Boží plán pro Rusko je Komunita Ducha Svatého

09.05.2005 13:00

Nikolaj Rerich

9. května 2005

 JÁ JSEM Nikolaj Rerich, který k vám přišel prostřednictvím tohoto posla.


Přišel jsem v tento významný den, kdy nejen Rusko, ale celý svět slaví vítězství ve druhé světové válce.

Chci vám předložit svou vizi událostí, kterých jste byli svědky v minulém století.

Chci vám poskytnout svůj pohled na tyto události, který jsem získal po svém vzestupu. A možná se vám některé myšlenky, které dnes vyjádřim, budou zdát v rozporu s myšlenkami, které jsem vyjádřil během své inkarnace, nebo v rozporu s myšlenkami, které jste získali z diktátů Mistrů, které vám dali jiní poslové.

Pokusím se vám přiblížit plody svých úvah o Rusku. A je na vás, abyste posoudili, zda mé myšlenky budete brát jako základ svých aktivit, nebo je budete ignorovat.

Víte, že jsem Rusko velmi miloval a velmi mě trápilo, že jsem v této zemi nemohl být fyzicky přítomen po většinu svého života.

Kdyby naše mise, kterou jsme ve dvacátých letech minulého století jménem Mistrů podnikli, byla úspěšná, celý běh ruských a světových dějin by mohl být jiný. Mluvím o misi, jejímž cílem bylo předat posvátnou truhličku a poselství Mahátmů tehdejší vládě sovětského Ruska.

Naše mise se nezdařila a pokus sil Světla ovlivnit situaci v Rusku byl odložen na neurčito. Novému pokusu zabránila moje smrt. Víte, že jsem z celého srdce spěchal do Ruska po vítězství v té hrozné válce.

Rád bych uvedl své úvahy o situaci v Rusku, založené nikoli na vnějších událostech, ale na vnitřních událostech, které stály za vším, co se v Rusku v minulém století stalo. Revoluce, poprava královské rodiny, občanská válka, Velká vlastenecká válka, nová revoluce a nyní nastolená moc elity.

Za všemi těmito událostmi stojí pouze dvě síly. Dvě síly, jejichž vzájemné působení, když se nedá sladit, vede k hrozným otřesům a milionům ztracených lidských životů.

Jedna síla, která znásobuje iluzi, a druhá síla zaměřená na rozpouštění iluze.

Tyto síly můžete nazvat silou Dobra a silou zla, ale to by nebylo úplně správné. Protože myšlenky Dobra, Společného Dobra, pokud se dostanou do moci sil, které vytvářejí iluzi, se změní ve svůj naprostý opak. A myšlenky zla, pokud se dostanou do moci sil světla, se rovněž promění ve svůj přesný opak.

Víte, že svět je řízen myšlenkami a myšlenky jsou ve světě realizovány prostřednictvím lidí.


Proto, ať už je myšlenka jakákoli, pokud neexistují žádní činitelé této myšlenky, pak se nenaplní. A pokud je myšlenka sama o sobě dobrá, ale tvůrci myšlenky jsou prohnilí zevnitř, prohnilí ve své mysli, pak se myšlenka zkreslí k nepoznání a změní se ve svůj úplný opak.

A energie v tomto světě přichází pouze prostřednictvím lidí. Energie, Božská energie vstupuje do tohoto světa skrze lidská srdce. Sami tedy ovládáte, kam směřujete svou energii.

Víte, že jsme podporovali transformace, které začaly v Rusku po revoluci. A mnozí v tom vidí rozpor. Dovolte mi to vysvětlit.

Myšlenku Komunity, Komunity Ducha Svatého, jako nejsprávnějšího a nejspravedlivějšího způsobu řízení společnosti, jsem vždy podporoval. Můžete si o tom přečíst v knihách Agni jóga.

Pokud však myšlenku komunity realizují lidé, kteří upadli pod vliv sil temnoty, pak z realizace této myšlenky nevzejde nic dobrého. Proto jsme spoléhali na inteligenci, na ty lidi, kteří dokázali změnou svého myšlení ovlivnit běh dějin, a to nikoliv přímou účastí na řízení, ale nepřímo - prostřednictvím umění, vědy, školství, zdravotnictví.

Viděli jsme, že to jde. Ale ti lidé, kteří využili myšlenky Komunity, aby se dostali k moci a využili plodů této moci, se postarali o to, aby všechna odvětví společenského života byla prošpikována správnými, ale zcela neživotnými hesly, protože to hlavní, co mělo být jádrem každého společenství - spojení s Hierarchií a Služba Bohu - bylo odmítnuto.

