Každý váš čin služby všem živým bytostem snižuje pravděpodobnost další hrozící katastrofy

02.05.2005 21:21

Pán Světa Gautama Buddha
2. května 2005

 

JÁ JSEM Pán Světa Gautama Buddha, který k vám přišel prostřednictvím tohoto Posla.

JÁ JSEM vás přišel seznámit s některými událostmi, které se staly a které se mají stát na planetě Zemi.

Víte, že v tuto chvíli zastávám pozici Pána Světa a tato pozice předpokládá udržení rovnováhy na planetě Zemi.

Nedávno, koncem roku 2003, se Země dostala do složité situace.  Kvůli nemožnosti vyvážit negativní energie lidstva měla nastat série gigantických katastrof.

Nic netušící lidstvo pokračovalo v oslavě života. Lidé se příliš nezajímali o proroctví a předpovědi, které jsme dávali.

Narušení energetické rovnováhy bylo tak silné, že mohlo způsobit úplné zničení stávající civilizace na Zemi.

Tak proč se nic nestalo? Můžete mluvit o zázraku, můžete mluvit o tom, že proroctví se nesplnilo. Nicméně zázraky v tom smyslu, jak předpokládáte, se nedějí. Za každý zázrak se musí platit.

A pokud energie, která obklopuje planetu hustou obálkou, odolává transmutaci a síla energie Světla nestačí na to, aby mohla vyvážit přebytek negativity na planetě, pak je třeba pokusit se obnovit potřebnou rovnováhu.

Víte, že předpokládané události, spojené se sérií globálních katastrof, byly námi předem předpovězeny. A my  jsme se  připravovali na tyto události. A dar fialového plamene, který lidstvo dostalo na konci minulého století, byl jedním z vyvažujících faktorů.

A pokud by byl fialový plamen použit v souladu s našimi plány, pak by bylo možné zcela zabránit nebezpečí kataklyzmat.

Ale vy víte, že se to nestalo. A v roce 2003 stál svět na pokraji zničení. Teď vám to mohu říci.

Co se tedy stalo? Proč nedošlo ke kataklyzmatu, alespoň tak silnému, aby existující civilizaci ohrožoval?

Jako Pán Světa, jehož hlavní povinností je udržovat rovnováhu na této planetě, jsem obětoval všechna svá těla, celé své momentum úspěchů. Přinesl jsem na Oltář vše, co představuje mou individualitu.

A protože momentum Světla, které jsem měl, bylo obrovské, stačilo to, aby se zabránilo katastrofě.

Ptáte se, proč bylo nutné přinést takovou oběť? Koneckonců, lidská duše je nesmrtelná a lidstvo by pokračovalo ve své existenci na jemné úrovni této planety.

Milovaní, lidstvo ve své většině není připraveno na existenci na jemné rovině. Tudíž, po ztrátě fyzické platformy, by se ve svém vývoji posunulo o miliony let od předpokládaného Božského plánu.

Proto moje oběť byla zcela oprávněná a stala se. Vy máte možnost žít.

Nicméně milost Boha nemá žádná omezení a na základě rozhodnutí Karmické Rady Velkého Centrálního Slunce byla všechna moje těla podle matrice mého života obnovena. A k obnovení těchto mých těl byla použita energie z kauzálního těla milovaného Sanat Kumary.

Povstal jsem jako pták Fénix. A dostal jsem příležitost znovu sloužit všem živým bytostem planety Země.

Všechny zázraky, které se v tomto Vesmíru dějí, se dějí díky sebeobětování a službě celé Hierarchii Bytostí Světla. A každá Bytost, která stojí na vyšším stupni vývoje vědomí, je připravena obětovat se z lásky a soucitu k těm živým bytostem, které stojí na nižších stupních svého vývoje.

