Vaše planeta vstupuje do cyklu, který vede ke smrštění iluze

29.03.2005 00:00

Milovaný Serapis Bey
29. března 2005

 

JÁ JSEM Serapis. Přišel JSEM.

Stvoření tohoto Vesmíru a jeho vývoj jsou spojeny s překonáním tisíce překážek. Tyto překážky vznikají při interakci dvou hlavních sil tohoto Vesmíru. Původně čistý Boží záměr v okamžiku začátku rozdělení, projevuje odpor silám, které se nacházejí v klidu věčné blaženosti. Tyto síly brání začátku projevování Vesmíru. Nechce se jim opustit prvostvořený klid blaženosti. Stejně jako vy, když se vám ráno nechce probouzet ze spaní, obzvlášť byl-li váš sen sladký jako v dětství.

Pak uplyne čas a Vesmír začíná cítit odpor ze strany sil, které se nechtějí vracet k původnímu klidu. Připomíná to to, když se člověk ponoří do problémů dne a nechce se mu jít spát.

Ale stejně tak, jak se nevyhnutelně střídají den a noc, čas aktivity a čas spánku, tento Vesmír má svůj den, aktivitu, a svůj klid, odpočinek.

Všechno je podřízeno svým cyklům. A cyklům uvnitř cyklů.

Vaše planeta vstupuje do cyklu, který vede ke smrštění iluze. Jenže lidské bytosti se tak ponořily do této projevené iluze, že se brání zavedenému řádu.

Ve vás je nesmrtelná část, vaše Vyšší Část. A je ve vás smrtelná část, vaše čtyři nižší těla. Vaše Vyšší Část se podřizuje Božskému Zákonu, protože po celou dobu vašeho putování, jako individuality v tomto projeveném světě, neztrácela tato část vás samých nikdy spojení se Stvořitelem. Vaše nižší část v určitý okamžik evolučního vývoje ztratila svoje vnímání jednoty se Stvořitelem Vesmíru a svoje vnímání jednoty s celým stvořením.

Zvolila si žít svůj oddělený život a zabloudila v džungli iluze. A bez ohledu na to, jak dlouho trvá putování duše po prostorách vesmíru, přichází chvíle, kdy se musí vrátit z iluzorního světa do Skutečného Světa Boha. A tato etapa teď nastala. Etapa vzdávání se iluze a návratu do Skutečného Světa.

Proto je vám dán průvodce, váš Strážný Anděl, vaše Svaté Já Krista. A tento průvodce je určen, aby vás dovedl na správnou Cestu, Cestu návratu do Božího Království.

Celé to vnější učení, které dáváme prostřednictvím tohoto nebo jakéhokoliv jiného našeho posla, má cíl právě navázat spojení s tou částí vás samotných, která si pamatuje, kdo jste. A čím pevnější bude vaše spojení s reálnou částí vás samotných, tím rychlejší bude pro vaši individualitu cesta návratu Domů.

Všechna pravá zasvěcení, která jsem dával mým učedníkům a která dávají svým Učedníkům jiní Mistři, jsou určena k tomu, aby se překonal odpor iluzorní části vás samotných a navázal se kontakt s vaší nesmrtelnou částí.

A ti z vás, kdo navštívili můj Klášter, můj Chrám v Luxoru, si teď musí vzpomenout na ty znalosti, které dostali v mém Chrámě.

Já jsem přísný učitel a vyžaduji od svých učedníků mimořádnou disciplínu. Protože pokud učedník neposlouchá Učitele, kterého si sám zvolil, tak takový učedník nemá právo studovat pod naším vedením.

Diktát doby je takový, že vaše studium a vaše zasvěcení se konají v obyčejném životě. Nepotřebujete jet na konec světa k zámořskému učiteli, abyste dostali potřebné znalosti. Diktát doby je takový, že dostáváte všechny potřebné znalosti přímo tam, kde žijete. Procházíte zasvěcením v obyčejném životě. A My používáme okolnosti vašeho života, abychom vaší duši dali ta zasvěcení, která nejvíce potřebuje.