 

Proto jsme pozorovali strašlivé monstrum, které existovalo po celé 20. století v Rusku. Had se lví tváří. I teď vidíme bestiální úsměv tohoto monstra.

A ruce jdou dolů a ve vědomí nejosvícenější části společnosti není pochopení o budoucí cestě.

Rusko ztichlo. Jako by se zastavil čas. Nic se nemění. A ono by se změnilo, ale oni nevědí, kudy kam.

A to, co se nyní děje, je řádění sil, které podporují iluzi. A vy víte, že podle Božského plánu zbývá těmto silám jen málo času, aby měly moc. Proto se naposledy rozzlobily. Proto jsou rozzuřené a ztratily veškerý stud a odhodily veškerou morálku.

Rusko prochází velkou zkouškou. Víte, že Bůh miluje Rusko a Bůh posílá na své milované ty nejtěžší zkoušky, protože ve zkouškách rosteme a ve zkouškách náš Duch sílí. A ti, kteří pláčou a kvílí a říkají, že Rusko je ztracené, jsou prostě pod vlivem sil iluze.

Váš Duch, vaše Božství, Bůh ve vás je to, na co musíte obrátit svou pozornost.

Jste skutečně obři Ducha a ty kolosy s hliněnými nohami, které vás obklopují a nyní vládnou v Rusku, se rozpadnou na kusy, jakmile bohatýři pohnou rameny.

Božím plánem pro Rusko je Komunita Ducha Svatého, založená na principech Božství, Božské svobody, demokracie a péče o každého člena komunity.

A tato Komunita nebude vyhlašována shora a nebude ustavena v průběhu příštího převratu nebo revoluce. Božská cesta je cestou postupných změn ve vědomí lidí. A změny v lidském vědomí, když pokrývají významné procento obyvatel země, mohou vést k dokonalému Božskému zázraku.

Nejdokonalejší forma vlády nepřežije, pokud nenajde odezvu v myslích a srdcích lidí.

Vaším prvním úkolem je proto vytvářet Komunity Ducha Svatého všude v každém městě a v každé vesnici.

Shromážděte se. Přečtěte si knihu Komunita. Přečtěte si knihy Agni jógy. Jsou vám dány.

Zamyslete se nad principy, které by měly tvořit základ Komunity.

Přibližte tento obraz světu prostřednictvím internetu, prostřednictvím vzdělávání dětí.

Celou zemi musíte naplnit myšlenkou nového řízení, myšlenkou Společného Blaha a Dobra.

Říkám vám, že všechny Nebeské Zástupy s čekají na vaše činy, aby vám poskytly veškerou pomoc.

Na myšlence Komunity není nic nového. Chybí jedna maličkost. Jednoduše potřebujete zorganizovat komunitu přímo na místě, kde se právě nacházíte. Začněte s touto prací, milovaní.

Zamyslete se nad tím, proč takový odpor vždy způsobovala myšlenka Komunity po celém světě? Proč se myšlenka Komunity nemůže zakořenit v žádné zemi na světě? Protože se jedná o nový způsob řízení, který by měl nahradit dosavadní způsob řízení. A ti, kteří jsou u moci, velmi dobře chápou, že společně s Komunitou skončí jejich manipulace, jejich finanční kontrola, jejich hospodaření. Protože mohou vládnout pouze tak, že svou moc založí na nízkých, zvířecích instinktech lidí. A nejsou schopni ničím oponovat Božskému člověku, který je podporován celým Nebem.

Přemýšlejte o tom, jak předat znalosti nové generaci, přemýšlejte o tom, jak vytvářet Komunity Ducha svatého. A vaším nejdůležitějším úkolem pro blízkou budoucnost je sjednotit se. Sjednocení všech světlonošů není založeno na principech boje proti zlu, ale na principech Lásky, Pomoci, Milosrdenství a Soucitu.

A i když jste sami a nemáte kolem sebe nikoho, s kým byste se mohli sjednotit v Komunitě, vězte, že už nyní představujete Komunitu Ducha svatého, pokud svůj život a všechny své vztahy s lidmi kolem sebe zakládáte na principech společného Blaha, Dobra a Lásky. A tam, kde jste, tam všechny Zástupy Nebes přicházejí, aby aby střežily vaši cestu.

Komunita, Blaho a Dobro se rodí z vašeho srdce. Vaším úkolem je jednoduše otevřít svá srdce a vpustit do nich Božství.


Nikdy nevíš, co dokážeš, dokud to nezkusíš. Cestu zvládne ten, kdo jde.

JSEM Nikolaj Rerich.