Přišel čas, kdy se ve svém vědomí musíte vzdát jakéhokoliv projevu boje

20.03.2005 00:00

Возлюбленный Эль МорияMilovaný El Moria
20. března 2005


JÁ JSEM El Moria! JÁ JSEM přišel.

Poznali jste mě, milovaní? Zaposlouchejte se do mých vibrací. Je něco, stojící za všemi slovy i obrazy, a to je Božská Realita, kterou si není možné s ničím splést.

Přišel jsem za vámi z této Vyšší Reality, abych vám předal následující Učení.

Když jsem byl naposledy ve vtělení, a vy jste o tomto vtělení slyšeli, jako o El Moriovi, přišel jsem se záměrem dát západním učedníkům část tajných znalostí, kterými disponovali zasvěcenci v dobách starobylé Lemurie a Atlantidy. Přístup k těmto znalostem byl umožněn jen velmi malému množství zasvěcených, přicházejících znovu a znovu do vtělení, aby udržovali plamen Pravdy hořící v této fyzické rovině.

Plamen Pravé Znalosti nikdy neuhasl, ale byl dostupný jen velmi malému okruhu lidí, kteří tyto znalosti pečlivě ochraňovali před amatéry a nováčky.

My tři vládci, El Moria, Kuthumi a Džval Kul, jsme se vtělili v 19. století a získali možnost předat část tajných znalostí, kterými disponovali jenom nejvyšší zasvěcenci na této planetě. Pro rozšíření těchto znalostí se nám podařilo založit organizaci „Teosofická společnost“

Kvůli negativnímu postoji Západu ke všemu, co přichází z Indie a Tibetu, jako k jakoby nižším znalostem ve srovnání se znalostmi, které měli nejlepší myslitelé té doby, jsme byli nuceni používat prostředníky, ovládající schopnosti pro příjem a předání obrazů a znalostí, obsažených v našich fyzických myslích. Takovým příjemcem informací byla E.P.B., naše oddaná učednice a následovnice. Také jsme používali několik lidí, patřící k aristokratickým kruhům Anglie pro rozšíření našich idejí.

Pod naším diktátem byla napsána řada knih. Pečlivě jsme kontrolovali všechno, co šlo do tisku, aby Pravda byla sdělena v co nejvyšší kvalitě. A skutečně všechny práce, které vycházely přes Blavatskou, obsahovaly Pravdu, ale forma podání materiálů byla záměrně matoucí, aby tuto Pravdu mohly využít jen ty duše ve vtělení, které získaly potřebné klíče pro rozeznání této Pravdy.

Náš úkol byl splněn perfektně. Ponechali jsme na Zemi materiální svědectví starobylé Pravdy v podobě tištěných publikací Blavatské.

I když, samozřejmě, skutečné autorství těchto knih zůstalo nám.

A stanoveného cíle jsme dosáhli. Tvůrčí mysl nejlepších západních myslitelů dostala správný směr. A námi zaseté semínko znalostí prorostlo do mnohých ezoterických učení v následujícím 20. Století.

Nemohli jsme předat naše učení v Rusku. Tato země byla nejvnímavější k těmto znalostem, a právě proto, aby tyto znalosti nebyly Rusům dostupné, naše opozice udělala všechno možné, aby toto Učení bylo rozšířeno v Rusku se zpožděním celých 100 let.

A když konečně dorazilo do Ruska, tak už bylo rozředěno a zakaleno jinými Učeními, která vznikla na území Ameriky.

Tato ezoterická učení byla založena na znalostech, které jsme publikovali prostřednictvím Blavatské, nicméně v nich do značné míry existovala zkreslení, vlastní americkému myšlení.

A když jsme při předávání znalostí záměrně zamotávali informace, aby nebyla odhalena Pravda pro nepřipravený rozum, tak v nových amerikanizovaných učeních byla pravda rozředěna lží, aniž bychom chtěli.

Tyto amerikanizované náhražky nakonec došli do Ruska. A užitek byl alespoň v tom, že se lidé obrátili k pracím Blavatské, za jejichž věrohodnost neseme osobní zodpovědnost, protože jsme se sami zúčastnili vytváření těchto knih.