Přinesl jsem vám tento svůj příběh proto, abyste přemýšleli o svých činech. Každý z vás může přispět k vytvoření husté energetické kůry složené z negativní energie. A každý z vás může přispět k rozpuštění této kůry, která obklopuje planetu Zemi. Všechno závisí na vás, milovaní. Vidíte, že Nebesa dělají všechno, co je v jejich silách. Ale přemýšleli jste někdy o tom, že může nastat konec Božské Milosti?

Přišel jsem vám říci, že to momentum Světla, které jsem obětoval pro stabilizaci situace na Zemi, vyčerpalo svou energetickou přiležitost.

A od tohoto okamžiku bude záviset na každém z vás, akumulace jakých energií v auře Země bude v nejbližší době převládat.

Abychom předešli dalšímu velkému napětí, které by mohlo vést ke globální katastrofě, rozhodli jsme se povolit menší kataklyzmata, jako je zemětřesení v jižní Asii a tsunami způsobené tímto zemětřesením na konci prosince loňského roku.

Takže pokaždé, když se v tomto roce a v letech následujících budou vyskytovat přírodní katastrofy, technogenní katastrofy, války, teroristické útoky, sociální exploze, extrémní povětrnostní podmínky, ať je to pro vás připomínkou obtížné situace na planetě Zemi a odpovědnosti, kterou nesete za budoucnost této planety.

Uvědomuji si, že mnoho lidí na planetě Zemi není schopno pochopit souvislosti mezi jejich činy, myšlenkami a pocity a katastrofami, které se na Zemi odehrávají. Stejný zákon, který platí v tomto Vesmíru, se však vztahuje i na tuto planetu.

Ti z vás, kteří mají rozvinutější vědomí, mají povinnost sloužit těm jednotlivcům, kteří dosud nedosáhli úrovně uvědomění si úzkého vztahu mezi vším, co na této planetě existuje.

To je důvod, proč v těchto poselstvích mluvíme znovu a znovu o vaší odpovědnosti za vaše myšlenky, pocity, skutky. Za všechny skutky, které ve svém životě děláte. Za nakládání s každým ergem Božské energie.

A jako vždy, na těch, kteří mají vysší vědomí, leží většina práce a odpovědnosti za stabilizaci situace na Zemi.

Přišel jsem k vám v tomto měsíci Vesak, kdy nejen buddhisté, ale i lidé v mnoha zemích světa oslavují mé narozeniny, mé osvícení a mé spojení s Věčným Světlem.

Nyní můžete k těmto událostem přidat den mého nového zrození, kdy jsem dostal příležitost pokračovat ve své službě lidstvu, díky poskytnuté milosti a díky patronaci a pomoci, kterou mi poskytl Sanat Kumara, můj věčný Guru a můj nejbližší Pán.

Doufám, že ve vašich komunitách bude vždy převládat duch vzájemné pomoci, podpory a služby.

Každý váš čin služby bližnímu, služby všem živým bytostem zvyšuje vibrace planety Země a snižuje pravděpodobnost další hrozící katastrofy.

Neposuzujte svůj duchovní pokrok podle počtu hodin strávených v modlitbách a meditacích. Posuzujte svůj duchovní pokrok podle pomoci, kterou poskytujete všem živým bytostem, včetně lidí, zvířat a rostlin. Posuzujte svůj duchovní pokrok podle myšlenek a pocitů, které ve vašem vědomí převládají.

To budou ty plody, podle kterých vás Ježíš vyzýval k souzení.

Loučím se s vámi.

 

JÁ JSEM zůstávám v míru. Gautama.

* * *

 

Poselství Gautamy Buddhy publikováno v knize "GAUTAMA BUDDHA"

Kniha obsahuje Poselství Gautama Buddhy jáko část Učení Nanebevzatých Mistrů, předaných skrze Posla Tat´ánu N. Mikušinu. Zde je několik Učení: o změně vědomí, o současné situaci na Zemi, o vzájemné spojení mezi kataklyzmy, sociálními konflikty, válkami a úrovní vědomí lidstva, o komunitě, o štěstí, o překonávání konfliktů, o rozlišování, о vědomí Buddhy.

 

O Gautamovi Buddhovi

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.05.02.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net