".

OBJEDNAT KNIHU v ruštině

 ____________________________________________________________

 
KNIHY V ČEŠTINĚ
s Poselstvím V zestoupených Mistrů 
21. století 

_____________________________________________________________

 
Jubilejní kalendář pro rok 2022

Vážení přátelé!

Z tisku právě vyšel nový kalendář pro rok 2022 v ruštině. 

V srpnu 2022 bude Nakladatelství "SiriuS" 15 let!

Nový kalendář je věnován tomuto významnému datu! Po dobu 15 let se knihy s neocenitelnými Učeními Mistrů Moudrosti rozšířily po celém světě - takže Učení nacházejí lidé v různých zemích! Je to skutečný Božský zázrak! 

Více zde

 
O Velkém Bílém Bratrství

Článek pro ruskou internetovou encyklopedii

část 1,  část 2

Několik měsíců se skupina podobně smýšlejících lidí snažila vytvořit článek o velkém bílém Bratrstvu a umístit jej na Wikipedii. Výsledkem je, že po zpracování moderátorů internetové encyklopedie z vícestránkového článku vznikla malá stránka v ruskojazyčné Wikipedii

A to už je vítězství! Celková verzi článku zde

 

Velké Bílé Brátrstvo

článek v češtině

__________________________________________________________

   Nová kniha 
„Tajemství Velkého Bílého Bratrstva“

Během tisíciletí byly na různých koncích světa zachovány ústní a písemné svědectví o Velkých Duchech, které pomáhají lidstvu a vedou ho k duchovní evoluci. Poznání Velkého Bílého Bratrstva se odráží ve všech světových náboženstvích, ve spisech filozofů, vědců, cestovatelů, duchovních hledačů minulosti i současnosti.

Byli to skvělí mentoři, kteří dávali za všech okolností různým národům základy morálního života a mírového soužití, propagovali kulturu a vědu. Byli to oni, kteří přišli na Zemi jako Božští Vládci, kněží, zakladatelé náboženství, významní filozofové, skladatelé, spisovatelé, vědci. Byli to oni, kdo stvořili na Zemi a na nebi Shambalu - posvátný Příbytek, odkud bylo vedeno a osvíceno lidstvo. Kniha pootevírá tajemství Velkého Bílého Bratrstva, vypráví o díle Bratrstva a jeho Poslů.

TIŠTĚNÁ KNIHA zatím je v ruštině. 

 KNIHY V ČEŠTINĚ

________________________________________________________

Vážení přátelé, vítám vás na webových stránkách “Sirius”!

Základem stránek „Sirius” jsou Poselství, která jsem přijala v průběhu 14 let – od roku 2005 do roku 2020.

Celkem jsem doteď přijala více než 500 Poselství od více než 50 Bytostí Světla. Tyto Bytosti jsou na Vyšších plánech Bytí a jsou povoláni pomoci lidstvu v jeho vývoji. Poselství jsou uvedena ve formě rozhovorů.

Souhrn všech Poselství obsahuje harmonické Učení, jehož základem je Morální Zákon. Bytosti Světla metodicky vysvětlují a ukazují nám, lidem v inkarnaci, proč je výhodné dodržovat mravní zásady v našich životech. Proto je nám dána znalost dvou nejdůležitějších zákonů: Zákona Karmy a Zákona Reinkarnace.

V moderní společnosti dominuje ideologie konzumní společnosti, v této společnosti se pěstují touhy a vytvářejí podmínky pro jejich uspokojení. Vládnou peníze a honba za potěšením.

V Poselstvích se logicky a postupně, krok za krokem, vysvětlují principy nové ideologie založené na Lásce a víře, na poctivosti a upřímnosti, odmítnutí nízkých tužeb a nekvalitních stavů vědomí, na pocitu bratrství a kolektivismu, na starosti o své bližní a veškerý Život na Zemi. 

