Jmenuji vás do služby na planetě Zemi

10.05.2005 15:15

Milovaný Súrja
10. května 2005


JÁ JSEM Súrja a přicházím k vám z Velkého Centrálního Slunce prostřednictvím tohoto Božího posla.

Od té doby, co jsme začali pracovat na předávání našich zpráv prostřednictvím tohoto posla, jste se mohli seznámit s nejnovějšími zprávami a nejnovějšími informacemi patřícími do kategorie, se kterými jsme vás považovali za nutné seznámit.

V budoucnu budeme v naší práci pokračovat. Sledujte diktáty. Snažte se porozumět nejen obsahu, který leží na povrchu, ale zkuste tyto diktáty číst jakoby mezi řádky.

Každé pravé Poselství z nebe se vyznačuje především svou mnohorozměrností a plností druhého, třetího a čtvrtého významu. Ano, milovaní, navzdory zdánlivé jednoduchosti a přístupnosti podání obsahují tato Poselství informace, které projdou mimo vašeho vnějšího vědomí a způsobí probuzení nejhlubších vrstev vašich duší. A jedním z našich hlavních úkolů je právě probudit vaše spící Božské schopnosti. Abyste mohli vystoupit ze svého fyzického světa a poznat jiný svět, Božský svět, který vždy existoval ve vaší blízkosti, ale vy jste si ho raději nevšímali nebo jste předstírali, že neexistuje.

Bylo pro vás mnohem snazší oddávat se iluzi svého světa, hrát své role a hrát si se svými hračkami.

Jste schopni vnímat to, co vnímat chcete a co jste schopni ze své svobodné vůle připustit do svého vědomí. Jemné světy nejsou vnímatelné vašimi fyzickými smysly. Nemůžete je cítit, vidět ani slyšet. A abyste mohli začít komunikovat s Božským světem, musíte zdokonalit své fyzické smysly do takové míry, aby se staly vnímavými k jemným vibracím. Rozsah vaší citlivosti se jakoby rozšíří a vy začnete cítit jemný svět.

Cítíte pachy, jemné vůně, které nepocházejí z vašeho okolí. Vidíte krásné barvy, které se třpytí a víří před vaším vnitřním okem, vidíte jiskry a další světelné efekty. Začnete slyšet hudbu sfér, slyšíte zvuky našeho světa.

Ale nejdůležitější věcí, o kterou byste měli usilovat celým svým bytím, je pocit Božství. Je to nesrovnatelné nadšení z kontaktu s naším světem. Je to naprosto úchvatný pocit, srovnatelný snad s pozorováním objektu vaší první lásky. Vašeho milovaného nebo milované. A ten pocit je tak vznešený, že se bojíte i svým dechem, jakýmkoli nemotorným pohybem ten pocit zaplašit.

Váš svět je plný velmi hrubých vibrací. A uprostřed zmatku vašeho světa je velmi těžké naladit se na Božskou harmonii. Proto doporučujeme trávit co nejvíce času v přírodě, v tichu. Šustění trav, zpěv ptáků, dokonce i bzučení hmyzu jsou zvuky, které jsou našemu světu nejbližší.

Naučte se naslouchat hlasům přírody, naučte se pozorovat přírodu. Nechte si v mysli projít obrazy přírody kolem sebe. Nechte procházet skrze sebe, skrze své vědomí, obrazy přírody kolem vás.

Když jste v tichu na břehu řeky nebo moře, nebo v lese nebo na poli, jste skutečně v chrámu Božím. A měli byste zažít naprosto božskou úctu před Boží péčí o vás. Postavil pro vás ty nejdokonalejší chrámy.

A váš pobyt v přírodě by měl být podobný návštěvě chrámu. Děkujte Bohu za každý okamžik ticha, kdy jste v Jeho Chrámu, a pociťujte úctu. Protože jemnohmotný svět se k vám nemůže přiblížit, když jste ve městech nebo dokonce v malých osadách. Pouze v přírodě, kde není ani stopa po takzvané civilizaci, jste schopni přijít do kontaktu s vysokými vibracemi našeho světa.

A pro mnoho lidí jsou vibrace našeho světa nesnesitelné. Proto, když se dostanou do přírody, hledají se znovu omráčit rockovou hudbou, cigaretou nebo alkoholem, vůní masa pečeného na ohni. Není to známý obrázek rozšířené masové rekreace v přírodě?

A celá podstata, milovaní, je v rozdílnosti vibrací. Mnoho lidí se připoutalo k nízkým vibracím fyzické a astrální roviny natolik, že se pro ně pobyt v tichu v přírodě stává utrpením.

Pokud tedy usilujete o společenství s Bohem a usilujete-li o společenství s naším světem, najděte si čas a příležitost alespoň jednou týdně vyrazit do přírody a meditovat o slunci, o šumění větru, o vůně divokých květin.

A mezi těmito přírodními obrázky a zvuky pro vás bude mnohem snazší zachytit vibrace našeho světa.

Je čas vrátit se k přirozenému způsobu života, který vám Bůh zajistil.

Úroveň svého duchovního rozvoje můžete nepřímo posoudit podle harmonie, kterou jste schopni prožívat, když jste celé hodiny sami se sebou a s přírodou. Mohu vás ujistit, že člověk, který je připoután k astrální a fyzické rovině, nebude schopen sedět v klidu ani pět minut při rozjímání nad obrazy přírody.

Pouze duše těch, kteří jsou připraveni na společenství s Božským světem, nacházejí mír a zažívají blaženost ze společenství s přírodou.

Vaše města jsou nahromaděním tolika sil temnoty, že se člověk diví, jak jste schopni přežít v těchto žumpách masového vědomí a takzvané moderní civilizace.

Výhonky nového vědomí si musí razit cestu v tichu přírody. A časem přijde nová civilizace, která nahradí civilizaci stávající. A bude to právě harmonie vztahu člověka a přírody, která ji bude odlišovat od stávající civilizace.

A věřte mi: všechny drsné klimatické podmínky a extrémní počasí jsou jen důsledkem vašeho nedokonalého vědomí.

Změňte své vědomí, myslím vědomí celého lidstva jako celku, a vaše podmínky existence ve vašem světě se změní. A elementálové, kteří umírají po tisících a doslova šílí z vaší civilizace, velmi rychle přinesou na Zemi božský řád.

Země se promění v planetu s tak mírným klimatem a tak pohodlnými podmínkami pro existenci, že nebudete muset vynakládat tolik úsilí a energie na vytápění svých domovů.

Podívejte se kolem sebe. Vy a jen vy jste zodpovědní za nedokonalost, ve které váš svět existuje. Vy a pouze vy jste zodpovědní za všechny hurikány, přírodní katastrofy, tsunami, extrémní povětrnostní podmínky. To je práce vašich rukou a práce vašeho vědomí.

A neočekávejte, že Vzestoupený Mistry přijdou a uklidí váš dům. Ne, milovaní, toto je vaše planeta, toto je váš domov a je vaší odpovědností dát to do pořádku.

Nastal čas vyčistit své vědomí od nečistot, které se tam nahromadily během milionů let vašeho pobytu ve vtělení na planetě Zemi. Nyní musíte očistit své vědomí a musíte očistit svůj domov, svou planetu Zemi.

Jste zodpovědní za čistotu na planetě. Jmenuji vás do služby na planetě Zemi. 

JÁ JSEM Súrja.