Přišel čas vítězství!

10.06.2005 21:21

 

Mocné Vítězství
10. června 2005JÁ JSEM Mocné Vítězství! JÁ JSEM přišel!

Překonání prostoru a času tentokrát souvisí s naléhavou potřebou přinést vám radostnou zvěst! Vaše planeta přechází do nové etapy vývoje a děje se tak doslova nyní.


Každý z vás bude moci již během několika následujících hodin pocítit výrazné změny. Musíte naslouchat sami sobě. Musíte cítit sami sebe, rozumět sami sobě. Nejste tím, co vidíte v zrcadle - jste mocné duchovní bytosti a nastává fáze, kdy to všichni musíte pocítit. Alespoň ti z vás, kteří jsou připraveni následovat Cestu vývoje tohoto Vesmíru, kterou podporují všechny inteligentní bytosti tohoto Vesmíru.

Vstupujete na úroveň, která vám umožní realizovat spojení s Vyšší částí sebe sama bez předchozího úsilí. Ve všech dobách existovali lidé, kteří se drželi stranou a udržovali tajemství komunikace mezi světy, i když byl závoj maximálně hustý..

Pokud vám dáme nějaký obraz, je tento obraz jako závoj, který byl dříve neproniknutelnou zdí, ale nyní přichází doba, kdy se tento závoj stává jako krajkový voál, skrze který můžete vidět a získat částečný ou představu o našem světě..
A právě já jsem k vám nyní přišel, abych vás informoval o vaší příležitosti. Závoj mezi našimi světy je připraven k protržení právě teď. Vaše vědomí je jedinou překážkou, která vám brání vidět náš svět a komunikovat s ním.

Jemné energie skrze vás proudí a doslova modelují vaše vědomí. Nové vědomí. Vědomí člověka Nové Epochy.

Nanebevzaté Zástupy dělají vše, co je v jejich silách, aby vás přivedli do našeho světa. A kdybyste na možnost své komunikace s naším světem vynaložili byť jen tisícinu úsilí, které vynakládáme my, mohli byste ve svém vědomí uskutečnit bleskový průlom do nekonečna, do našich světů.

Přichází podivuhodná doba. Podívejte se z okna. Je to svět, který vidíte? Každý má šanci. A každý se rozhoduje na základě zákona svobodné vůle.

Přišel jsem jako Betlémská hvězda, která zvěstovala Narození Ježíše Krista. Přišel jsem vám oznámit narození Krista ve vás. A ti z vás, kteří zvítězili nad svým smrtelným vědomím, budou mít příležitost získat mysl Krista.

Vaše vědomí bude schopno vnímat porozumění, které vám dříve nebylo dostupné. Váš pokrok není na fyzické úrovni. K vašemu pokroku dochází ve vašem vědomí. Na vrchol Božského vědomí stoupáte s pomocí svých vítězství, která jedno po druhém získáváte nad svou neskutečnou částí, nad svou smrtelnou tělesnou myslí.

Skrze vás září Kristova mysl. Rodí se ve vás a proniká do vašeho světa skrze vaše srdce v podobě záře vašich očí, v podobě vaší služby, v podobě vašich činů, které vykonáváte ve prospěch všeho života.

Milovaní, není možné si nevšimnout změn, které se odehrávají u těch z vás, kteří jsou připraveni. Kteří nejen vyjádřili svou připravenost následovat Cestu, ale kteří po ní neustále kráčejí, aniž by se zastavovali a věnovali pozornost malým i velkým překážkám.

A zatímco někteří tak rychle postupují ve svém vědomí směrem k Božskému vrcholu, jiní zároveň raději ztrácejí drahocenný čas hledáním stejných požitků a zábav, které nejlepší duše odvedly z Cesty. Iluze je stále silná, ale čas se pro vyvolené zkrátil, a pokud jste tato slova dosud jen četli a opakovali, nyní budete moci na vlastní oči vidět změny, které vás v blízké budoucnosti čekají. Bylo řečeno, že budou dva na poli, jeden bude vzat a druhý zanechán. Dvě budou mlít mlýnským kamenem, jedna bude vzata a druhá zanechána.[1]. Tak to chodí. Otevřete vaše oči a rozhlédněte se.

A pokud budete vědět, čemu věnovat pozornost, uvidíte, že někteří lidé věnují veškeré své úsilí, všechny své schopnosti a veškerý svůj čas tomu, aby se pohybovali a posouvali, vpřed a vpřed. Jiní se však zároveň snaží najít úzkou škvíru, do které by se mohli nacpat a přečkat toto období změn.

A tato doba může být pro některé časem obrovského vítězství a pro jiné časem porážky.

Každý z vás má potenciál zvítězit. Někteří lidé však usilují o své vítězství a vynakládají veškeré úsilí, aby ho dosáhli, zatímco jiní raději leží na peci a myslí si, že je všechny tyto změny minou a oni stále nemusí nic dělat.

Milovaní, nikdy nezapomínejte, že jste všichni v břiše Boha. Všichni jste jedno Boží tělo a přijde čas, kdy na vaší touze závisí jen málo. Jste předurčeni k vítězství. A nemáte jinou možnost než vaše vítězství.

Proto slezte z pece, vyjděte ven a vystavte se čerstvému větru změn. Jste podobní plachetnici, která stála v přístavu a nemohla se pohnout, protože nefoukal vítr. A nyní přišla chvíle, kdy zavál vítr příležitostí, připravený vznést vás, naplnit vaše plachty a dovést vás k cíli vaší cesty iluzorním světem. A cílem vaší cesty je návrat do skutečného světa, odkud jste přišli a kam se podle zákona kosmických cyklů nevyhnutelně blížíte.

Proto chyťte vítr kosmické příležitostí do plachet své bytosti. Protože další kosmická příležitost přijde pro vyvolené v příštím kosmickém cyklu a vy se odsoudíte k dlouhému, únavnému pobytu v zatěžujících světech. Proto si zvolte své vítězství a rozhodněte se směřovat ke svému Vítězství. Přišel jsem vám říci o kosmické příležitosti, která se blíží. A která již přišla pro ty, kdo jsou připraveni ji přijmout. Přišel čas vítězství!

Vítězství pro ty, kteří jsou připraveni, a vítězství pro ty, kteří jsou nyní ochotni přijmout své vítězství.
Silný impuls aspirace vás během dnešní noci posune ve vašem vědomí do další fáze vašeho evolučního vývoje.
A vy jasně uvidíte cíl a uvidíte Nový Svět, který získá zjevné obrysy nejprve ve vašem vědomí a pak se postupně projeví prostřednictvím vašeho vědomí na fyzické Zemi. 

JÁ JSEM Vítězství!