Vynasnažte se přizpůsobit novým podmínkám. Měňte svoje vědomí

30.04.2005 00:00

Vesmírný BuddhaВселенский Будда
30. dubna 2005

 

JÁ JSEM Vesmírný Buddha. Jmenuje se tak moje funkce v Božské Hierarchii, která existuje v tomto Vesmíru.

JÁ JSEM Buddha a díky schopnosti všudypřítomnosti, která je mi vlastní a která je mou podstatou, mohu být přítomen v každém bodě tohoto Vesmíru a také mohu být přítomen ve všech živých bytostech.

Jediné místo, kde nemohu být přítomen, je váš svět a další hmotné světy, jejichž vibrace jsou pro mou přítomnost příliš nízké.

Proto mohu být jen v těch živých bytostech, které ve svém vědomí dosáhly úrovně Buddhy a rozhodly se vtělit na Zemi v tomto složitém přechodném období, aby prokázaly nezištnou službu lidstvu Země.

Plánem Boha pro lidstvo Země je, že se všechny duše, které nyní obývají Zemi, stanou Buddhami. Tato úroveň vědomí může být nazývána také Božským vědomím. A tato fáze rozvoje lidstva odpovídá Božskému plánu, v souladu s kterým člověk postoupí na další stupeň evolučního rozvoje a stane se bohočlověkem.

Není žádným tajemstvím, že úroveň vědomí, kterou lidstvo má v současnosti, se jen málo liší od zvířat. A nebude také žádné tajemství, když řeknu, že mnoho živých tvorů, které považujete za zvířata, dosáhlo mnohem vyšší úrovně rozvoje svého vědomí než mnozí lidé.

Myslím tím některé druhy velryb a delfínů. Svou úrovní vědomí tyto bytosti výrazně předběhly své bratry, chodící po Zemi. Jejich energetický systém, jejich čakry jim umožňují připojovat se přímo ke světové a vesmírné databázi. Využíváme jejich fyzické podoby proto, abychom získali představu o situaci na Zemi. Naši oddaní spolupracovníci obývají obtížně dostupné a liduprázdné oblasti oceánů a udržují rovnováhu planety Země.

Doufám, že lidstvo Země nakonec dosáhne té úrovně vědomí, kterému se někdy říká Vědomí Buddhi, a které umožní lidstvu Země přejít na další stupeň evolučního rozvoje.

Svým nerozvinutým vědomím podporujete technokratickou civilizaci, která existuje na vaší planetě.

A přišel jsem vám říct, že záměr Boha pro planetu Zemi nezahrnuje podporování vaši technokratické civilizace.

Všechno, co neodpovídá záměru Boha, bude smeteno z povrchu Země.

Kromě vaší planety existuje ve vesmíru mnoho civilizací, které se vydaly cestou technokratického rozvoje. A pro všechny tyto civilizace je příznačné odpojení od vesmírné informační databáze.

Musím používat tyto technické termíny, abych vám ve vašem jazyce předal informaci, kterou teď nutně potřebujete.

K vesmírné informační databázi se připojíte v té fázi rozvoje vašeho vědomí, která odpovídá úrovni vědomí Buddhy. Na této úrovni se stáváte bohočlověkem. Vaše čakry se otevřou, a to vám umožní volně si vyměňovat informace s celým kosmem, s každou bytostí ve Vesmíru, která dosáhla stejné úrovně rozvoje vědomí jako vy.

Přestane pro vás existovat jakékoliv omezení prostoru a času. Budete mít přístup k jakékoliv informaci, která je v knihovnách a úschovnách tohoto Vesmíru.

Samozřejmě, že existují různé stupně rozvoje Vědomí Buddhi. Ze začátku nemusíte mít všechny schopnosti a váš informační okruh nepřekročí hranice vaší planety. Ale postupně budete rozšiřovat své vědomí a nejdříve dosáhnete úrovně vaší sluneční soustavy, pak úrovně vaší galaxie, pak úrovně vaší soustavy galaxií.

Možnosti pro růst vašeho vědomí jsou nekonečné, a když ve svém vědomí přerostete tento Vesmír, zrodíte se v dalším Vesmíru, který odpovídá vaší úrovni vědomí, nebo podle svého přání převezmete funkci Buddhů v nižších Vesmírech, abyste v těchto Vesmírech udržovali rovnováhu pro rozvíjející se živé bytosti.

Cílem mé dnešní návštěvy je předat vám informaci o další fázi vašeho rozvoje.

A tato fáze nesouvisí s vaší technokratickou civilizací. Proto všechno, co neodpovídá záměru Boha a co je výtvorem myšlenek a koncepcí rozvoje, které neodpovídají Vůli Boha, bude postupně nahrazeno pokrokovými koncepty a směry, které Boží Vůli odpovídají.

Všechno, co bude příliš odporovat, bude odstraněno z fyzické roviny buď sérií kataklyzmat, nebo se to svými vibracemi přitáhne k těm technokratickým ostrůvkům, které zatím ve Vesmíru existují, ale jejich dny jsou také sečteny.

Popsal jsem vám plán, který musí následovat planeta Země. Chci vás jenom poprosit, abyste nespojovali tento plán s měřítkem vašeho pozemského letopočtu. Všechno se stane, ale stane se to v časových cyklech, které jsou neporovnatelné s délkou lidského biologického života.

Váš systém měření času není uzpůsoben k tomu, aby vám poskytoval správné orientační body a termíny. Ale pro nasměrování a udržení orientačního bodu ve vašem vědomí, ke kterému byste měli směřovat, nejsou konkrétní termíny nutné.

Teď ještě trochu o něčem bolestivém. Vidíte kolem sebe příklady mnoha druhů živočichů, kteří vymírají, protože se nedokázaly přizpůsobit novým životním podmínkám.

Vždy je těžké dívat se na obraz vymírání. Bohužel to, co v nových podmínkách není životaschopné, buď odchází, nebo se mění. Úplně stejné je to s člověkem jako živočišným druhem, ke kterému v tomto okamžiku patříte. Buď se musíte přizpůsobit novým podmínkám existence na vaší planetě, anebo váš druh podlehne zániku.

Pochopte, že podmínky pro svou existenci nejste schopni změnit. V tomto Vesmíru existuje něco, co nepodléhá vaší regulaci, jako třeba voda v kohoutku nebo teplota ve vašem bytu.

Existuje Zákon vesmíru, který řídí podmínky existence na vaší planetě. A teď jsme jednoduše zvýšili vibrace vaší roviny. Nemůžete to necítit.

Proto vás prosím, abyste se vynasnažili přizpůsobit novým podmínkám. Měňte vaše vědomí. Klíče k tomu, jak změnit vaše vědomí, vám dáváme.

Máte všechny potřebné pokyny, a je jen na vašem rozhodnutí, jestli je budete následovat či ne. Je to vaše svobodná vůle, a vy můžete konat v souladu s vaší svobodnou vůlí do té doby, dokud vám to vnější podmínky této planety dovolí.

Ukázal jsem vám perspektivy vašeho rozvoje a upozornil jsem vás na možná nebezpečí. Teď se odmlčuji a opouštím vás. Bylo pro mě velmi příjemné dnes s vámi besedovat prostřednictvím tohoto posla.

Děkuji.

 

JÁ JSEM Vesmírný Buddha.

 

* * *

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.04.30.htm

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net