Vzývání z Poselství Mistrů pro každodenní duchovní práci

24.02.2019 12:28

 

„Ne, já se nezastavím! Nic mě nezastaví! Já jdu k Bohu a žádné problémy a nezdary světa mi v tom nemohou zabránit.

Zažehnu oheň ve svém srdci! Nikdy se neotočím zpět! Půjdu kupředu a kupředu a nikdo mě nezastaví, protože já jdu s Bohem!“

Potřebujeme stoupence ducha!
Mistr Nikolaj Rerich, 4. prosince 2009

__________________________________________________________________________


"Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, zvu svou JÁ JSEM Přítomnost, částici Boha ve mně, aby byla se mnou po celý den. Prosím tě, moje JÁ JSEM Přítomnost, abys převzala pod svou přímou kontrolu všechny mé skutky, jednání, slova, pocity a myšlenky. Prosím Tě, má mocná JÁ JSEM Přítomnost, abys jednala prostřednictvím mne po celý dnešní den, abys vedla můj život. Amen.“

Učení o správném využívání Boží energie
Mistr Godfre, 6. července 2009

__________________________________________________________________________

„Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, Přesvatá Bohorodičko, milovaná Matko Marie, poklekám před Tebou. Nemohu najít slov, která by mi dovolila vyjádřit veškerou Lásku mého srdce, kterou k Tobě cítím. Přijmi mou Lásku a vděčnost. Ty víš, co je v této chvíli nejdůležitější pro růst mé duše. Prosím o Tvoji pomoc a podporu. Prosím, abych ve shonu dne nezapomněl na tiché chvíle našeho bezprostředního kontaktu, které si pamatuje má duše. Ať mé nerozlučné spojení s Tebou mě v životě podporuje a pomáhá mi nezapomenout na Vyšší Cestu, kterou hodlám jít v tomto životě.“

Srdečný rozhovor
Matka Marie, 4. ledna 2009

__________________________________________________________________________

„Archanděli Michaeli, přijď mi na pomoc!“

Učení o osvobození od škodlivých návyků a odolných negativních stavů vědomí
Svatý Archanděl Michael, 3. ledna 2008

 _________________________________________________________________________

"Bože, pomoz mi, Bože. Vím, že Ty jsi. Vím, že Ty mě slyšíš. Věřím v Tvoji moc a Tvoje milosrdenství. Miluji Tě, Bože a věřím, že vše, co jsi se mnou učinil, bylo potřebné jenom proto, abych k Tobě přišel. Odpusť mi, Bože, za vše, co jsem učinil ve své nevědomosti. Děkuji Ti, Bože, za Tvoji výuku a za to, že jsi mi dovolil projít všechny zkoušky a obstát se ctí. Pomoz mi, Bože, najít Tě a již se s Tebou nikdy v životě nerozloučit."

Rozhovor o Bohu
Mistr Šiva, 2. ledna 2007

_________________________________________________________________________

"Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, ve jménu mé mocné JÁ JSEM Přítomnosti, ve jménu mého svatého Já Krista (nebo jednoduše ve jménu Všemohoucího Boha), obracím se na Velkou Karmickou Radu a prosím vás, abyste použili momentum mých dobrých úspěchů pro to, aby byla splacená karma, která vedla k ... (pak je třeba popsat situaci, ve které chcete získat pomoc od Karmické Rady). Ať se všechno stane v souladu s Boží vůlí."

Rozšíření chápaní Zákona Karmy
Milovaný Kuthumi, 6. července 2006 

 _________________________________________________________________________

"Nechť bude světu dobře!"

O nadcházejícím dni letního slunovratu a Božích milostech, které jsou spjaty s tímto dnem
Pán Maitréja, 15. června 2006

_________________________________________________________________________

„Ve jménu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM, ve jménu mé mocné JÁ JSEM Přítomnosti, ve jménu mého Svatého Já Krista, volám milovaného El Moryu, aby vešel do mého chrámu a činil skrze mě projevy Božské Vůle ve fyzické rovině a hutných vrstvách astrální roviny. Milovaný El Moryo, dávám ti plně k dispozici všechna svá čtyři nižší těla: fyzické, astrální, mentální i éterické. Konej skrze mě, pokud je to Svatá Boží Vůle. Staň se Vůle Boží. Amen.“

Já vejdu do vašich chrámů a budu konat skrze vás
Milovaný El Morya, 28. dubna 2005

_________________________________________________________________________

„Bože, ano, jsem nedokonalý, ale miluji tě, Bože. Pomoz mi. Pomoz mi, Bože. Stýská se mi po Tobě, stýská se mi po Tvé Blaženosti a Tvé Lásce. Není v tomto světě nic, co by mě přitahovalo, Bože. Chci být Jedním s Tebou. Chci splnit jakékoliv Tvé přání. Budu Ti sloužit. Budu sloužit všem živým bytostem, ve kterých Ty přebýváš. Pomoz mi Bože. Jsem Tvůj.“

Cesta na Nebesa leží uvnitř vás
Babádží, 8. dubna 2005

__________________________________________________________________________

 

Zdroj: https://sirius-ru.net/dictations/prizyvy.htm

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net