Náš úkol - nasytit Zemi novými vibracemi, novým vědomím a novým postojem ke světu

23.05.2005 10:10


Gautama Buddha
23. května 2005

JÁ JSEM Gautama Buddha, který přišel znovu.

Od mého posledního setkání s vámi došlo k řadě událostí na jemné rovině planety Země. A rád bych vás krátce seznámil s tím, co se stalo. Nahromaděné negativní energie, které nevyhnutelně měly způsobit další katastrofu, se podařilo lokalizovat v místech, kde se tyto negativní energie vytvářejí.

Proto to, co se nám nepodaří neutralizovat a zneškodnit, bude mít vliv především na ty lidi, kteří zplodili monstra svých myšlenek a pocitů.

Stejně jako ve dnech Noeho jsou varování a rady poskytovány prostřednictvím různých lidí. Lidé ale raději ucpou uši, aby nic neslyšeli. Raději zavřou oči, aby nic neviděli.

Někteří lidé projevují zázraky naprosté nedbalosti a nezodpovědnosti, jiní lidé projevují zázraky hrdinství a obětavosti, aby zabránili nevyhnutelnému.

Každý jedná tak, jak se rozhodne jednat. A každý se chová podle toho, čí rady preferuje ve svém životě.

Blíží se události, které opět ukážou nesoulad vibrací většiny obyvatel Země s vibracemi Nové Epochy, které přišly a stále přicházejí na Zemi.

 A tak se díky postupným přiblížením uskuteční to, co se má uskutečnit na planetě Zemi. Milovaní žáci, člověk by nikdy neměl jít proti Vůli Boha, nikdy by neměl jednat v rozporu s těmi plány, které jsou stanoveny Nejvyšším Zákonem pro planetu Zemi.

Tímto způsobem jsou v každém kultivovány věrné touhy a Božské vlastnosti.

 A každý dostane příležitost ukázat svou vnitřní podstatu.

Proč je dáno Učení, že se musíte starat jen o sebe, o své myšlenky a o své pocity? Proč nemůžete vést jiné jedince a přimět je, aby jednali tak, jak si myslíte, že je správné?

Protože vše, co se děje, a vše, co se bude dít na této planetě a s každým jedincem, je definováno přítomností těch či jiných energií v jejich auře, v jejich silovém poli.

Pokud uchováváte hodně negativní energie a nashromáždili jste ji za mnoho inkarnací na Zemi, pak jakkoli se snažíte vyhnout tomu, co by se vám podle vaší karmy mělo stát, nebudete úspěšní. A na druhou stranu, pokud jste se předem postarali o své myšlenky a pocity, pokud jste se zbavili většiny karmických zavazadel, pak, jakkoli se vám někdo snaží ublížit, nebude mu to fungovat.

Vaši nepřátelé se budou snažit  vám ublížit, ale pokud ve vaší auře není nic, za co by se mohli zachytit, pak žádné jejich činy vám neublíží, ale poslouží vám k užitku.

V tom spočívá tajemství toho, jak lidé přežívají v podmínkách, ve kterých nelze přežít. A to vysvětluje, proč se lidem stává to, co se jim stává, a netýká se nikoho kolem nich.

Proto je naprosto nesmyslné vynakládat úsilí na to, abyste dokázali sobě i lidem kolem vás, že jste dobří a plně oddaní Bohu. Všechny vaše činy, myšlenky a pocity jsou uloženy ve vaší auře a v takzvaných kronikách akashi.

Proto hrát jakékoliv hry s Vesmírným Zákonem, který existuje v tomto vesmíru, je prostě zbytečné. Proto se říká, abyste se starali jen o své myšlenky a pocity, o to, jak jednáte a co děláte.

Nemůžete pomoci člověku, pokud není ochoten přijmout vaši pomoc. Nemůžete silou přinutit nikoho, aby sdílel vaše přesvědčení. Ale vždy máte možnost sdílet poklady svých znalostí s někým, kdo je ochoten vás poslouchat.

A tajemství je v tom, že člověk, který je ochoten přijmout vaši péči a vaše znalosti, má vědomí a vibrace, které mu to umožňují. A on získal toto vědomí a tyto vibrace  ne za jednu inkarnaci.

Takže neztrácejte úsilí, abyste vnutili své názory těm, kteří vás nechtějí slyšet. Je lepší najít ve vašem okolí lidi, kteří jsou unaveni z beznaděje, která vládne v tomto světě, ze zatuchlé atmosféry, která je obklopuje. U těchto lidí bude poznání, které jim nabídnete, hrát roli zázračného balzámu, který usnadňuje jejich existenci a promazává jejich rány, které získaly od kontaktu ne s těmi nejlepšími stránkami vašeho světa.

