Musíte neustále analyzovat důsledky svých činů a nesnažit se učit tam, kde je vaše učení okamžitě smícháno se špínou

26.12.2006 11:00

Milovaný Kuthumi

26. prosince 2006

 

JÁ JSEM Kuthumi, který k vám dnes přišel prostřednictvím našeho posla Přišel jsem, abych vám dal další část našeho Učení, které se musíte naučit, protože nastal čas. Čas je takový, že jakýkoli projev Božskosti, se kterým se setkáte ve vašich životech, se stává pro vaše duše oslavou. Protože vaše duše touží po Božském světě, odkud přišla a kam je čas se vrátit. Proto vám vždy velmi rád sdělím zprávy z Božského světa a jsem také velmi rád, že vám mohu dát malé poučení.

Vím, že velmi mnoho z vás mě miluje a mluví se mnou. Téměř vždy, když jste naladěni na mou vlnu, mohu slyšet a vnímat vaše myšlenky. Protože toto je moje služba. Vím tedy o mnohých z vás. A vím o vašich problémech, které vás zatěžují. Proto bych velmi rád udělal vše, co je v mých silách, abych vám vysvětlil kořeny problémů, které stojí před vámi, a dal vám impuls, který potřebujete, abyste mohli překonat příčiny vašich obtíží v sobě.

Takže dnes budeme hovořit o tom, co je naléhavé a důležité pro mnohé z vás. A to je to, co souvisí s vašimi vztahy s těmi lidmi, kteří vás obklopují ve vašich životech, ale kteří nerozumí a nepřijímají vaše učení, vaše poučování, váš způsob života a váš světonázorový systém. Bohužel všichni lidé jsou na zcela odlišných stupních vývoje. Mezi vámi je velmi mnoho těch, kteří ještě patří do minulé, Čtvrté Kořenové Rasy, pokud jde o jejich vědomí. Většina z vás patří k různým podrasám Páté Kořenové Rasy a existuje určitý počet, velmi malý počet jedinců, kteří patří k posledním, závěrečným podrasám Páté Kořenové Rasy a ještě menší počet jedinců, kteří patří do Šesté Kořenové Rasy, jejíž čas ještě nenastal, ale první průkopníci této Rasy, obzvláště netrpěliví, nyní podnikají své zkušební inkarnace.

To, co se týká historie vývoje Ras, je předmětem dlouhodobé diskuse a nebude sloužit jako předmět daného diktátu. Vše, na co chci upozornit, je ten nesporný fakt, že všichni stojíte na různých příčkách svého evolučního vývoje. A proto je rozdíl ve vašem vědomí občas tak velký, že se někdy zdá, že mluvíte různými jazyky, natolik jsou odlišné jak sféry vašich zájmů, tak i úroveň vašeho vědomí. Takže tehdy, když budete mít opět touhu začít dávat Učení nebo prosazovat své názory mezi těmi, o kterých si myslíte, že potřebují kázání, vzpomeňte si na tento můj diktát a vzpomeňte si na Ježíšova slova: "Neházejte perly před svině" [1].

Všechno, co je dáno, musí být dáno podle úrovně vědomí a mnoho věcí, které se vám zdají tak zřejmé, že jste jim již přestali věnovat pozornost, může šokovat lidi, kteří jsou daleko od vašich názorů. Horší je, že v nich může vyvolat celou řadu negativních pocitů a dokonce i akcí. A kdo si myslíte, že v tomto případě ponese karmu těchto negativních projevů? Pokud jste to ještě neuhádli, řeknu vám: karma padne na vás. Protože ten, kdo je ve vyšší fázi evolučního vývoje, nese veškerou karmickou odpovědnost nejen za své činy, ale také za činy těch lidí, které vyprovokoval k nesprávným činům.

To neznamená, že lidé jsou za své nesprávné činy zcela osvobozeni od karmy. Chtěl jsem jen říct, že většina karmy padne na vás, protože jste je vyprovokovali k nesprávným činům. Proto, než začnete kázat a dávat někomu rady, jak se mají chovat v jejich životech, zvažte, zda to stojí za to?

