Jenom jsme schovali zápalky před dětmi

19.03.2005 00:00

Milovaný Súrja
19. března 2005

 

JÁ JSEM Surja, přišel jsem v tento den z Velkého Centrálního Slunce proto, abych vám dal prostřednictvím tohoto posla Učení o karmě.

Vy znáte termín karma jako energii, která vás doprovází během cyklu zemských vtělení. Dostáváte Božskou energii, která je zdrojem života ve vesmíru, a pak ji používáte v souladu se svobodnou vůlí danou Bohem. Ne vždy je energie využita tak, jak by to chtěl Bůh, a v tom případě tato nesprávně využitá energie zvyšuje vaši karmickou zátěž, ukládá se ve vašich jemných a fyzických tělech.

Dále vstupuje v platnost zákon podobnosti.

Nesprávně využitá energie, která vás neustále v životě doprovází, k vám přitahuje ty životní situace, které je nutné projít, abyste se poučili a jednali ne podle vaší vůle, ale podle Vůle Boha.

Ve skutečnosti tvoříte karmu vždy, když porušujete Vůli Boha, když jednáte v souladu s vašimi sobeckými popudy.

Proto je vaše karma přímo úměrná stupni vašeho sobectví, stupni vašeho odloučení od Božího Zákona a stupni vašeho nepřijmutí Božího Zákona.

A vaše správné volby, které děláte v každé karmicky podmíněné situaci, odpracovávají karmu. Každá taková správná volba vás přibližuje k Bohu a nutí vás vzdát se vámi vytvořené neskutečné části vás samotných a rozloučit se s ní.

V souladu s kosmickými cykly, nejdříve sestupujete do hmotného světa, střádáte si karmu, a pak opouštíte materiálnost, neustále analyzujete své dřívější chyby, když se znovu a znovu potkáváte s těmi stejnými situacemi, vyžadujícími karmické odpracování.

Cyklus opouštění materiálnosti teprve začal, a potrvá mnoho let, miliony pozemských let.

Teď rozebereme dispenzaci, Boží milost, která vám byla dána prostřednictvím předešlých poslů, a konkrétně dispenzaci fialového plamene.

Podstata transmutace karmy pomocí čtení prohlášení fialového plamene byla v tom, že jste si museli během čtení prohlášení uvědomit ty vlastnosti vás samotných, které nejsou Božskými vlastnostmi, a pomocí dodatečné Božské energie přitahované do fyzického světa přepracovávat negativní vlastnosti ve vlastnosti pozitivní a Božské.

Co se stalo poté, co jste tuto dispenzaci obdrželi?

Žijete v duálním světě a to znamená, že doslova vše ve vašem světě může být použito jak pro dobro a blaho, tak pro zlo.

Ptáte se, jak je možné použít čtení prohlášení fialového plamene, určených pro transmutaci karmy, pro zlo?

Je to jednoduché a můžu vám to teď říci otevřeně, protože dispenzace fialového plamene je v současné době Zemi odňata.

V okamžiku, kdy přitahujete dodatečný tok Božské energie během čtení prohlášení, můžete tento tok řídit vašimi myšlenkami a pocity.

A pokud v tento okamžik vaše myšlenky a pocity nemají dostatečnou čistotu a Božskou dokonalost, tak místo toho, abyste transmutovali karmické závaly ve vašem elektronovém obalu, ve vašich čtyřech nižších tělech, přidáváte k nim tu energii, kterou jste nesprávně použili při čtení prohlášení fialového plamene.

Tím pádem místo odpracování karmy tvoříte karmu novou.

Vidíte sami, že prohlášení fialového plamene byly velmi mocnou zbraní, která vám byla v tuto pro planetu těžkou dobu dána, a vidíte, že 90 procent této energie fialového plamene se usadilo ve vašich nižších tělech, protože v okamžiku čtení prohlášení jste nepřemýšleli o zbavení se svého ega, své nedokonalosti, ale přemýšleli jste o tom, co dostanete od Boha za vaše mnohahodinové bdění. Ještě horší bylo to, že jste připustili myšlenky odsouzení svých bratrů. Připustili jste i jiné negativní myšlenky a pocity během čtení těchto prohlášení.