Vždy máte možnost najít alespoň jednu osobu z vašeho okolí, která potřebuje vaši pomoc a znalosti, které jí můžete nabídnout. Úroveň vědomí lidstva je bohužel taková, že jen malá část lidstva je schopna vstřebat znalosti, energii a informace, které jsou obsaženy v těchto Poselstvích, které nyní dáváme prostřednictvím tohoto posla.

Jsme si plně vědomi toho, že možná budeme schopni probudit vědomí několika tisíc nebo desetitisíců lidí po celém světě.

Ale věřte mi, milovaní žáci, pro začátek je to celkem dostačující.

A ta informace, a ty vibrace, a ty znalosti, které je schopno asimilovat několik lidí, kteří si předem připravil své chrámy k přijetí této informace, budou uloženy v jejich energetickém poli, v jejich auře.

Lidé na Zemi jsou velmi propojeni na jemné úrovni. Existuje pojem kolektivního nevědomí lidstva. Když se znalosti, které se nám podaří vložit do hlavy jednoho - dvou lidí, šíří mimo vědomí většiny lidí. A pokud někde uslyší o zcela nových znalostech pro Zemi, mnoho lidí má pocit, že o tom již slyšeli nebo odněkud vědí, ale jen ztěžka vám sdělí původ svého poznání.

Jemné vibrace našeho světa jsou schopny dosáhnout mnoha jednotlivců, i když to nenajde napoprvé odezvu v jejich vnějším vědomí. Nezapomeňte, že struktura člověka je jako matrjoška a nejtenčí část člověka je vždy velmi citlivá na to, co se děje v informačním poli Země.

Vaše fyzické tělo a vaše vnější smyslové orgány jsou podobny dinosaurům, kteří se nemohou přizpůsobit rychle se měnící realitě, rychle se měnícím vibracím tohoto světa. A jak ve své době vyhynuli dinosauři, tak v průběhu času budete nuceni se rozloučit se svými fyzickými těly.

Proto vám dáváme učení o meditacích. Proto směrujeme vaše vědomí do jemných světů. Postupně se těžiště vašeho vědomí přesune na vaše jemnější těla. A tím získáte větší pohyblivost, lehkost.

V podstatě vaše fyzické tělo představuje předmět vaší základní péče během pobytu ve vtělení. A většinu času, který trávíte na Zemi, jste nuceni pečovat o vaše tělo, mýt je, krmit je, oblékat a léčit.

Dokážete si představit, jak rychle bude stoupat evoluce lidstva, když se lidstvo osvobodí od svých těl a zároveň se osvobodí od nutnosti trávit tolik času v péči o své tělo.

A budete velmi překvapeni, když řeknu, že byste se ve skutečnosti dávno  osvobodili od vašich fyzických těl a pokračovali ve vývoji na jemnější rovině, ale drží vás a nutí vás znovu a znovu přicházet do ztělesnění vaše připoutanost k vašim fyzickým tělům a vaše připoutanost ke všemu, co existuje na fyzické rovině.

A jediné, co vás brzdí  ve vašem rozvoji - to je úroveň vašeho vědomí a stupeň vaší připoutanosti k vaší vnější osobnosti, k vašemu egu, té části sebe sama, která existuje na fyzické rovině a na spojených s fyzickou rovinou jemnějších úrovních – mentální a astrální.

A jakýmkoli kataklyzmatům a případným katastrofám by se dalo zabránit, kdyby se lidstvo dokázalo rozloučit  s nižší částí sebe sama. Všechny neharmonické projevy v tomto světě jsou způsobeny neharmonickým a nedokonalým vědomím pozemšťanů. A opravdu na každém z vás závisí vše, co se děje, a vše, co se může stát na planetě Zemi.
 
Jednoduše čtete tato Poselství, jednoduše absorbujete informace, které jsou obsaženy v těchto Poselstvích, a váš vliv na události, které se dějí na Zemi, bude podobný pružině. Zmírníte jakékoli neštěstí, jakoukoli kataklizmu.

Náš úkol -  nasytit Zemi, skrze vědomí těch lidí, kteří jsou schopni pojmout znalosti, které dáváme, novými vibracemi, novým vědomím a novým postojem ke světu.

Brzy uvidíte, jak se věci kolem vás začnou měnit. A bude to opravdu jako zázrak, ale tento zázrak, milovaní, se stane pouze s vaší pomocí.
 

JÁ JSEM Gautama Buddha.