O nové Božské milosti

27.06.2005 00:00

Milovaný El Moria
27. června 2005

 

Já jsem El Moria, opět k vám přicházím!

Od okamžiku našeho posledního setkání se odehrála důležitá událost, o které bych rád promluvil v naší dnešní besedě. Vy víte, že 23. dne každého měsíce je vám poskytnuta příležitost odpracovat karmu měsíce následujícího s pomocí čtení modliteb, prohlášení, Růženců nebo manter.

Také víte, že 23. června začalo jednání Karmické Rady, která bude zasedat v průběhu dvou týdnů. Během tohoto jednání bylo rozhodnuto, že počínaje příštím měsícem, 23. července roku 2005 a 23. dne každého následujícího měsíce včetně 23. prosince tohoto roku, vám bude poskytnuta bezprecedentní příležitost k přeměně osobní karmy a karmy planety.

Ti z vás, kteří si 23. dne každého měsíce najdou čas a vykonají jednoduchý rituál, který dále popíšu, vytvoří podmínky pro svůj pokrok a přechod na novou úroveň vědomí. Podobná příležitost nebyla doposud nikdy poskytnuta.

Tuto příležitost můžete využít zatím jen do konce tohoto roku. A uvidíte, nakolik vaše vědomí postoupí na vyšší úroveň. Ve skutečnosti vše, co vás odděluje od vyšší úrovně vědomí, je vaše karma. Uzavírá vás jakoby do kopule a vy nemůžete vidět věci takové, jaké ve skutečnosti jsou, protože vám v tom brání negativní energie, které jsou obsaženy ve vašich čtyřech nižších tělech.

Pokud dostatečný počet lidí 23. dne každého měsíce do konce tohoto roku bude věnovat transmutaci karmy následujícího měsíce alespoň jednu hodinu, bude vaše úsilí znásobeno počtem účastníků tohoto modlitebního bdění.

Například, pokud se 23. června, 23. července, 23. srpna, 23. září, 23. října, 23. listopadu a 23. prosince zúčastníte transmutace karmy následujícího měsíce a věnujete tomu pouze jednu hodinu, a pokud se společně s vámi tohoto bdění zúčastní 1000 lidí po celé zeměkouli, bude vaše úsilí znásobeno 1000krát. Pokud se tohoto bdění zúčastní 10000 lidí, vaše úsilí bude znásobeno 10000krát.

Proto vás prosím, berte tuto novou Bohem darovanou příležitost vážně. Nepromarněte svou šanci.

Jsme si plně vědomi toho, že mezi lidmi, kteří čtou tato poselství, jsou lidé, kteří patří k různým duchovním směrům a zabývají se různými modlitebními praktikami.

Nenechte se proto zmást tím, že nebudete spojeni společnou modlitbou. Používejte ty modlitby a prohlášení, na které jste zvyklí. Nejdůležitější je naladění vašeho vědomí. Celou vaší bytostí musíte být zaměřeni na spojení vašeho osobního úsilí s úsilím tisíce světlonošů po celém světě. Představte si, kolik světla bude v tyto dny uvolněno a veškeré toto světlo bude nasměrováno v souladu s vašimi prohlášeními a bude znásobeno počtem účastníků bdění 23. dne každého z těchto měsíců.

A pokud nejste zvyklí na modlitební rituál, můžete tuto hodinu věnovat speciálnímu rituálu. Při tom můžete vykonávat vaše každodenní činnosti, například uklízet váš byt, nebo pracovat na vašem pozemku nebo v zaměstnání, ale musíte neustále být na nejvyšší možné úrovni vašeho vědomí a posílat veškerou energii, která v tento okamžik proudí do vašich těl z Božské reality, na transmutaci karmy následujícího měsíce.

V průběhu dne dělejte obyčejnou práci a při tom si nepřetržitě představujte, jak energie přichází do vašeho srdce po křišťálovém vlákně a vy ji svou pozorností směřujete do těch situací ve vašem životě a v životě planety, které vyžadují přeměnu.

Nemusíte vědět, jak problémy ve vašem životě vyřešit. Jednoduše posílejte Božskou energii do této situace a požádejte, aby tato energie byla využita pro Božské vyřešení této situace.

Pokud vám to okolnosti dovolí, můžete tomuto bdění věnovat více než jednu hodinu. Tolik, kolik pro vás nebude zatěžující.

Země potřebuje generální úklid. Pojďme společně nasměrovat naše úsilí na to, aby byl tento úklid dokončen do konce tohoto roku.

Nezapomeňte, že proud Božské energie, který budete posílat a který bude znásoben, závisí na čistotě vašich motivů a vašich srdcí. Proto pokud se pokusíte tuto dispenzaci využít pro řešení svých zištných záměrů, vytvoříte karmu, která také bude znásobena počtem účastníků tohoto bdění. Proto, pokud váš motiv není úplně čistý, bude pro vás lepší, když se tohoto bdění nezúčastníte.

Bohužel, je to vlastnost vašeho světa. A každá dispenzace, každá Božská milost je dvousečná zbraň.

Protože váš svět je místem, kde se zrno odděluje od plev. A vy sami svými činy oddělujete uvnitř sebe vše, co je od Boha, od toho, co od Boha není.

A některé tato dispenzace povede k bezprecedentnímu růstu jejích vědomí, zatímco jiní se konečně rozhodnou, komu slouží.

Nemusíte vůbec přemýšlet nad tím, kam bude vaše energie nasměrována. Energie bude využita nejlepším způsobem. Jednoduše si v tento den přejte odevzdat vaši Božskou energii k přeměně vaší osobní karmy, karmy země, karmy planety.

A čím nezištněji obětujete svou energii, tím rychleji a lépe se vyřeší všechny karmické situace ve vašem životě.

Dovolte Vyššímu Zákonu použít vaši energii, neklaďte Bohu podmínky, jak byste chtěli, aby se situace vyřešila.

Bůh dává všem možnost napravit jakékoliv chyby. Jen si přejte vždy následovat Vůli Boha. A pokud vás nemoc připoutala na lůžko nebo invalidní vozík a nemáte možnost číst modlitby nebo pracovat, stačí, když pošlete svou Lásku tomu Mistru, se kterým cítíte osobní spojení. Ať je to Matka Marie, nebo Ježíš, nebo Saint-Germain. Vaše láska je tou nejlepší a nejčistší energií, která bude jistě znásobena.

Chci zdůraznit, že každý z vás má možnost tuto dispenzaci využít. Každý z vás má šanci zbavit se obrovské části karmy a postoupit ve svém vědomí na další, vyšší úroveň. Ale musíte k tomu vynaložit veškeré úsilí vašeho srdce. Musíte to dělat s otevřeným srdcem, upřímně. Pouze vaše osobní čistota a upřímnost určí, jestli ke konci roku obdržíte vaši odměnu v podobě vzestoupení na nový stupeň Božského vědomí. Snažte se nesklouznout dolů, nepoddávat se nečistým myšlenkám a motivům.

Doufám, že se s vámi budeme moci na konci roku setkat a zhodnotit tuto novou příležitost, která se vám otevřela.

JÁ JSEM El Moria,
s Vírou ve váš úspěch.

 

* * *