Musíte najít všechny bojovníky Světla nacházející se ve vtělení a připomenout jim jejich poslání

12.04.2005 00:00

Pán Lanto
12. dubna 2005

 

JÁ JSEM Lanto, který přichází k vám prostřednictvím tohoto Posla.

JÁ JSEM přišel kvůli velmi důležitému a významnému rozhovoru, který nás teď čeká. Víte, že pokaždé, když přicházíme s poselstvím, snažíme se nabídnout vaší pozornosti část nové informace, ale většinou přinášíme jenom nový pohled na vám již známá fakta a informace.

Teď musím nabídnout vaší pozornosti zcela novou informaci a možná bude tato informace pro mnohé nečekaná a příliš fantastická.

Takže, začínám. Znáte mě jako Vladyku Druhého paprsku. To je paprsek Moudrosti. Proto moje znalosti vám budou nabídnuty právě na tomto paprsku.

Představte si člověka, který dokázal vyvážit celou negativní karmu nahromaděnou v jeho tělech během mnoha tisíc vtělení. Emocionální, mentální, éterické a fyzické tělo takového člověka neobsahují energii, nesprávně kvalifikovanou tímto člověkem v průběhu celého cyklu pobytu na planetě Zemi. Co myslíte, že se s tímto člověkem stane?

Bude moci nadále existovat ve fyzickém světě, nebo musí uskutečnit přechod a pokračovat ve své existenci v jemnohmotném světě?

A jsou-li na planetě Zemi lidé, kteří dokázali vyvážit celou karmu?

Snad správně postřehnete, že kromě vyvážení karmy je nutno splnit Boží plán.

A Boží plán pro každého jednotlivce je plně v souladu s Božím plánem pro planetu Zemi jako celek. Proto, jak již mnozí z vás možná uhodli, takový člověk nejspíše zůstane ve vtělení. Boží plán nespočívá v tom, aby jednotlivec, který dosáhne velmi velkých úspěchů, pokračoval ve zdokonalování sebe sama odděleně od jiných živých bytostí a celého světa. Proto pokud člověk má vyrovnanou svou osobní karmu, neznamená to, že okamžitě uskuteční přechod.

Právě naopak, takový člověk získává velmi velkou hodnotu v očích Boha a Vzestoupených Zástupů. On totiž není zatížen zbytečnou karmickou zátěží, jeho čakry jsou osvobozeny od karmického odpadu a začínají provádět Boží energii v plném objemu.

Samozřejmě, jestliže si jedinec přeje uskutečnit přechod, nebude mu odepřen. Ale člověk, který vyvážil svoji osobní karmu na 100 %, přestává myslet v kategoriích osobnosti. Uvědomuje si svou Jednotu s celým světem a je si vědom své plné Jednoty s Bohem. Proto takový člověk dobrovolně poskytuje svá těla pro uskutečnění Božího poslání.

Víte, že kromě osobní karmy existuje karma rodiny, karma města, karma krajiny a karma světa.

Planeta jako celek se nachází v obklíčení velmi hustých energií, jakoby pod velmi hustou kůrou negativní energie. A tuto kůru negativní energie je nezbytně nutno rozpustit.

Člověk, který si odpracoval svou karmu, na sebe na jemnohmotných rovinách bere povinnosti pro transmutaci planetární karmy. Jak to probíhá technicky?

Když aura získává Boží čistotu a čakry bez překážek převádí do světa Boží energii, takový člověk prostřednictvím své svobodné vůle začíná nasávat do své aury negativní energie okolního světa a přepracovává je. Je to podobné vysavači. Člověk přichází do styku s aurami jiných lidí nebo se shluky negativní energie, plovoucí v okolním prostoru, a za použití energie svých čaker začíná neutralizovat tuto hustou negativní energetickou substanci.

Podobní lidé slouží světu stejně jako Kristus. Protože vibrace těchto lidí jsou příliš odlišné od vibrací okolního světa, pak samotné přebývání v okolním světě oni pociťují jako stálé, každodenní ukřižovávání.

Skutečně jsou ukřižováni mezi Duchem a hmotou.

Uvnitř těchto lidí se prostřednictvím jejich čaker slučují světy.

Víte, že lidské čakry propojují fyzické tělo s jemnohmotnými těly. Proto, když jsou čakry člověka zcela očištěny, pak takový člověk představuje otevřené dveře mezi světy.

A službu, kterou tento člověk uskutečňuje, je blízká službě, kterou uskutečnil Ježíš, když byl v inkarnaci. Dobrovolně se obětují pro spásu druhých lidí.

Rozumíte, co tím myslím, moji milovaní? Člověk si dobrovolně vybírá nacházet se mezi hustými energiemi tohoto světa. A jelikož jeho vibrace jsou příliš odlišné od vibrací okolního světa, už to samotné přebývání mezi lidmi je podobné každodennímu ukřižování na kříž. A to je opravdu ukřižování. Takový člověk bere na sebe karmu světa, hříchy světa. Pohlcuje tyto hříchy do svého těla a přepracovává tyto hříchy, tuto světovou karmu svou službou světu, svou službou všem živým bytostem.

Já vám tak podrobně popisuji službu tohoto člověka, protože mnozí z vás podobně slouží světu, ale je možné, že ne všichni si uvědomují tuto svoji službu vnějším vědomím, bdícím vědomím, fyzickým rozumem.

Každý opravdový posel světla, který se nachází ve vtělení, slouží 24 hodin denně, bez spánku a oddechu.

Protože mnozí z vás pokračují ve své službě v průběhu spánku, nacházejíce se na astrální rovině v jemnohmotném těle a pomáhajíce očisťovat tuto astrální rovinu od negativní energie. A během těchto nočních prací vaše jemnohmotná těla dostávají skutečné rány. A vy ráno vstáváte bez vzpomínky na své noční záslužné činy, ale cítíte se rozbití a slabí, protože andělé-léčitelé nestačili poskytnout pomoc vašim jemnohmotným tělům během nočního spánku.

Chci, abyste věděli o službě vašich spolubratrů a o vaší vlastní službě.

Vaše práce je neocenitelná v očích Boha a v očích Vzestoupených Zástupů.

A pro mne je skutečně nelehké vás žádat, abyste na sebe vzali ještě dodatečnou zátěž. Příliš málo bojovníků Světla se nachází ve vtělení. Mnozí bojovníci zapomněli na svou bojovou povinnost a podlehli pokušení tohoto světa. Zapomněli, proč přišli do inkarnace.

Proto vás žádám, abyste našli tyto bojovníky Světla a připomenuli jim jejich službu, kterou si dali za povinnost před svou inkarnací.

Najděte je, dejte jim přečíst tyto pokyny, pohovořte s nimi. Ať už to bude soukromý rozhovor, nebo veřejná přednáška. Každý z vás ví, co musí udělat.

Ale musíte najít všechny bojovníky Světla, kteří se nachází ve vtělení, a připomenout jim jejich poslání.

Chci vám vyjádřit svou vděčnost za vaši službu. A skláním se před Božím Světlem ve vás.

 

JÁ JSEM Lanto.

 

* * *

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net