Učení o vaší duši

06.01.2007 08:07

Milovaný Kuthumi

6. ledna 2007

 

JÁ JSEM Kuthumi, přicházející opět za vámi.

Já jsem přišel, jako vždy, k předání ponaučení, které jsou pro nás nezbytné, ponaučení, které potřebuje vaše duše, toužící po reálném Božím světě.

Přicházíme znovu a znovu, abychom se postarali o vaši duši a dali jí takový pokrm, který potřebuje. Tak i dnes jsem přišel, abych předal nevelké Učení o vaší duši a pro vaší duši.

Pojďme spolu s vámi na chvíli popřemýšlet o tom, co představuje sama duše.  Je snad vaše duše všechno vaše vyjádření? Co se rozumí pod duší?

Ve skutečnosti vy sami představujete velmi složité tvoření. Ve vás je vaše Boží část umístěna v Božím světě, která nikdy neopustila Boží svět. Ve vás je duše, ta část vás samých, která byla speciálně stvořena staviteli formy pro vaší pouť po projeveným světům.  A vaše fyzické tělo, které je úložištěm vaší duše pro období pozemských vtělení.

Vy jste velmi složitá konstrukce. A pokud by to nežádala doba, nepřišel bych vám odevzdat toto důležité Učení o vaší duši.

Jde o to, že mnozí z vás jsou zmateni v termínech a chápou duši trochu jinak, než ve skutečnosti je.

Vaše duše je úzce a neoddělitelně spjatá s vašim fyzickým tělem, ale spojení vaší duše s vašimi jemnohmotnými, Božími těly v tento okamžik vývoje vaší duše bylo ztraceno.   To bylo způsobeno tím zlomovým okamžikem, kdy jste zvolili opustit Boží svět a ponořit se do matérie. Chtěli jste získat lidskou zkušenost, což bylo nezbytné pro vývoj vaší duše. Protože vaše duše by nebyla schopna se vyvíjet, pokud by nezískala zkušenost lidské evoluce. Nelze se vyvíjet, pokud neustále nezískáváte prohlubování zkušeností. Sestupujete do stále a stále hustějších  projevů fyzického světa a je to podobné tomu, kdy vaše duše a nejvyšší část vás samých sestupuje v batyskafu na dno fyzického oceánu.   Batyskafem v tomto případě je vaše fyzické tělo. Ale vaše duše, neoddělitelně s ním spjatá,  představuje vaše jemnohmotná těla: astrální tělo, mentální tělo a éterické tělo. Vaše jemnohmotná těla jsou neoddělitelně spjata s vašim fyzickým tělem a vyvíjejí se díky vašemu fyzickému tělu.

Pokud se vrátíme k analogii s batyskafem, pak vaše jemnohmotná těla jsou elektronické systémy a systémy podpory života vašeho batyskafu.

Ale pouze v případě, že existuje člověk, který řídí batyskaf, pouze tehdy batyskaf může plnit určité úkoly na dně oceánu.

Mnozí z vás se nacházejí v tom stavu vědomí, kdy řízení batyskafu se ztrácí. Vaše vyšší, Boží těla ztrácí spojení s batyskafem a batyskaf je přenechán sobě samému.

Jiný příklad, který možno uvést, je příklad plachetnice, která ztratila řízení v bouři. Žijete ve vašem čistě fyzickém světě a nepřemýšlíte o tom, kdo jste, odkud jste přišli a kam jdete. To omezuje vaše záměry a cíle čistě na fyzický svět a neumožňuje vám se více rozvíjet.

Byla fáze, kdy jste museli získat zkušenost sestupu do matérie, zkušenosti vašich vtělení. Vaše jemnohmotná těla, vaše duše, v čase vaší poutě po matérii stala schopná se vyvíjet a zdokonalovat se. Vaše konstrukce se stále více a více zdokonalovala. Ale v určitém okamžiku jste ztratili jednotu s vaší duší. Přestali jste cítit jemnohmotné světy, odvrátili jste se od vaší duše. Vaše duše se oddělila od vás samých přesně stejným způsobem, jak se oddělila vaše vyšší těla. To vedlo k utrpení vaší duše. A mnoho částí vaší duše během mnoha vašich vtělení jste ztratili. Tehdy když jste se dopouštěli neharmonického chování, jasně projevovali bezbožné činy, vaše duše velmi trpěla a toto utrpení způsobilo, že vás částečně opustila. Proto vaše jemnohmotná těla už při narození nosí na sobě poškození vašich minulých vtělení.

Musíte pochopit, že existuje jemnější část vás samých. Je to vaše duše, která se podobá malému dítěti. A velmi mnoho projevů vašeho světa velmi silně traumatizuje vaší duši. Stlačuje se a může dokonce opouštět vaše fyzické tělo. Ale bez vaší duši ztrácíte schopnost projevu Božích citů, ztrácíte ještě více spojení s Božím světem, protože skrze vaší duši se může projevovat vyšší část vás samých.

Musíte se vrátit k harmonickému rozvoji vaší duše, vašeho fyzického těla a vyšší části vás samých. Všechna vaše těla je nutné vyvážit a zharmonizovat.

Proto, abyste byli schopni vystoupit na další úroveň vašeho evolučního vývoje, je nutné posbírat  všechny poztrácené částečky vaší duše. Musíte obnovit vaší celistvost, vnitřní harmonii a klid.

A toho se dá dosáhnout pomocí speciálních postupů a technik. Každá doba dávala nové postupy a nové metody, které jsou schopné dát do pořádku vaše jemnohmotná těla.  A každá metoda byla určena pro jistý čas.

Nyní, protože přišly nové energie a vibrace na Zemi, pro vaší duši bude nejlepší, když zůstanete v tichosti v přírodě. Stále ještě existují místa na světě, kde příroda nebyla vystavena destruktivnímu vlivu civilizace. Tato místa vám při pobytu v nich nejlépe poslouží jako útočiště a ozdravovna, kde budete schopni obnovit celistvost vaší duše, těla i Božské části vás samých.

Nebudete schopni toho dosáhnout ve velkých městech.

Budete potřebovat čas pro obnovu vašich energií.

A pokud můžete praktikovat vaše meditace v přírodě co možná po nejdelší dobu, pak postupně budete schopni si přitáhnout z prostoru všechny částečky vaší duše. Když vaše duše pocítí vaši lásku, starostlivost, přitáhne se k vám z prostoru, aby vás již nikdy neopustila na vaší cestě.

Já se pokouším vám předat velmi důležité Učení. A snažím se i přinést do vašeho vědomí, že váš další vývoj není možný do té doby, pokud nebudete schopni obnovit celistvost vaší duše a harmonii mezi všemi vašimi těly.

Když budete v přírodě, pak se to stane přirozeně. A tehdy, kdy budete schopni uzdravit svou duši, vyléčit její letitá zranění, budete schopni býti vzorem pro ty lidi, kterí jsou unaveni od existence v pekle vaší technokratické civilizace. Přirozenou cestou bude vaše civilizace schopna vrátit se na tu cestu, která byla původně pro ni plánována, - cestu duchovního rozvoje a rozvoje Božích schopností a možností.

Bez ohledu na to, jak se snažíte sebe přesvědčit, že jste celistvými a harmonickými, musím vám povědět, že ta harmonie, kterou dosahujete autosugescí, nemá nic společného s přirozenou harmonií, ke které všichni určitě přijdete.

Já jsem vám přinesl důležité Učení - Učení o vaší duši.


 

JÁ JSEM Kuthumi.