Dostáváte znalosti během nočního spánku, když neuvědoměle nebo uvědoměle navštívíte naše Kláštery a podstupujete učení během spaní.

Opravdu, vaše duše ve dne i v noci usilovně pracují.

Nemluvím tady o těch duších, které se studiu vyhýbají, preferují trávit čas nočního spánku ne vlastním vzděláváním, ale navštěvují astrální roviny, kde během spánku dostávají stejná iluzorní potěšení a požitky, na které jsou zaměřeny ve fyzickém světě.

Nechci vystrašit tyto nedbalé jednotlivce, ale všechno, co neodpovídá plánu Boha, nemůže pokračovat v existenci v Novém Světě. Ne proto, že Bůh je krutý a chce vás potrestat. Ne. Sami se odsuzujete na nebytí, protože nebudete schopni žít v jemnohmotném světě, kterým se po nějaké době stane vaše planeta, stejně jako jiné planety ve Vesmíru. Život bude postupně přemístěn na jemnohmotnou rovinu. Samozřejmě, bude to trvat mnoho milionů let. A ti z vás, kdo se nedokáží přizpůsobit životu na jemnohmotné rovině, budou smeteni větrem kosmických změn.

Proto vám v těchto poselstvích dáváme impuls, jehož cílem je přenést střed vaší bytosti na jemnohmotnou rovinu.

Pokud vzestoupíte ve svém vědomí na jemnohmotnou úroveň, zvýšíte tím své vibrace a tím jakoby zvedáte celou planetu na svou úroveň.

Představte si horolezce, který stoupá na strmý vrchol hory, představující Vrchol Božího Vědomí, a za sebou na laně táhne celou planetu. A čím více bude takových horolezců, zdolávajících Vrchol Božího Vědomí, tím rychleji a bezbolestněji proběhne zvýšení vibrací planety, přechod na novou úroveň rozvoje.

Musím vám povědět o takovém jevu, jako je protržení přehrady. Pokud se Božská Energie, která je vydána na transformaci tohoto světa, setká s odporem drtivé většiny jednotlivců, kteří obývají tuto planetu, jejich vědomí může v tomto případě být přirovnáno k přehradě na cestě vod Božské obnovy a přeměny. Dříve nebo později přicházející voda prolomí přehradu a voda smete všechno, co jí stojí v cestě.

Božskému obnovení se brání pouze vaše vědomí. A čím rychleji vaše vědomí změníte, tím méně kataklyzmat čeká vaši planetu v budoucnosti.

Pokaždé, když nedokážete překonat nějaký blok ve vašem vědomí, pokaždé, když je vám lenošno plnit naše požadavky, které vznášíme k našim učedníkům, musíte pamatovat na tu spoustu vody, která může v každý okamžik spadnout na Zemi a smést všechno, co se brání Božskému Zákonu.

Řekl jsem vám o potřebách této doby.

A na závěr vám chci dát poučení o tom, jak překonat odpor vlastního vědomí s co největším efektem.

Když jdete spát, nezapomeňte na to, že chcete navštívit Svaté Kláštery v éterických Rovinách Světla. Poslední vaší myšlenkou před usnutím, před tím, než vás vaše vědomí opustí, musí být přání navštívit naše Svaté Kláštery a přání, aby vědomosti, které dostanete v našich chrámech, byly přeneseny do vašeho vnějšího vědomí během následujícího dne.

Neopovrhujte touto naší pomocí a touto možností, kterou vám dávají Vzestoupení Mistři.

Teď se s vámi loučím, ale těším se na brzké setkání s každým z vás v mém Svatém Klášteře nad Luxorem.

JÁ JSEM Serapis Bey.

* * *

 

Zdroj - https://sirius-ru.net/dictations/mart_iun_2005/2005.03.29.htm

 

Objevili jste chybu? Napište nám: sirius@sirius-cz.net