Ale v myslích opravdových učedníků vznikl zmatek kvůli tomu, že si všimli mnoha rozporů mezi novými amerikanizovanými učeními a učeními, která jsme předávali my.

Protože nová učení byla předána jednoduchým a srozumitelným jazykem, přednost byla dána jim.

Ale teď přišel čas, kdy je nezbytně nutné objasnit základní a hlavní rozpor. A ten se týká otázky pádu andělů a Lucifera.

Minulý rok jsme učinili pokus prostřednictvím našeho Posla Tatjany předat jednodušší vysvětlení otázky pádu andělů a otázky pádu lidstva, když jsme objasňovali výklad „Tajné Doktríny“.

A nyní jsem nucen opět se vrátit k této otázce, protože vidíme, že tato otázka je dnes pro naše nejlepší učedníky na prvním místě.

Proto trváme na tom, abyste toto téma prozkoumali s větší pozorností tak, jak je předloženo v „Tajné Doktríně“.

Přišel čas, kdy se musíte ve svém vědomí vzdát jakéhokoliv projevu boje, včetně boje s padlými anděly.

Ve skutečnosti se v této otázce střetly dva úhly pohledu, dva přístupy k interpretaci historie lidstva a ke koncepci rozvoje vesmíru. První je přístup východní filozofie, který našel svůj odraz v religiózních systémech Indie a Tibetu. Druhý je přístup, vlastní západní mentalitě, vycházející z křesťanského světonázoru a nových amerikanizovaných učení.

Rusko, jako země, která se geograficky nachází mezi východem a západem, má potenciál obsáhnout a osvojit si oba filosofické systémy.

Proto my znovu přicházíme prostřednictvím ruského Posla, abychom nasměrovali vaši mysl.

Lépe než v knihách, napsaných při našem vtělení, není téma pádu andělů a takzvané vzpoury Lucifera vyloženo nikde.

Proto přišel čas přehodnotit znalosti, předané v minulosti a pozvednout vaši představu o Pravdě na novou úroveň.

Pokaždé, když ve vás vznikne přání bojovat s padlými anděly, vzpomeňte si, že každý z vás má tohoto anděla v sobě, v podobě takzvaného pátého principu, neboli Já Krista.[1]

Nemůžete bojovat s části sebe samých. Vaším úkolem je právě pomoci tomuto padlému andělu vrátit se Domů k Bohu. A překáží mu v tom vaše čtyři nižší těla, zatížená vámi nahromaděnou karmickou zátěží za mnoho a mnoho vtělení na Zemi.

Proto všechnu snahu musíte nasměrovat na to, abyste se zbavili nereálné části sebe samých, vašeho ega, vašich karmických nánosů a povýšili svoje vědomí na úroveň vašeho Já Krista, vašeho Anděla Strážného. Je to další etapa evoluce a to se stane, jakkoli byste se bránili a jakkoli byste se drželi každého ochotně vám nabízeného systému, který vás vede na cestu boje.

Vzpomeňte si na učení Ježíše nebo Buddhy. Učil někdo z nich bojovat s padlými anděly?

Přečtěte si Bibli. I v tomto, z našeho pohledu ne úplně čistém zdroji, lze najít správnou představu o historii rozvoje Země, pokud si přečtete tyto citáty s použitím klíčů, předaných v „Tajné Doktríně“.

Mnoho úsilí a energie jsme vynaložili na to, abychom překonali odpor vnějšího vědomí Tatjany, překonali jakékoliv uctívání předešlých poslů a překonali představy o padlých andělech, předané prostřednictvím těchto poslů z Ameriky.

Proto já mluvím, dokud existuje možnost mluvit prostřednictvim tohoto Posla, a prohlašuji, že čas se změnil a je potřeba přejít na novou, vyšší úroveň pochopení Božské Pravdy.

Můžete si vybírat. Můžete přemýšlet. Nezapomeňte ale, že existují kosmické lhůty a ti, kteří je nestihnou, budou polykat silniční prach.

JÁ JSEM El Moria Chan.

 

[1] Viz knihu „Dobro a Zlo“, kapitola „Pád Andělů“

https://id.sirius-ru.net/books/goodandevil/padenieangelov.htm

* * *

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.03.20.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net