Otevřete svá srdce Božské Lásce a změníte tento svět

07.03.2005 00:00

Přítomnost Bezpodmínečné Lásky
7. března 2005

 

JÁ JSEM Přítomnost Bezpodmínečné Lásky ve tvém chrámu. Vlastnost Božské Lásky je v tobě tím základním a převládajícím.

Vybrali jsme tě jako našeho Posla právě kvůli této převládající vlastnosti Lásky ve tvém srdci.

Ve tvém světě je přílišná nadvláda sil anti-lásky. To nás rmoutí.

Ze všech Božských vlastností je vlastnost Lásky nejvýznamnější. Usilování o lásku, touha milovat a být milován je vlastní všem živým bytostem. A právě kdysi, když byl zneužitím svobodné vůle ve starověké Lemurii a Atlantidě porušen Božský Zákon, byla tato nejvýznamnější vlastnost nejvíce zdeformována.

Pokud by se nám podařilo tuto vlastnost v plné míře oživit v duších pouze několika lidí, nacházejících se ve vtělení, tak bychom velice rychle rozšířili tuto vlastnost po celém světě. Je to vlastnost, které nelze odolat.

Je to to, co vyvolá okamžité naladění na Božskou Realitu.

Velice často tuto vlastnost zaměňují s pohlavním pudem. Odtud pocházejí všechny možné sexuální zvrácenosti.

Schopnost člověka tvořit se projevuje prostřednictvím projevení tvůrčí síly skrze Lásku. A stejná tvůrčí síla, která se podílí na početí dítěte, je základem všeho, co člověk ve svém životě vytváří.

Člověk je ve své podstatě podobný Bohu. A základní vlastností Boha je Láska. Proto člověk nemůže netvořit.

Ale tvůrčí síla se projevuje jen v té míře, nakolik není omezená bloky anti-lásky, zavedenými do lidského vědomí zvenčí a udržovanými jeho nedokonalým vědomím zevnitř.

Dokonalý Plamen Lásky vstupuje do tohoto světa skrze vaši JÁ JSEM Přítomnost. Ale na cestě tohoto proudu Lásky stojí filtry vašich nedokonalých myšlenek a citů. A proud se deformuje. Vlastnost Božské Lásky projevujete neustále. Nemůžete ji neprojevovat, protože je vlastní celému tvoření. Jen musíte očistit filtry vašeho vědomí, vašeho vnímání Božské Reality.

Otevřete svá srdce Lásce, Božské Lásce, a změníte tento svět.

V tomto světě není síly, která je mocnější než Láska.

Proto síly, které se rozhodly odloučit se od Boha, parazitují především na deformování vlastnosti Božské Lásky.

Celý sexuální průmysl, pornografie, stereotypy vzájemných vztahů mezi pohlavími, které propagují a šíří média, jsou zaměřeny právě na to, aby vás udržovaly dále od projevu Božské Lásky.

Zdá se být neškodné, když se díváte na film, který kultivuje vaši touhu uspokojit pohlavní pud. Zdá se být neškodné dívat se na nahé ženské tělo na reklamách, které nabízí předměty úplně nepotřebné pro váš duchovní pokrok.

Ale ve vašem vědomí se usazuje nenávist k Božské Lásce. Dobrovolně upevňujete filtry, zabudované do vašeho vědomí, jež vám zabraňují projevit vlastnost opravdové Lásky ve vašem životě.

Mezi původním projevem Božské Lásky a tím vnímáním lásky, které se pevně zakořenilo od dob těchto padlých civilizací, je tak velký rozdíl, že se to ani nedá srovnávat.

Je to jako život a smrt.

Jednou z vlastností svatých je schopnost přijímat nektar Božské Blaženosti do svého srdce. V tomto fyzickém světě neexistuje žádné jiné potěšení, které by bylo možné srovnat s přijímáním Božské Blaženosti.

Pouze čistá srdce jsou schopna přijmout tuto Blaženost.

Proud Božské energie, proud Božské Lásky prochází přes všechna vaše těla a laská vás. Cítíte extázi v každé čakře, v každém energetickém centru.

Nejlepší sexuální potěšení, kterého můžete dosáhnout ve fyzickém světě, se nedá srovnat s tímto prožitkem Blaženosti, který vám poslal Bůh.

Zamyslete se nad tím, zda je pro vás natolik neškodné, když se díváte na pornografické filmy, připouštíte sprosté nadávky, jste přítomni ve společnosti lidí, kteří se dopouští špinavých myšlenek a činů vůči ženám a vztahům mezi pohlavími.

Každá taková negativní vibrace přispívá k vašemu oddělení se od vlastnosti Božské Lásky.

Pozorujte květy, přírodu, úsměvy dětí. Stále chraňte vaši lásku před jakýmikoliv projevy anti-lásky. Chraňte vaše příbuzné, vaše děti. Budoucnost vaší planety záleží na té představě o Lásce, kterou získá nová generace.

Opravdová Láska začíná úctou k ženě, k Matce. Ty city, které chováte ke své Matce, mohou ovlivnit celý váš život. Nejšťastnější jsou ty rodiny, kde se vytvořila tradice úcty k Matce, jako k ochránkyni domácího krbu.

Ať vaše vědomí nikdy nebude zatíženo nekvalitními myšlenkami, které jsou namířené proti Matce, proti ženskému počátku.

V tomto světě jste všichni matkami. Muži i ženy. Přišli jste do vtělení, abyste si osvojili vlastnost Božské Matky. Proto správný vztah k ženě, k Matce bude zárukou úspěšného ovládnutí vlastnosti Božské Matky. A bez tohoto ovládnutí nemůžete pochopit Otce a Syna.

Přeji vám, ať ovládnete vlastnost Božské Lásky ve svých současných vtěleních.

JÁ JSEM Přítomnost Bezpodmínečné Lásky a laskám vás paprsky své Lásky.

* * *

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.03.07.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net