Učení o karmě nečinnosti

24.06.2005 11:28

Milovaný Kuthumi
24. června 2005

 

JÁ JSEM Kuthumi a opět jsem přišel mezi vás.

Naše dnešní beseda bude věnovaná karmě nečinnosti. Slyšeli jste už někdy o karmě nečinnosti? Zdá se vám, že pouze vaše činnosti mohou vytvářet karmu. Během našich předchozích besed jste se seznámili s tím, co je to karma a jak se vytváří. Také jste měli možnost získat představu o karmě dobra. A teď se vrátíme k tématu karmy a rád bych vám prezentoval Učení o karmě nečinnosti.

Představte si, že vás někdo žádá o pomoc a vy nechcete pomoci. Budete v takovém případě vytvářet karmu? Vždyť nebudete nic dělat. Nebudete vynakládat žádné úsilí, abyste tomu člověku, který vás žádá o pomoc, pomohli.

Mnozí lidé na Zemi velmi často tvoří karmu tím, že nepodnikají žádné aktivity v situacích, kdy musí jednat.

Vidíte, že Zákon Boha je takový, že tvoříte karmu i tehdy, když nic neděláte.  

Přicházíte do našeho světa proto, abyste získali zkušenost a jednali. Pokud tedy uhýbáte před tím, abyste jednali, tvoříte karmu.

Dovolte mi, abych vám objasnil tuto problematiku. Pamatujete si, že karma je vámi nesprávně hodnocená energie v průběhu nesprávného jednání. Jestliže používáte Božskou Energii, která se k vám dostává s Božského světa, v souladu s Božským Zákonem vytváříte karmu dobra, vaše bohatství na Nebesích. Když nesprávně používáte Božskou Energii, ukládá se tato ve všech čtyřech nižších tělech ve formě negativní energie. I tato energie v souvislosti s Božskou Energií k vám přitahuje takové situace, které musíte znovu a znovu procházet z toho důvodu, abyste zvládli svou úlohu, abyste učinili správnou volbu a tak tvoříte karmu. Například když závidíte nebo ubližujete, nebo pomlouváte, vytváříte karmu. I tato karma se k vám bude vracet, především v takových situacích, kdy budete vystaveni stejným situacím. Budou vám závidět, nebo vás budou urážet, nebo vás budou pomlouvat zlé jazyky. Abyste mohli odpracovat takovou karmu, musíte projít stejné situace s pokorou a poslušností Boží Vůli, bez odsuzování těch, co vás uráží, donekonečna odpouštět lidem, kteří vám ubližují.

Proč Ježíš říkal, že odpouštět je třeba „sedmasedmdesátkrát“? Nikdy nevíte, kolikrát ve svých minulých životech jste ubližovali lidem a vystupovali vůči nim nepěkně.

Vraťme se nyní ke karmě nečinnosti.

Například vás požádá člověk o pomoc. A vy tu pomoc odmítnete. Budete tím také vytvářet karmu? Vždyť nemaříte Božskou Energii. Jednoduše nic nepodnikáte. Tato situace není tak jednoduchá, jak se zdá. To, zda budete vytvářet karmu nebo ne, závisí na mnohých skutečnostech.

Především musíte být přesvědčeni, že člověk, který vás žádá o pomoc, opravdu pomoc potřebuje. Pokud vás člověk žádá o pomoc a nepotřebuje ji, a vy mu stejně pomůžete, tak tento člověk vytváří karmu. Vy v tomto případě karmu nevytváříte, ale jako byste nepřímo přispívali k tomu, že ten druhý karmu vytváří. Když dosahujete určité duchovní úrovně, jste povinni dohlížet nejen na sebe, ale také pomáhat druhým lidem při řešení situací, za kterých oni tvoří karmu.

Další důležitý moment. Jestliže člověk, který vás žádá o pomoc, skutečně pomoc potřebuje, vy nebudete tvořit karmu, když pomoc odmítnete, protože pomoc poskytnout nemůžete.

Může se stát, že se člověk dostal do složité situace a skutečně potřebuje pomoc, například finanční pomoc. Požádá vás o pomoc. Pokud nemáte možnost tomuto člověku pomoci nebo uvažujete o tom, že musíte peníze použít na to, abyste především zaopatřil svou rodinu, v takovém případě netvoříte karmu. Může se stát, že člověk, který vás požádal o pomoc v některém z minulých životů, vám pomoc odmítl ve chvíli, kdy jste ji potřebovali, tak jste mu jednoduše vrátili karmický dluh.

A nakonec, pokud vás člověk požádá o pomoc, pomoc potřebuje, vy můžete pomoci a odmítnete pomoci, tvoříte karmu.