Vaše zodpovědnost je přímo úměrná stupni evolučního žebříku, na kterém stojíte.

To neznamená, že se musíte uzavřít a přestat komunikovat s lidmi a mluvit s nimi na duchovní témata. Jen musíte neustále analyzovat důsledky svých činů a nesnažit se učit tam, kde je vaše učení okamžitě smícháno se špínou.

Zamyslete se nad mými slovy. A vždy si pamatujte, že nejlepším příkladem je způsob, jakým se chováte v životě, jak reagujete na určité životní situace a potíže. Všechna vaše kázání budou spočívat ve vašich činech. A podle plodů vašich činů lidé ve vás rozpoznají osobu, kterou stojí za to poslouchat a s kým by se měli poradit. Opět se tedy opírám o skutečnost, že jediným člověkem na tomto světě, o kterého máte povinnost se důkladně starat, jste vy sami. A vy sami jste tím nejužitečnějším uplatněním všech svých sil a schopností.

Nepřemýšlejte o tom, že někdo jedná nesprávně, a nepřemýšlejte, jak by se měl chovat. Zaměřte se na sebe a přemýšlejte o tom, proč vás rozčilují činy a slova jiných lidí. Není to proto, že všechno, co vás rozčiluje, je ve vás samotných přítomno jako projev vašich minulých špatných činů.

Fyzický svět kolem vás je zrcadlem, ve kterém se odráží vaše nedokonalé vědomí. Proto by bylo přirozené předpokládat, že pokud se někdo neustále setkává s nevědomostí a nepochopením ve svém životě, pak jsou tyto vlastnosti přítomny v něm. A pokud jste neustále vystaveni zlostným útokům jiných lidí, pak ve vás je ta negativní energie, která nutí lidi jednat tak ve vztahu k vám.

Mnohokrát jsme procházeli dnešní látkou. A jistě jste to všechno už mnohokrát slyšeli a četli. Nicméně, vaše myšlenky, vaše vlastní myšlenky, které mi posíláte, mě nutí znovu vám opakovat toto malé Učení  a připomínat vám ty Pravdy, které dobře znáte, ale z nějakého důvodu neriskujete je uplatňovat na sebe.

Jsem rád, že mám příležitost zopakovat vám toto Učení. A budu ještě raději, pokud někdo z vás může toto Učení uplatnit v praxi. A i když se vám zdá, že všechno, co jsem vám řekl, nemá nic společného s vámi, přesto nespěchejte odložit tento diktát do hlubokého šuplíku. Snažte se přečíst toto Poselství alespoň třikrát v různých dnech, v různých časech dne, když jste v různých stavech vědomí. A myslím si, že potřetí si začnete uvědomovat, že tento diktát má přímý vztah k vám osobně.

Věřte mi, jsem velmi dobře obeznámen s lidskou psychologií a někdy mě těší řešit rébusy sestavené z těch psychologických problémů, které jste sami vytvořili během tisíců a tisíců inkarnací na Zemi. Vždy vám však rád pomůžu a vždy odpovím na vaše žádosti o pomoc, které upřímně říkáte ve svém srdci, díváte se na můj portrét, nebo se odvážíte  napsat je na papír a poslat mně dokonalou poštou, ve které pracují naši andělé. Víte, že když spálíte dopis a vyjádříte prosbu, aby andělé ochrany doručili tento dopis mně nebo jakémukoli jinému Vzestoupenému Mistrovi, dopis fyzicky shoří, ale jeho energická jemná substance se okamžitě přenese na místo určení, na uvedenou adresu.

Byl jsem rád, že jsem vám dnes mohl dát malé Učení.

JÁ JSEM Kuthumi,
s velkou Láskou k vám
a přáním pomoci. 

 

[1] Nedávejte svaté věci psům a neházejte své perly prasatům; jinak je zašlapou, otočí se a roztrhají vás.
 Matouš 7:6