Učení o Svobodě [1]

19.06.2005 19:19


Milovaný El Moria
19. června 2005

 
JÁ JSEM El Moria, který přišel znovu!


Doufám, že dnešní setkání bude užitečné pro vás i pro vaše poznání světa. Mnoho dní jsme usilovali o to, aby nový posel mohla vnímat nejen znalosti, které byly v té či oné míře přítomny v jejím vědomi dříve, ale také aby se mohla naučit předávat znalosti, které jsou pro ni absolutně nové. Proto jsme pokaždé dostávali příležitost dávat stále větší a větší znalosti a porozumění.

Víte, že Vesmír je uspořádán tak, že každá úroveň tohoto Vesmíru, která má jinou úroveň vědomí, je oddělena od předchozí a následné úrovně jakousi neprostupnou energetickou bariérou. A získáváte schopnost překonat tyto bariéry pouze tehdy, když získáte určitý vnitřní energetický potenciál, který vám to umožňuje. Tato energie, kterou jste schopni osvojit si, se určuje stupněm vývoje vašeho vědomí. Čím vyspělejší vědomí máte, tím k vyšší energetické vrstvě máte přístup. Úroveň vašich vibrací vám proto dává určitou míru svobody.

Prakticky celý vývoj spočívá v získání větší míry svobody, která vám umožní pokrýt více energetických vrstev ve vašem vědomi a mít přístup k více informacím.

Paradoxem je, že se nejprve musíte vzdát své svobodné vůle tak, jak to chápete na své lidské úrovni vědomí. Svoboda v lidském chápání znamená svobodu ve splnění vašich tužeb, a pokud zákony vaší společnosti nebudou vynucovat omezení svobody jednotlivých členů společnosti, pak nespoutané touhy některých členů společnosti mohou poškodit celou lidskou populaci, která na planetě existuje.

Nejprve musíte dobrovolně ve svém vědomi odmítnout svou tělesnou mysl a související s touto mysli své lidské tužby a potřeby. Poté získáte větší míru svobody související s přístupem na vyšší energetické a informační úrovně...

____________________________________________________________

[1] Během přijímání diktátu došlo k selhání počítače. Příjem diktátů se provádí se současným záznamem vstupních informací do počítače. Podařilo se mi obnovit jen začátek přijímaného diktátu. Většina zadaného textu byla zničena. Zatímco jsem se snažila obnovit zmizelý text, vystoupila jsem z proudu a nemohla pokračovat v přijímání diktátu. Proto se zde zveřejňuje to, co se podařilo zachovat. T. N.