Jste povinni pomáhat těm lidem, kteří vás požádají o pomoc. Když můžete pomoci a odmítnete tak se vám zdá, že nečerpáte Božskou Energii a současně nevytváříte karmu. Jenomže ty pocity a motivy, které vás řídí při rozhodování, vám brání vytvářet karmu. Například chcete potrestat člověka, který vás požádal o pomoc, nebo je vám příjemné, když se před vámi někdo ponižuje nebo se vám nechce pomáhat anebo vás ovládá chamtivost. Jakákoliv z těchto vlastností a mnohé další vlastnosti, které se jeví jako skutečná příčina neposkytnutí pomoci, jeví se jako nebožské vlastnosti a tím že je projevujete, tvoříte karmu.

Proto předtím, než odmítnete pomoc člověku, který vás požádal o pomoc, vždycky velmi pečlivě zvažte všechna „pro“ a „proti“.  

Vašim nejlepším rádcem ve složitých situacích bude bezpochyby vaše Vyšší Já. Protože vaše Vyšší Já vždycky ví, zda je nutné pomoci nebo ne. Pokud je vaše spojení s Vyšší částí vás samotných obtížné nebo nejste přesvědčeni o odpovědích, které dostáváte, tehdy pozorně  analyzujte svůj vnitřní motiv, svoje pocity. Buď nechcete pomoci proto, že jste líní, nebo protože je vám líto peněz nebo času.  Nebo začínáte toho člověka odsuzovat proto, že nechal všechno dojít do takové situace, že sám není schopen řešit svoje problémy. Pokud se vám v mysli objevují takové myšlenky, překonejte je, přemáhejte se a poskytněte pomoc, o kterou vás člověk žádá. Když pomůžete, budete pak cítit ulehčení a to bude znakem toho, že jste udělali správný skutek a odpracovali nějakou starou karmu, která se za vámi táhla z minulosti.

Pokud nezakoušíte žádné negativní pocity, ale vaše intuice vám napovídá, že nemusíte poskytnout pomoc nehledě na to, že člověk ji potřebuje, prosí o pomoc a vy můžete pomoci, tak to v jednom procentu ze sta může být zkouška, kterou vy zadáváte člověku, který vás žádá o pomoc. A vy odmítáte zejména proto, že toho člověka zkoušíte. Stává se to velmi zřídka, a vy musíte mít vysokou duchovní úroveň a projít procesem věnování a použití pláště Guru, abyste mohli zadávat takovou zkoušku. Proto vám odporučuji, abyste vždycky pomáhali člověku, který pomoc potřebuje a o pomoc žádá, a vy tu pomoc můžete poskytnout.

Ve skutečnosti velmi mnoho problémů ve vašem světě je svázáno zvláště s tím, že lidé žádají o pomoc a pomoci se jim nedostává. Například úředníci, kteří jsou povinni poskytovat pomoc a dokonce za to dostávají plat, nepomáhají lidem, kteří je o pomoc žádají.

Vždy je třeba si pamatovat to, že v příštím životě si vyměníte místa a že tento úředník, který z moci své liknavosti nesplnil své poslání odpovídajícím způsobem, se dostane do situace prosebníka a bude nucen žádat o pomoc ty jedince, kterým odmítl svou pomoc.

Přesně takový problém vzniká ve vztahu silných tohoto světa, kteří dostali do svých rukou bohatství. Velké bohatství vždycky svědčí o karmě, kterou člověk disponuje a která je spojená s nesprávným vztahem k penězům.

Bohatství je tak poskytnuto lidem jako možnost, aby si odpracovali tuto karmu. Proto člověk, kterému do klína spadlo velké bohatství a který má odpracovat karmu, musí velmi pozorně analyzovat, jak může naložit s bohatstvím a poskytnout pomoc co největšímu množství potřebných lidí. Aby takto byla poskytnuta pomoc potřebným a aby přitom peníze nebyly vynaloženy na falešnou dobročinnost. Protože pokud člověk falešně naloží s bohatstvím, které v tomto životě dostal, utratí ho pro potěšení nebo za předměty rozkoše nebo prestiže, tak můžeme s určitostí na 99 procent říci, že v příštím životě dostane zpátky takovou karmu, že se narodí ve velmi chudé rodině a celý život bude prosit o almužnu nebo jen stěží vycházet s penězi.

Proto nikdy nezáviďte těm lidem, kteří jsou bohatí. Velké bohatství svědčí o velké karmě v současnosti, a pokud s bohatstvím lidé nesprávně zacházejí, karma bude v budoucnosti ještě větší.

Myslím si, že dnešní beseda byla užitečná. V krajním případě vám tato znalost v životě pomůže vyhnout se karmě nečinnosti.

 

JÁ JSEM  Kuthumi.