Postupné každodenní čtení Poselství v chronologickém pořadí, v jakém byla uvedena, změní vědomí čtenáře. A postupně změnou vědomí se změní i okolní prostředí.

Jeden ze základních postulátů Učení: vnější svět je zrcadlem, ve kterém se odráží naše vědomí.

Dokonalému vědomí odpovídá dokonalý svět.

Aby se nová ideologie stala ve světě dominantní, je nutné, aby se jedno procento světové populace dobrovolně rozhodlo změnit své vědomí s cílem zvýšit je na novou evoluční úroveň.

Předtím než přistoupíte ke čtení Poselství, je nutné, abyste se seznámili s pravidly pro čtení v sekci „Doporučení Mistrů o tom, jak číst Poselství.

Kromě čtení Poselství se doporučuje každodenní duchovní práce na sobě a svých nedokonalostech. Pro pomoc v duchovní práci byly vytvořeny Růžence

Videa, které lze nalézt v příslušných částech webu.

Od roku 2008 se na webu „Sirius“ koná jednou týdně internetové vysílání Růženců, a to v neděli v 15:00 hodin moskevského času. Informace o vysílání jsou k dispozici v části „Nedělní internetové vysílání“.

S cílem podpořit duchovní rozvoj byly vytvořeny sekce Univerzita Etiky Života a „Třídy, založené na Učení Mistrů Moudrosti“.

Na webu „Sirius“ je k dispozici bezplatný informační bulletin rozesílání novinek. K odběru novinek se můžete přihlásit v levé části této stránky.

Přeji vám mnoho úspěchů na Duchovní Cestě!

 

Taťjana Nikolajevna Mikušina

Světlo a Láska!

_______________________________________________________

 

Na webu "Sirius" se konají 

společné duchovní praktiky: 

1. Denně. Individuální čtení Poselství Mistrů dle doporučení a podmínek.

2. Týdně.  Čtení Růžence v neděli v 15:00 moskevského času.

3. Měsíčně. 23. každého měsíce - praktika transmutace karmy příštího měsíce.

4. Jednou ročně. 8. prosince - Hodina Milosti Matky Marie.

5. Dvakrát ročně ve dnech letních a zimních slunovratů:

psaní dopisů Karmické Radě. Ják psát dopisy Karmické Radě.


_________________________________________________

Více o těchto knihách

 

Seznam knih T. N. Mikušiny

 

V této části je zveřejněn seznam knih T. N. Mikušiny, vydaných v Rusku od roku 2005 do roku 2018

________________________________________

 

KNIHY S UČENÍM MISTRŮ MOUDROSTI VYDÁNY 

V RŮZNÝCH JAZYCÍCH

Během 13 let desítky překladatelů pracovali a pokračují v práci na překladech knih s Poselstvími Mistrů do mnoha jazyků světa. 

Číst dále…

 

Seznam knih naleznete zde:

v češtině, v ruštině,

v angličtiněve francouzštiněv bulharštiněv lotyštině

v litevštiněv němčiněv polštiněv portugalštině

v turečtiněv ukrajinštiněv arménštině

 

Zdroj webu - https://sirius-ru.net/index.htm

 

©Posel Taťjana Nikolajevna Mikušina

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net

 

    Duchovní práce    

 Internetové vysílání

___________________________________+

Dispenzace 23. dne každého měsice 

____________________________________

Doporučení Mistrů o tom, jak číst Poselství

____________________________________

Vzývání z Poselství Mistrů pro každodenní duchovní práci

____________________________________

Mantry

______________                                    __-_

Video

____________________________________

Stránka Matky Marie

____________________________        ____

Podmínky pro účinnou duchovní práci

____________________________        ___  

Hudba, doporučená k poslechu

____________________________        ____

Taťjana Nikolajevna Mikušina: 

Posel Velkého Bílého Bratrstva

__________________________         ___   

Velké Bílé Brátrstvo

__________________________         ___   

________________-----------------------------

MISE V RUSKU

__________________________         ___