Proto dispenzace fialového plamene v současné době účinkuje výběrově. A jenom pro ty skupiny a lidi, kteří při čtení prohlášení mají správný vnitřní motiv.

Je to velice rozumné opatření. Jenom jsme omezili přístup k tomuto mocnému nástroji těm lidem, kteří zatím nedosáhli potřebné úrovně rozvoje vědomí, aby sami sobě neublížili.

Jenom jsme schovali zápalky před dětmi.

Stejně tak i moje dispenzace 23. dne každého měsíce, která umožňuje transmutaci karmy následujícího měsíce, je omezená a funguje výběrově.

Jak se dá poznat, jestli podléháte či nepodléháte činnosti dispenzace?

Můžete to poznat podle svých úspěchů na Cestě. Jestli rok, dva roky i deset let zpět jste se uráželi, odsuzovali ostatní a připouštěli jste jiné nedokonalosti vám vlastní, a teď to pokračuje se stejnou intenzitou, můžete pochopit sami, že této dispenzaci nepodléháte.

Ale nic není ztraceno nenávratně. Pokud se ve svém srdci upřímně rozhodnete rozloučit se s neskutečnou častí vás samotných a prokážete vaši ochotu při každodenním snažení, tak se k vám vše vrátí. Pocítíte, jak se fialový plamen vrátí do vašeho života a pomůže vám zbavit se vašich nedokonalostí.

V konečném součtu, vše je určeno vaším vnitřním směřováním a vaším vnitřním motivem.

Chtěl bych vám připomenout to, že tím hlavním přece není čtení prohlášení nebo modliteb, ale hlavním je vaše přání zbavit se ega a přání sloužit životu, sloužit Bohu. A toto přání může být uskutečněno při jakékoliv činnosti, v jakékoliv situaci, se kterou se v životě setkáte.

Nejobyčejnější každodenní činnosti, vaše vztahy s lidmi a s okolním světem mohou odpracovávat karmu neméně než čtení prohlášení.

Každý okamžik svého života děláte volbu. A svými činy buď odpracováváte existující karmu, nebo tvoříte karmu novou.

I jakkoliv dokonalá duchovní praxe, i sebelepší modlitby budou pro váš duchovní rozvoj marné, pokud děláte tyto praktiky se zištným cílem získat jakékoliv výsady pro vás nebo vaše blízké.

Je jenom jeden pravý motiv, se kterým máte přistupovat k libovolné duchovní praxi – zbavit se svého ega a přiblížit se k Bohu, sloužit Bohu a všem živým bytostem.

Pokud přistupujete k duchovní praxi s jakýmkoliv jiným cílem, budete utvářet negativní karmu.

V duchovní oblasti, v oblasti náboženství, funguje ten samý princip duality, který je vašemu světu vlastní.

A občas člověk z lidského pohledu nábožný, který pravidelně chodí na všechny církevní bohoslužby a ceremonie, stojí ve svém duchovním rozvoji níže než člověk, který nikdy do kostela nechodí, ale má správný vnitřní motiv a uskutečňuje ve svém běžném životě ta přikázání, kterým vás učil Ježíš a jiní Učitelé lidstva.

Nebude velkým odhalením, když vám řeknu, že mnohem více duchovně pokročilých lidí je za hranicemi náboženských učení, než mezi lidmi v rámci konkrétních náboženských systémů.

Dal jsem vám dnes dost informací k zamyšlení. Využil jsem této příležitosti proto, abych vás informoval o těch změnách, které se v současné době dotknuly našich předešlých dispenzací.

JÁ JSEM Súrja z Velkého Centrálního Slunce. Om.

* * *

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.03.19.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net