Vzal jsem na sebe hříchy světa, ale hlavní věc, kterou jsem udělal, je to, že jsem vám ukázal Cestu

01.05.2005 00:00

Milovaný Ježíš
1. května 2005

 

JÁ JSEM Ježíš Kristus, přišel jsem dnes za vámi prostřednictvím tohoto posla Taťány.

JÁ JSEM přišel! V tento den, kdy pravoslavní křesťané slaví radostný svátek Paschy na památku mého vzkříšení po ukřižování.

Vy víte, že symbol ukřižování a symbol vzkříšení se nevztahují jen k té události, která se odehrála před dvěma tisíci let.

Jsou to symboly, které se týkají každého z vás, nyní žijících na Zemi. A každý z vás musí prožít své ukřižování a své vzkříšení. Proto nechť vám dnešní svátek poslouží jako připomenutí vaší Cesty zasvěcení a vašich zkoušek, které vás na Cestě čekají.

Neznamená to, milovaní, že budete ukřižováni stejně tak, jako já. A neznamená to, že budete vzkříšeni stejně jako já. Ale tyto události se určitě odehrají v závěrečné fázi vašich zasvěcení.

K vašemu ukřižování dojde, když budete viset na kříži mezi životem a smrtí. Mezi věčným životem a smrtelným pobýváním ve vašem světě. Uvědomíte si pomíjivost fyzického světa a pocítíte dotek světa věčného. A pocity, které budete prožívat při tomto vašem zasvěcení, budou srovnatelné s ukřižováním, které jsem prožil já. Vaše fyzické tělo i všechna vaše jemnohmotná těla budou trpět. Budete cítit nejen bolest svou, ale také bolest každé živé bytosti, která ve vašem světě trpí. V plné míře pocítíte nedokonalost vašeho světa.

Setkáte se s těmito nedokonalými stavy vědomí kolem sebe a učiníte volbu: obětovat sebe, obětovat vše, co máte, dokonce obětovat svoje fyzické tělo pro to, abyste pomohli trpícím bytostem kolem vás, které neznají příčiny svých utrpení.

Ano, milovaní, lidé, kteří jsou již připraveni k probuzení, nadešel jejich čas, zažívají tak strašlivá muka a utrpení, že jsou ochotni přijmout pomoc každého, kdo jim vysvětlí důvod jejich utrpení.

A bude dobré, když vedle nich bude osoba, která si již uvědomila stav bytí mezi dvěma světy, a která se již rozhodla pro svět Božský.

Milovaní, mnozí z vás již prožili svoje ukřižování a mnozí jsou svému ukřižování již blízko. Je to stav vašeho vědomí, kdy si uvědomíte svoje předurčení, kdy obětujete sebe pro blaho všech živých bytostí. A tyto živé bytosti, místo toho, aby vám děkovaly a uctívaly vás, se budou snažit vás ponížit, ublížit vám, budou vás pronásledovat a snažit se vás potrestat.

A v okamžiku, kdy se zdá, že již nemáte sílu vydržet toto nelidské napětí všech svých sil, si uvědomíte, že tito lidé nevědí, co činí. A odpustíte jim všem, a navíc budete chtít vzít na sebe jejich hříchy, které oslepují jejich oči a brání jim vidět Pravdu.

A v tuto chvíli zažijete svoje ukřižování na kříži hmoty.

A poté budete připraveni ke vzkříšení, jako stavu vaší úplné harmonie s Boží Vůlí a plné očisty od lidských myšlenek a pocitů.

Je to opravdu vzkříšení, protože váš Duch dostane možnost konat skrze vás. A stanete se nezranitelnými pro všechny šípy, nasměrované proti vám. Není nic ve fyzickém světě, co vám může ublížit.

Vzkřísili jste svoje duchovní energie a udržujete tyto duchovní energie ve fyzické rovině. A nic z okolní ničemnosti vás již nemůže nijak ovlivnit. Naopak, milovaní, jen svou přítomností dokážete zastavit jakékoli projevy nedokonalosti ve vašem světě.

A máte další příležitost konat svou službu. A pomoc, kterou jste při tom schopni poskytnout lidem kolem vás, je pomocí samotných Nebes. Protože ve vás samých již není nic, co by odlišovalo vaše vědomí od vědomí Božského.

Nevěřte těm, kteří vám budou říkat, že byl pouze jeden Syn Boží a jen Оn sám mohl vzít na sebe všechny hříchy světa.

Ano, vzal jsem na sebe hříchy světa, ale hlavní věcí, kterou jsem udělal, bylo ukázat vám cestu, kterou byste měli následovat, a po které již jdete.

