Naším úkolem je nasytit Zemi novými vibracemi, novým vědomím a novým postojem ke světu

23.05.2005 10:10

 
Gautama Buddha
23. května 2005
 

JÁ JSEM Gautama Buddha, který přišel znovu.

Od mého posledního setkání s vámi došlo k řadě událostí na jemné rovině planety Země. A já bych vás rád krátce seznámil s tím, co se stalo. Nahromaděné negativní energie, které měly nevyhnutelně způsobit další katastrofu, se podařilo lokalizovat v místech, kde se tyto negativní energie vytvářejí.

Proto to, co se nám nepodaří neutralizovat a zneškodnit, bude mít vliv především na ty lidi, kteří zplodili monstra svých myšlenek a pocitů.

Stejně jako ve dnech Noeho jsou varování a rady poskytovány prostřednictvím různých lidí. Lidé si ale raději zacpou uši, aby nic neslyšeli. Raději zavřou oči, aby nic neviděli.

Někteří lidé projevují zázraky naprosté nedbalosti a nezodpovědnosti, jiní lidé projevují zázraky hrdinství a obětavosti, aby zabránili nevyhnutelnému.

Každý jedná tak, jak se rozhodne jednat. A každý se chová podle toho, čí rady ve svém životě upřednostňuje.

Blíží se události, které opět ukážou nesoulad vibrací většiny obyvatel Země s vibracemi Nové Epochy, které přišly a stále přicházejí na Zemi.

A tak se díky postupným přiblížením uskuteční to, co se má uskutečnit na planetě Zemi. Milovaní žáci, člověk by nikdy neměl jít proti Vůli Boha, nikdy by neměl jednat v rozporu s těmi plány, které jsou stanoveny Nejvyšším Zákonem pro planetu Zemi.

Tímto způsobem jsou v každém kultivovány věrné touhy a Božské vlastnosti. A každý dostane příležitost ukázat svou vnitřní podstatu.

Proč je dáno Učení, že se musíte starat jen o sebe, o své myšlenky a o své pocity? Proč nemůžete vést jiné jedince a přimět je, aby jednali tak, jak si myslíte, že je správné?

Protože vše, co se děje, a vše, co se bude dít na této planetě a s každým jedincem, je definováno přítomností těch či oněch energií v jejich auře, v jejich silovém poli.

Pokud uchováváte mnoho negativní energie a nashromáždili jste ji za mnoho inkarnací na Zemi, pak jakkoli se snažíte vyhnout tomu, co by se vám podle vaší karmy mělo stát, nebudete úspěšní. A na druhou stranu, pokud jste se předem postarali o své myšlenky a pocity, pokud jste se zbavili většiny karmické zátěže, pak jakkoli se vám někdo snaží ublížit, nepodaří se mu to.

Vaši nepřátelé se budou snažit vám ublížit, ale pokud ve vaší auře není nic, čeho by se mohli chytit, pak jakékoli jejich činy vám neublíží, ale poslouží vám k užitku.

V tom spočívá tajemství toho, jak lidé přežívají v podmínkách, ve kterých nelze přežít. A to vysvětluje, proč se lidem stává to, co se jim stává, a nedotkne se to nikoho kolem nich.

Proto je naprosto nesmyslné vynakládat úsilí na to, abyste dokázali sobě i lidem kolem vás, že jste dobří a plně oddaní Bohu. Všechny vaše činy, myšlenky a pocity jsou uloženy ve vaší auře a v takzvaných kronikách akashi. Proto hrát jakékoliv hry s Vesmírným Zákonem, který v tomto Vesmíru existuje, je prostě zbytečné. Proto se říká, abyste se starali jen o své myšlenky a pocity, o to, jak jednáte a co děláte.

Nemůžete pomoci člověku, pokud není ochoten vaši pomoc přijmout. Nemůžete nikoho přinutit silou k tomu, aby sdílel vaše přesvědčení. Ale vždy máte možnost sdílet poklady svých znalostí s někým, kdo je ochoten vás poslouchat. A tajemství je v tom, že člověk, který je ochoten přijmout vaši péči a vaše znalosti, má vědomí a vibrace, které mu to umožňují. A on získal toto vědomí a tyto vibrace ne za jednu inkarnaci.

Takže netraťte síly na to, abyste vnutili své názory těm, kteří vás nechtějí poslouchat. Je lepší najít ve vašem okolí lidi, kteří jsou unaveni z beznaděje, která vládne v tomto světě, ze zatuchlé atmosféry, která je obklopuje. U těchto lidí bude poznání, které jim nabídnete, hrát roli zázračného balzámu, který usnadňuje jejich existenci a promazává jejich rány, které dostali, když se setkávali s ne zrovna nejlepšími stránkami vašeho světa.