Ukázal jsem vám cestu, Růžovou Cestu, posetou růžemi a trny. A neexistuje žádný jiný způsob, jak dosáhnout Království svého Otce na Nebesích.

Milovaní, Láska k vám mě přeplňuje. Vidím vaši službu, a vidím, jak je vám ve vaší době těžko. Události se odehrávají tak rychle, že vaše vědomí se sotva stíhá přizpůsobit změnám dekorací.

A ti, kteří se vydali na Cestu služby a s jistotou po ní jdou, obdrží potvrzení správnosti zvolené Cesty, jako minuty tiché radosti, nepopsatelné blaženosti, která je navštíví. Milovaní, zapamatujte si tyto chvíle, vstřebávejte tyto stavy blaženosti všemi buňkami a atomy své bytosti. Chytejte tyto minuty blaženosti. To vám dá sílu a energii, a možnost projít všechny vaše testy, všechny vaše zkoušky na Cestě.

Nechť Láska bude vaším stálým společníkem každou minutu vašeho života. A pokud necítíte Lásku, požádejte mě, oslovte mě, a já udělám vše pro to, aby se vám vaše Láska vrátila.

Láska je tím znamením na vaší Cestě, které říká, že jdete správným směrem.

Neměli byste tento cit spojovat s konkrétním člověkem, a nemůžete vyžadovat lásku nazpět. I když někdy právě Láska, kterou cítíte ke konkrétnímu člověku, vás zachraňuje v nejtěžších obdobích vašich zkoušek.

Když milujete, už nic dalšího nepotřebujete. Jste připraveni tento stav jednoduše prožívat a užívat si ho. A všechny vaše problémy, všechny vaše nedokonalosti a nedokonalosti světa kolem vás jsou rozpuštěny tímto univerzálním rozpouštědlem, které je s tímto Vesmírem spojeno od prvopočátku.

Plamen skutečné Božské Lásky je schopen se usadit jenom v srdcích těch lidí, kteří neztratili spojení s Božským světem. A právě tento pocit je schopen zvýšit vaše vibrace a sladit je se stále se zvyšujícími vibracemi vaší fyzické roviny.

Ti, kteří nejsou schopni osvojit si energii Lásky, se budou cítit čím dál tím více odtrženi od vašeho světa. A dříve či později se buď podřídí energii Lásky, nebo navždy opustí tento svět, ve kterém nebudou moci více přebývat kvůli příliš velkému rozdílu ve vibracích.

Milovaní, rád jsem využil této příležitosti a setkal jsem se s vámi v tento den, ve který, jak vím, většina z těch, kteří čtou tyto řádky, slaví událost mého vzkříšení. Dovolte mi také připojit se k vaší oslavě a oslavit vítězství vzkříšení těch z vás, kteří dosáhli ve svém vědomí vzkříšení Božských vibrací, a kteří jsou plně v souladu se mnou a dalšími Vzestoupenými Mistry.

Je to velké vítězství, milovaní, protože jste dosáhli stavu, který nám dovoluje přebývat ve vašich chrámech!

A nemusíte mi věřit, když řeknu, že na Nebesích je už mnohem menší část mě než ta část, která je na Zemi ve vašich chrámech. V chrámech těch, kteří mě pozvali, abych do jejich chrámů vstoupil, a jejichž vibrace mi to umožňují.

Prozradím vám tajemství, že většina Vzestoupených Mistrů, kteří si udrželi své spojení s nevzestoupeným lidstvem, jsou taky mezi vámi, ve vašich tělech a v tělech vašich bratrů a sester.

Světy se sbližují. Nastává období, kdy naše světy si svými vibracemi budou čím dál tím blíže. A stále více z vás, milovaní, bude s námi v kontaktu a bude si toho vědomo svým vnějším vědomím.

Rád jsem se dnes s vámi setkal. Posílám vám veškerou Lásku mého srdce a přijímám Lásku z vašich srdcí.
 

JÁ JSEM Ježíš, váš bratr.

* * *

 

Poselství Milovaného Ježíše je část Učení Nanebevzatých Mistrů, předané v 21. století skrze Posla Velkého Bílého Bratrstva Taťjanu Mikušinu

Kniha obsahuje Poselství Milovaného Ježíše, která přinášejí hluboká Učení o Lásce k Životu, včetně svých nepřátel, Učení o uzdravení, Učení o Vnitřní Cestě, která leží v našich srdcích. Milovaný Ježíš poskytuje znalosti o Zákonech Karmy a Reinkarnace, které byly ztraceny v moderním křesťanství, o Království Božím jako stavu našeho vědomí.

 

Ježíš 

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.05.01.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net