Vždy máte možnost najít alespoň jednu osobu z vašeho okolí, která potřebuje vaši pomoc a znalosti, které jí můžete nabídnout. Úroveň vědomí lidstva je bohužel taková, že jen malá část lidstva je schopna vstřebat znalosti, energii a informace, které jsou obsaženy v těchto Poselstvích, které nyní dáváme prostřednictvím tohoto posla.

Jsme si plně vědomi toho, že možná budeme schopni probudit vědomí jen několika tisíc nebo desetitisíců lidí po celém světě.

Ale věřte mi, milovaní žáci, pro začátek to celkem stačí.

A ta informace, ty vibrace, ty znalosti, které je schopno vstřebat jen několik lidí, kteří si předem připravili své chrámy k přijetí této informace, budou uloženy v jejich energetickém poli, v jejich auře.

Lidé na Zemi jsou na jemné úrovni velmi propojeni. Existuje pojem kolektivního nevědomí lidstva, kdy se znalosti, které se nám podaří vložit do hlavy jednoho či dvou lidí, šíří mezi většinu lidí bez zásahu jejich vědomí. A pokud lidé někde uslyší o zcela nových znalostech pro Zemi, mnoho z nich má pocit, že o tom již slyšeli nebo to odněkud vědí, ale jen ztěží vám sdělí původ svého poznání.

Jemné vibrace našeho světa jsou schopny proniknout k mnoha jednotlivcům, i když to napoprvé nenajde odezvu v jejich vnějším vědomí. Nezapomeňte, že struktura člověka je jako matrjoška a nejtenčí část člověka je vždy velmi citlivá na to, co se děje v informačním poli Země.

Vaše fyzické tělo a vaše vnější smyslové orgány jsou podobny dinosaurům, kteří se nemohou přizpůsobit rychle se měnící realitě, rychle se měnícím vibracím tohoto světa. A jak ve své době vyhynuli dinosauři, tak vy se v průběhu času budete nuceni rozloučit se svými fyzickými těly.

Proto vám dáváme učení o meditacích. Proto směrujeme vaše vědomí do jemných světů. Postupně se těžiště vašeho vědomí přesune na vaše jemnější těla. A tím získáte větší pohyblivost, lehkost. V podstatě vaše fyzické tělo představuje předmět vaší základní péče během pobytu ve vtělení. A většinu času, který trávíte na Zemi, jste nuceni pečovat o vaše tělo, mýt je, krmit je, oblékat je a léčit.

Dokážete si představit, jak rychle bude probíhat evoluce lidstva, když se lidstvo osvobodí od svých těl a zároveň se osvobodí od nutnosti trávit tolik času péčí o své tělo.

A budete velmi překvapeni, když řeknu, že byste se ve skutečnosti dávno osvobodili od vašich fyzických těl a pokračovali ve vývoji na jemnější rovině, ale vaše připoutanosti k vašim fyzickým tělům a vaše připoutanosti ke všemu, co existuje na fyzické rovině, vás drží a nutí vás znovu a znovu přicházet do vtělení.

A jediné, co vás brzdí ve vašem rozvoji, je úroveň vašeho vědomí a stupeň vaší připoutanosti k vaší vnější osobnosti, k vašemu egu, k té části sebe sama, která existuje na fyzické rovině a na jemnějších úrovních, s ní spojených – rovině mentální a astrální.

A jakýmkoli kataklyzmatům a případným katastrofám by se dalo zabránit, kdyby se lidstvo dokázalo rozloučit s nižší částí sebe sama. Všechny neharmonické projevy v tomto světě jsou způsobeny neharmonickým a nedokonalým vědomím pozemšťanů. A opravdu na každém z vás závisí vše, co se děje, a vše, co se může stát na planetě Zemi. Jednoduše čtete tato poselství, jednoduše absorbujete informace, které jsou obsaženy v těchto poselstvích, a váš vliv na události, které se dějí na Zemi, bude podobný pružině. Zmírníte jakékoli neštěstí, jakékoli kataklyzma.

Naším úkolem je skrze vědomí těch lidí, kteří jsou schopni pojmout znalosti, které dáváme, nasytit Zemi novými vibracemi, novým vědomím a novým postojem ke světu.

Brzy uvidíte, jak se věci kolem vás začnou měnit. A bude to opravdu jako zázrak, ale tento zázrak, milovaní, se stane pouze s vaší pomocí.

 

JÁ JSEM Gautama Buddha.

 

* * *

 

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.05.23.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net